اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بین المللی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H605

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of World Business

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۷   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۵۸۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بین المللی

عنوان کامل انگلیسی:

Tax Morale and International Tax Evasion

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

روحیه مالیاتی پایین با فرار مالیاتی داخلی همراه است. شواهدی از جریان های سرمایه فرا مرزی وجود دارد که برای فرار از مالیات در کشورهای دارای سطح پایین روحیه مالیاتی طراحی شده است. ما با استفاده از جریان های سرمایه گذاری پرتفوی خارجی (FPI) از ۱۳۸ کشور مبدا به ۲۱ کشور OECD و شاخص روحیه مالیاتی از سازمان (WVS) ، نشان می دهیم که افراد در کشورهایی که روحیه مالیاتی کم دارند از طریق پناهگاه های مالیاتی ، فرار مالیاتی انجام می دهند. این امر به آنها اجازه می دهد از تفاضل مالیات های اعمال شده برای سرمایه گذاران خارجی در مقابل سرمایه گذاران داخلی بهره مند شوند. نتایج ما بر اساس معیارهای مختلف روحیه مالیاتی و زیر نمونه های متفاوت همچنان پایدار است.

کلید واژه ها: روحیه مالیاتی ، سرمایه گذاری های پرتفوی خارجی ، دور زدن ، پناهگاه های مالیاتی ، فرار مالیاتی

۱.مقدمه

روحیه مالیاتی ، انگیزه ذاتی برای پرداخت مالیات یا احساس گناه به دلیل قصور  در پرداخت آن است (لاتمر و سینقال، ۲۰۱۴) که با فرار مالیاتی داخلی از طریق گزارش درآمد مشمول مالیات کمتر مرتبط است (آلم ، سانچز ، و دو خوان ، ۱۹۹۵ ؛ الم و مک کلان ، ۲۰۱۲؛ حالا، ۲۰۱۲؛ اینترآلیا). آیا تأثیرات روحیه مالیاتی چنان گسترده است که به ایجاد انگیزه برای طراحی فرارهای مالیاتی بین المللی حتی در حدی که جریان سرمایه گذاری پرتفوی بین المللی را تحت تأثیر قرار دهند ، منجر می شود؟ این مطالعه شواهد محکمی را نشان می دهد که این موارد را تایید می کنند.

عوامل تعیین کننده روحیه مالیاتی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است (برای مثال ، هافمن ، هولزل و کرچلر ، ۲۰۰۸ ؛ دباکر ، هایم و ترن ، ۲۰۱۵ ؛ OECD ، ۲۰۱۳ ؛ لوتمر و سینگال ، ۲۰۱۴). روحیه مالیاتی با فعالیت های اقتصاد سایه ارتباط منفی دارد و با “دموکراسی مستقیم” همبستگی مثبت دارد. این مورد ممکن است با تفاوت در منصفانه بودن امور اجرایی مالیاتی ، درک منصفانه تبادلات مالی ، نگرش نسبت به دولت های مربوطه (کامینگز ، مارتینز-وازکز ، مک کی و تورگلر ، ۲۰۰۴) ، اختلافات در فرهنگ ، که با ویژگی های جمعیت شناحتی نیز در تعامل است (بوتلو ، هریسون ، هیرش ، و الیزابت ، ۲۰۰۱) و اعتماد (اشرف ، بوهنت ، و پیانکوف ، ۲۰۰۶) تبیین شود…

۵.نتیجه گیری ها

ما نقش روحیه مالیاتی در فرار مالیاتی افراد را به روش دور زدن سرمایه گذاری های سهام داخلی از طریق پناهگاه های مالیاتی بررسی می کنیم. در نمونه ای از ۲۱ کشور میزبان OECD و ۱۳۸ کشور مبدأ ، دریافتیم که کشورهایی که روحیه مالیاتی کم دارند ، یعنی افرادی که تقلب در پرداخت مالیات را توجیه پذیر می دانند ، در مقایسه با کشورهایی که روحیه مالیاتی بالاتری دارند ، فرار مالیاتی بیشتری دارند. نتایج نشان می دهد که در کشورهای با روحیه مالیاتی کم ، تغییر ۱٪ در صرفه جویی مالیات ، اختلاف مالیات بر درآمد سرمایه گذاری شده  یک سرمایه گذار داخلی در مقابل یک سرمایه گذار خارجی ، جریان ورودی FPI از پناهگاه های مالیاتی را ۲۲٪ – ۳۵٪ تغییر می دهد. بنابراین ، ما اظهارات هانلون و همکاران (۲۰۱۵) و کممه و همکاران. (۲۰۱۷) ، را تأیید می کنیم که بیان می کنند با توجه به جذابیت بیشتر صرفه جویی مالیاتی ، سرمایه گذاران احتمالاً با “دور زدن” درآمد های حاصل از سرمایه گذاری خود از طریق پناهگاه های مالیاتی از پرداخت مالیات فرار می کنند.

Abstract

Low tax morale is associated with domestic tax evasion. We find evidence of cross-border equity flows designed to evade taxes in low tax morale countries. Using Foreign Portfolio Equity Investment (FPI) flows into 21 OECD countries from 138 source countries and an index of tax morale from the World Value Survey (WVS), we show that individuals in countries with low tax morale engage in tax evasion via roundtripping through tax havens. This allows them to benefit from differential taxes applied to foreign investors vis-a-vis domestic investors. Our results remain robust to various measures of tax morale and distinct subsamples.

Keywords: Tax morale, Foreign portfolio investments, Roundtripping, Tax havens, Tax evasion

۱.Introduction

 Tax morale, the intrinsic motivation to pay taxes or feel guilt from failure to comply (Luttmer & Singhal, 2014), has been linked to domestic tax evasion by underreporting taxable income (Alm, Sanchez, & de Juan, 1995; Alm & McClellan, 2012; Halla, 2012; inter alia). Are these tax morale effects so pervasive that they motivate individuals also to engage in international evasion schemes, even to the extent that international portfolio investment flows are influenced? This study finds robust evidence that this, in fact, is the case.

The determinants of tax morale have been widely explored (for example, Hofmann, Hoelzl, & Kirchler, 2008; DeBacker, Heim, & Tran, 2015; OECD, 2013; Luttmer & Singhal, 2014). Tax morale is negatively correlated with shadow economy activities and positively correlated with direct democracy. This may be explained by differences in the fairness of tax administration, perceived equity of fiscal exchange, attitude toward respective governments (Cummings, Martinez-Vazquez, McKee, & Torgler, 2004), differences in culture, which also interact with demographics (Botelho, Harrison, Hirsch, & Elisabet, 2001), and trustworthiness (Ashraf, Bohnet, & Piankov, 2006)…

۵.Conclusions

 We examine the role of tax morale on tax evasion of individuals via roundtripping domestic equity investments through tax havens. In a sample of 21 OECD host countries and 138 source countries, we find that countries with low tax morale, i.e., with individuals who find it justifiable to cheat on taxes, experience higher roundtripping vis-a-vis countries with higher tax morale. The results demonstrate that in low tax morale countries, a 1% change in tax savings, the difference in taxes on investment income charged to a domestic versus a foreign investor, changes the FPI inflows from tax havens by 22%–۳۵%. We, therefore, confirm the claims from Hanlon et al. (2015) and Kemme et al. (2017), that investors are more likely to evade taxes by “roundtripping” their investment income via tax havens when tax savings become more attractive. However, our major contribution is that tax evasion via roundtripping is not a generalizable phenomenon that policymakers in all countries should focus on equally. Instead, we show evidence that this type of tax evasion is found primarily in countries with low tax morale. In addition to providing valuable information to policymakers, our research also adds to the international business literature where tax compliance and tax havens are still understudied areas (Christensen, 2011; Gokalp et al., 2017; Khlif & Achek, 2015)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله انگلیسی در مورد حسابداری با ترجمه

مقالات حسابداری بین المللی

مقاله بیس رشته اقتصاد با ترجمه

مقاله بیس مدیریت مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره اقتصاد رفتاری با ترجمه تخصصی

مقالات انگلیسی درباره مالیات با ترجمه تخصصی

مقالات انگلیسی درباره فساد با ترجمه تخصصی