اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت برای تحقیقات حسابداری

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۲۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۵۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M560

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۰  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۹۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت برای تحقیقات حسابداری

عنوان کامل انگلیسی:

A Corporate Social Responsibility Framework for Accounting Research

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در طول دو دهه گذشته ، مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) در بین محققان حسابداری توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. به عنوان شاهدی بر این ادعا، سال گذشته دو مقاله مروری در مورد CSR در مجلات حسابداری منتشر شد. مسیرهای پیشرو در زمینه توسعه فرضیه در مطالعات CSR مفهوم تعارض بین سهامداران و ذینفعان است. ما CSR را از لحاظ موقعیت برنده-برنده برای سهامداران و ذینفعان تعریف می کنیم: به عنوان یک چارچوب CSR برای اهداف استراتژیک تجاری. ما شواهدی ارائه می دهیم که از این چشم انداز در برابر CSR با استفاده از موارد مربوط به شرکتهای خاص و یافته های حاصل از مطالعات تجربی بایگانی شده ، حمایت می کند. بر اساس چارچوب CSR ما ، منابع اختصاص یافته برای فعالیت CSR ، به پیشبرد استراتژی تجاری نیز کمک می کنند،  همچنین ، مجزا کردن ورودی ها و / یا خروجی های CSR به دلیل مشکلات تفکیک ناپذیری و چند بعدی بودن کار دشوار است. اگرچه اندازه گیری یک چالش است ، با این وجود چارچوب ما مسیرهای امیدوارکننده ی متعددی را برای تحقیقات آتی باز می کند.

۱.مقدمه

در طول دو دهه گذشته ، مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) در بین محققان حسابداری توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. به عنوان شاهدی بر این ادعا، سال گذشته دو مقاله مروری در مورد CSR در مجلات حسابداری منتشر شد. کوهن و سیمنت (۲۰۱۵) ادبیات دانشگاهی در مورد خدمات اطمینان دهی و CSR را مورد بررسی قرار دادند و در مورد مسیرهای تحقیقات آتی بحث وگفتگو کردند. هوانگ و واتسون (۲۰۱۵) ادبیات مربوط به CSR و عوامل تعیین کننده آن ، مانند روابط بین CSR و عملکرد مالی ، کیفیت درآمد و عدم تقارن اطلاعات و خدمات اطمینان دهی را به صورت خلاصه بیان کردند. بر خلاف مطالعات اخیر ، هدف این مقاله برجسته کردن یک فرض اساسی برای اغلب تحقیقات CSR است – تضاد آشکار بین ذینفعان و سهامداران. ما بیان می کنیم که این فرض نادرست است و چارچوب جایگزینی را ارائه می دهیم که CSR را یک ابتکار استراتژیک تجاری می داند. ما چالش های پیش رو چارچوب جدید و مسیرهای بالقوه برای تحقیقات آتی را برجسته می کنیم…

۵- جمع بندی نتایج

ما چارچوبی را برای CSR که بر اساس استدلال ما مبنی بر چند بعدی بودن و تفکیک ناپذیری از سایر بخش های مدل تجار شرکت می باشد، ارائه می دهیم، و استفاده از این چارچوب را برای بررسی موضوعات مختلف نشان می دهیم. اگرچه تحقیقات در مورد CSR در طی دو دهه اخیر بین محققان محبوبیت زیادی پیدا کرده است ،با این حال در میان متخصصان صنایع نیز استفاده از CSR  به طور گسترده در استراتژی های تجاری برای رقابت با شرکت های موفق ، شایع شده است. این یک شمشیر دو لبه است. از آنجا که CSR بخشی از مدل تجاری است ، تفکیک کردن تصمیمات مربوط به CSR از سایر تصمیمات تجاری دشوار است. این وضعیت یک چالش اندازه گیری و تأیید است. با این حال ، با توجه به این که چالش ها اساساً فرصت های تحقیقاتی هستند ، یک مسیر پربار برای تحقیقات آتی بر روی اندازه گیری فعالیت های CSR متمرکز است. علاوه بر این ، نسخه برنده –برنده CSR که در اینجا ارائه شده ، همراه با چارچوب گزارش دهی و افشای اطلاعات جغرافیایی ، فرصتی عالی برای بررسی اندازه گیری و آزمایش و گسترش نظریه های افشاگری فراهم می کند.

Abstract 

Over the past two decades, there has been growing interest in corporate social responsibility (CSR) among accounting scholars. As a testament to this growing interest, two review papers on CSR were published last year in accounting journals. Implicitly guiding hypothesis development in CSR studies is the notion of a conflict between shareholders and stakeholders. We define CSR in terms of a win-win situation for shareholders and stakeholders: a CSR framework for strategic business purposes. We provide evidence supporting this outlook for CSR using cases pertaining to specific companies and findings from archival empirical studies. According to our CSR framework, resources allocated for CSR activity also help propel business strategy; as such, it is difficult to isolate CSR inputs and/or outputs due to problems of non-separability and multidimensionality. While measurement is a challenge, our framework nonetheless opens up various promising avenues for future research.

۱.Introduction

Over the past two decades, accounting scholars have become increasingly interested in corporate social responsibility (CSR). As a testament to this growing interest, two review papers on CSR were published in accounting research journals last year. Cohen and Simnett (2015) reviewed the academic literature on assurance services and CSR, discussing future research avenues. Huang and Watson (2015) summarized the literature on CSR and its determinants, such as the relationships between CSR and financial performance, earnings quality and information asymmetries, and assurance services. Against the backdrop of this recent interest, the objective of this paper is to highlight an underlying premise to the majority of CSR research—the apparent conflict between stakeholders and the shareholders. We argue that this assumption is unfounded and offer an alternative framework that sees CSR as a strategic business initiative. We highlight challenges that the new framework brings to light, along with potential avenues for future research…

۵.Concluding remarks

We provide a framework for CSR based on our contention that it is multidimensional and non-separable from other parts of a firm’s business model and show the utility of this framework for examining various issues. Although research on CSR has become increasingly popular among scholars over the last two decades, it has also become increasingly prevalent among business practitioners to incorporate CSR into broader business strategies to yield competitive edges to successful firms. This, of course, is a doubleedged sword. Because CSR is part of the business model, it is difficult to separate CSR-related decisions from other business decisions. This poses a measurement and verification challenge; however, noting that challenges are essentially research opportunities, a fruitful avenue for future research focuses on the measurement of CSR activities. In addition, the win-win version of CSR presented here, along with the GRI reporting and disclosure framework, provides an excellent opportunity to examine measurement and to test and expand the disclosure theories.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره تحقیقات حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره مسئولیت اجتماعی شرکت با ترجمه