اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه پیامدهای هوش مصنوعی بر اهداف حسابرسی صورت های مالی و راه های دستیابی به آنها

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H624

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Microprocessors and Microsystems

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۸۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  پیامدهای هوش مصنوعی بر اهداف حسابرسی صورت های مالی و راه های دستیابی به آنها

عنوان کامل انگلیسی:

Implications of Artificial Intelligence on the Objectives of Auditing Financial Statements and Ways to Achieve Them

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هوش مصنوعی (AI) ، به دلیل کاربردی که در حسابرسی صورت های مالی دارد ، تأثیرات چشمگیری بر اهداف حسابرسی و راه های تحقق آنها گذاشته است. در گذشته ، با وجود فن آوری های موجود در آن زمان در  حرفه حسابداری ، اهداف حسابرسی صورت های مالی، محدود به انطباق با اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی ، از طریق بازرسی حسابداری به عنوان تنها روش ، بود. با ظهور فناوری های هوش مصنوعی ، اهداف حسابرسی صورت های مالی باید در جهت تایید قابلیت اطمینان اطلاعات حسابداری به جای انطباق گزارش های حسابداری با اصول اساسی استانداردهای گزارشگری ، باشد. هنگام تلاش برای دستیابی به این اهداف حسابرسی ، حسابرسان باید روش های تاییدی مستقل تری به غیر از محدود کردن خود در محدوده بازرسی حسابداری ، اتخاذ کنند. گزاره های حسابرسی باید از اهداف و تصمیمات حسابرسی حاصل شوند. شواهد حسابرسی باید از مسیرهای جامع تر و مستقل تری مانند نتیجه گیری تخصصی نشات بگیرند. با معرفی نتیجه گیری به عنوان نوع جدیدی از شواهد ، ما می توانیم با بهره گیری از فناوری های هوش مصنوعی ، یک مدل استنتاج قیاسیِ علمی و جامع ایجاد کنیم.

کلید واژه ها: هوش مصنوعی ، صورت های مالی ، نظریه های حسابرسی

مقدمه

پیشرفت و کاربرد فناوری های هوش مصنوعی در حال متحول کردن زندگی سنتی و الگوهای کاری است که منجر به ایجاد تغییرات چشمگیر در محیط اجتماعی شده است. برای تطابق بهتر با جامعه کنونی که اطلاعات و آگاهی به سرعت در حال رشد هستند ، همه رشته ها و حرفه ها در حال تجدید ساختار یا بهبود استراتژی ها ، سازمان ها ، محصولات و رویه های خود هستند. حوزه حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طوری که در حال حاضر می تواند حسابداری الکترونیکی ، داده کاوی و تجزیه و تحلیل داده های چند بعدی را بکار گیرد. با این حال ، فناوری ها و رویه های حسابرسی صرفاً  یک بخش فرعی از تغییرات ناشی از AI می باشند. این فناوری می تواند بر اهداف حسابرسی،  به ویژه در مورد اهداف حسابرسان هنگام استفاده از صورتهای مالی و روش های حسابرسی، تأثیر چشمگیری بگذارد…

نتیجه گیری

با توجه به محتوا ، تصمیمات و اهداف حسابرسی همسو هستند ، فقط خود را از طریق چارچوب های مختلف برگرفته از دیدگاه های مختلف ارائه می دهند. از منظر یک سرمایه گذار ، اقدامات حسابرسی به دلیل نیاز به جلوگیری از تقلب مالی و محافظت از منافع اقتصادی آنها انجام می شود و هدف حسابرسی را برای اطمینان از صحت و قابلیت اطمینان اطلاعات حسابداری تحریک می کند. برای حسابرسان ، تعیین اهداف حسابرسی با توجه به تصمیمات حسابرسی ، سپس تجزیه اهداف حسابرسی به گزاره های حسابرسی خاص ، جمع آوری شواهد حسابرسی در مورد گزاره های حسابرسی ، نتیجه گیری حسابرسی از طریق قضاوت های حسابرسی ، و در نهایت دستیابی به اهداف حسابرسی ، ضروری می باشد. از آنجا که مقاصد حسابرسی توسط حسابرسان مطابق با اهداف حسابرسی تدوین می شود ، ماهیت آنها با یکدیگر برابر است. با این حال ، هنگامی که حسابرسی به صورت دستی انجام می شود ، آیین نامه ها ، منبع و قالب شواهد و قضاوت ها همه تحت محدودیت فن آوری های حسابرسی هستند ، که آگاهانه در طول فرآیند حسابرسی تشکیل شده و تضعیف می شوند.

Abstract

Artificial Intelligence (AI), thanks to its application in auditing financial statements, has exerted profound implications on audit objectives and ways to accomplish them. In the past, however, confined by then-available technologies in the profession, objectives of auditing financial statements were circumscribed within the conformity to the generally accepted accounting principles, via accounting inspection as the only approach. With the advent of AI technologies, objectives of auditing financial statements shall be positioned on the assurance of the reliability of accounting information rather than the conformity of accounting reports to the fundamental principles of reporting preparation standards. When striving for such audit objectives, auditors shall adopt more independent assurance methods other than restrict themselves within the scope of accounting inspection. Audit propositions shall be derived from the auditing purpose and objectives. Audit evidence shall come from more comprehensive and independent channels, such as expert conclusions. By introducing the conclusions as a new kind of evidence, we may take the advantage of AI technologies to build a deductive inference model that is scientific and comprehensive.

Keywords: Artificial intelligence, financial statements, audit theories

Introduction

Advancement and application of AI technologies are transforming the conventional life and work patterns, resulting in indelible changes in the social environment. To better adapt the current society where information and intelligence are swiftly evolving, all disciplines and professions are restructuring or improving their strategies, organizations, products and procedures. The domain of auditing is no exception. It now can employ electronic bookkeeping, data mining and multidimensional data analysis. However, auditing technologies and procedures constitute merely a subsection that AI is altering. It can exert resounding impact on the objectives of auditing, especially on the objectives for auditors when audit financial statements and methods applied…

Conclusions

Regarding the content, the purpose and objectives of auditing are aligned, only presenting themselves through different formats from various perspectives. From the standpoint of an investor, auditing practices are motivated by the need to prevent financial fraud and protect their economic interests, inducing the purpose of auditing to assure the authenticity and reliability of accounting information. For auditors, it is necessary to define the audit objectives according to the audit purposes, then decompose the audit objectives into specific audit propositions, collect audit evidence around the audit propositions, draw audit conclusions through audit judgments, and finally achieve the audit objectives. Since auditing objectives are formulated by auditors in accordance with auditing purposes, they are equivalent to each other in nature. However, when auditing is conducted manually, its instructions, source and format of evidences and judgements are all under the constraint of auditing technologies, knowingly comprised and weakened during the auditing procedure…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله حسابداری

دانلود مقاله حسابرسی

مقاله انگلیسی درباره صورت های مالی

دانلود مقالات حسابداری مالی

دانلود مقالات فناوری اطلاعات

مقالات ۲۰۲۱ مهندسی کامپیوتر

مقالات ۲۰۲۱ درباره هوش مصنوعی

مقالات ۲۰۲۱ در مورد بکارگیری فناوری در حسابداری