اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر هوش تجاری بر بازاریابی با تاکید بر یادگیری مشارکتی: مطالعه موردی بر روی شرکت های بیمه

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی جدید که در دسته مقالات مدیریت و مقالات مدیریت بازرگانی و مقالات بازاریابی هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه الزویر در سال ۲۰۲۲ منتشر شده. فایل انگلیسی ۱۰ صفحه PDF و فایل ترجمه ۲۶ صفحه WORD و قابل ویرایشه، مثل همیشه مقاله انگلیسی رو می تونید رایگان دانلود کنید. بخش هایی از ترجمه هم براتون رایگان گذاشتم که قبل از خرید ، کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. از کیفیت ترجمه هم نگم براتون که مثل همیشه عالییییه. برای خرید ترجمه کامل مقاله روی گزینه خرید و دانلود آنی ترجمه کلیک کنید بعد از پرداخت لینک دانلود بهتون نشون داده میشه، به ایمیلتونم ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: M1269

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Information Processing and Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

فرضیه: دارد

متغیر: دارد

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه: دارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۵۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  تاثیر هوش تجاری بر بازاریابی با تاکید بر یادگیری مشارکتی: مطالعه موردی بر روی شرکت های بیمه

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of business intelligence on the marketing with emphasis on cooperative learning: Case-study on the insurance companies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

۱. مقدمه
۲. بیان مسئله و روش ها
۲.۱. نمونه آماری
۲.۱.۱. جامعه آماری
۲.۱.۲. نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
۲.۱.۳. روش های جمع آوری داده ها
۲.۱.۴. روش کتابخانه ای
۲.۱.۵. روش میدانی
۲.۲. تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری
۲.۲.۱. روایی
۲.۲.۲. پایایی
۲.۳. روش های تحلیل آماری
۳. نتایج و بحث
۳.۱. آمار توصیفی
۳.۲. معادلات ساختاری
۳.۲.۱. الگوریتم PLS
۳.۲.۲. ویژگی پیچیدگی مدل
۳.۳. برازش مدل
۳.۳.۱. شاخص RMSEA
۳.۳.۲. شاخص RMR
۳.۳.۳. شاخص های AGFI و GFI
۳.۵. نتایج فرضیه های تحقیق
۴. جمع بندی

چکیده فارسی:

هوش تجاری به استراتژی‌ها و فناوری‌هایی که کسب‌وکارها برای آنالیز داده‌های اطلاعات کسب‌وکار به کار می‌گیرند، اطلاق می شود. این مطالعه به بررسی تاثیر هوش تجاری بر بازاریابی با تاکید بر یادگیری مشارکتی می پردازد. روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی و میدانی بود. جامعه آماری شامل ۱۸۶ نمونه از کارکنان شرکت های بیمه است. برای تعیین روایی پرسشنامه به منظور بررسی داده ها از روایی صوری و نظرات متخصصان استفاده شد. برای ارزیابی دقت سوالات از آلفای کرونباخ و قابلیت اطمینان ترکیبی استفاده شد. روش‌های به کار رفته در آمار توصیفی به ‌عنوان جداول توزیع فراوانی مطلق، میانگین عامل تأییدی هستند. نتایج نشان داد که هوش تجاری از طریق یادگیری مشارکتی (مقدار آماری بیشتر از ۱.۹۶)، عملکرد مالی (VoS بیشتر از ۲.۵۷) و رفتار مشتری (VoS بیشتر از ۲.۵۷) تأثیر معناداری بر بازاریابی دارد. همچنین، تیم‌های هوش تجاری تأثیر معناداری بر عملکرد مالی (VoS بیشتر از ۲.۵۷) و رفتار مشتری (VoS بیشتر از ۲.۵۷) دارند. با این حال، هوش تجاری تأثیر معناداری بر بازاریابی ندارد (VoS کمتر از ۱.۶۴ بود).

واژگان کلیدی: هوش تجاری، بازاریابی، یادگیری مشارکتی، رفتار مشتری، عملکرد مالی، شرکت های بیمه

۱.مقدمه

علیرغم رقابت شدید در محیط کسب و کار جهانی، سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی خود نسبت به سایر رقبا و اتخاذ تصمیمات درست، باید دائماً به دنبال اطلاعات دقیق باشند (چن و لین، ۲۰۲۱؛ ییو، یونگ و چنگ، ۲۰۲۱). بنابراین، هر سازمان تجاری برای حفظ ثبات و توانایی مدیریت در مواجهه با تغییرات بازار  نیازمند تحلیل و پیش‌بینی رفتار بازار است. (مونتین، دانایات، هوربین و جود، ۲۰۲۱; نیتیا و کیروتیکا، ۲۰۲۱). برای این منظور، باید با استفاده از رویکرد کسب و کار هوشمند و استفاده از فناوری‌های مدرن مانند هوش تجاری و داده کاوی، فرآیندهای کسب‌وکار خود را به روز کند (داس، ری و ناگ، ۲۰۰۹). اطلاعات جامع در مورد هوش تجاری می تواند مبنایی برای تغییرات مهم و اتخاذ تصمیمات اساسی از جمله ایجاد زمینه های جدید برای همکاری، به دست آوردن مشتریان جدید، شناسایی بازارهای جدید و ارائه محصولات جدید به مشتریان در یک سازمان باشد. (عوامله، ایوانز و ماهاته، ۲۰۰۳؛ ملاآدانکیو و الصباغ، ۲۰۰۴) …

۴.جمع بندی

هدف این تحقیق دستیابی به دستاوردهای عملی متناسب با موضوع مورد مطالعه در زمان و مکان خاص آن است. در این تحقیق ابتدا به موضوع و اهمیت موضوع تاثیر هوش تجاری بر بازاریابی با تاکید بر یادگیری سازمانی پرداخته شد. سپس با توجه به اهداف تحقیق، فرضیه هایی مطرح و بر اساس نتایج، صحت یا عدم صحت آنها مورد بررسی قرار گرفت.

فرضیات

فرضیه اول – هوش تجاری بر بازاریابی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم – هوش تجاری از طریق یادگیری سازمانی بر بازاریابی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم – هوش تجاری بر عملکرد مالی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم – هوش تجاری بر عملکرد رفتار مشتری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم – تیم های هوش تجاری بر عملکرد مالی تأثیر معناداری دارند.
فرضیه ششم – تیم های هوش تجاری بر عملکرد رفتار مشتری تأثیر معناداری دارند.

مدل مفهومی

مدل مفهومی تاثیر هوش تجاری بر بازاریابی با تاکید بر یادگیری مشارکتی: مطالعه موردی بر روی شرکت های بیمه

Abstract

Business Intelligence involves the strategies and technologies employed by businesses for the data analysis of business information. This study investigates the impact of Business Intelligence on the Marketing with emphasis on cooperative Learning. Descriptive-survey research method and field study were employed. 186 samples of employees from insurance companies are statistical population. The face validity and the experts’ opinions were employed to determine the validity of the questionnaire for data investigating. Cronbach’s alpha and Composite reliability were employed to appraised the accuracy of questions. The methods employed in descriptive statistics as Absolute Frequency Distribution tables, are mean for confirmatory factor. The results revealed that Business Intelligence has a certain and critical impact on marketing through cooperative Learning (Value of Statistics was greater than 1.96), Financial Performance (VoS was greater than 2.57), and Customer Behavior (VoS was greater than 2.57). Also, Business Intelligence teams have a certain and critical impact on Financial Performance (VoS was greater than 2.57), and Customer Behavior (VoS was greater than 2.57). Despite, Business Intelligence does not have a notable impact on Marketing (VoS was less than 1.64).

Keywords: Business intelligence, Marketing, Cooperative learning, Customer behavior, Financial performance, Insurance companies

۱.Introduction

 Despite the fierce competition in the global business environment, organizations must constantly seek accurate information to make the right decisions and thus maintain their competitive advantage over other competitors (Chen & Lin, 2021; Yiu, Yeung & Cheng, 2021). Therefore, any business organization needs to analyze and predict market behavior to be stable in the face of market changes and its ability to manage (Muntean, D˘an˘aiat¸˘a, Hurbean & Jude, 2021; Nithya & Kiruthika, 2021). To this end, it must update the processes in its business, using an intelligent business approach and the use of modern technologies such as business intelligence and data mining (Das, Ray & Nag, 2009). Conclusive information about business intelligence can be the basis for important changes and the adoption of fundamental decisions, including establishing new areas for cooperation, gaining new customers, identifying new markets and offering new products to customers in an organization (Awamleh, Evans & Mahate, 2003; Molla-Adankew & Al-Sabbagh, 2004)…

۴.Conclusion

 The purpose of this research is to achieve practical results in line with the subject under study in its specific time and place. In this research, first the issue and the importance of the issue about the impact of business intelligence on marketing with emphasis on organizational learning was addressed. Then, according to the objectives of the research, hypotheses were proposed and based on the results, their accuracy or inaccuracy was examined…

hypotheses

First hypotheses – business intelligence has a significant effect on marketing
Second hypotheses – business intelligence has a significant effect on marketing through organizational learning
Third hypotheses – business intelligence has a significant effect on financial performance
Fourth hypotheses – business intelligence has a significant effect on customer behavior performance
Fifth hypotheses – business intelligence teams have a significant effect on financial performance
Sixth hypotheses – business intelligence teams have a significant effect on customer behavior performance

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی رشته مدیریت

دانلود مقاله در مورد مدیریت بازرگانی

دانلود مقاله در مورد رفتار مشتری

دانلود مقاله در مورد هوش تجاری

دانلود مقاله در مورد عملکرد مالی

دانلود مقاله در مورد مدیریت بیمه

دانلود مقاله در مورد یادگیری سازمانی

دانلود مقاله در مورد بازاریابی

دانلود مقاله در مورد مشارکت شغلی

دانلود مقالات ۲۰۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.