اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h89

قیمت فایل ترجمه شده ۱۷۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۸

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت

عنوان انگلیسی:

The effect of organizational life cycle stage on the use of activity-based costing

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی تفاوت استفاده از یک سیستم حسابداری هزینه یابی مبتنی بر فعالیت بین شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر سازمانی می پردازد.  ما مدل چرخه عمر میلر و فریزن که بر طبق آن ویژگی های داخلی شرکت ها و زمینه های خارجی هر شرکت بسته به مرحله توسعه آن با شرکت های دیگر متفاوت است، انتخاب می کنیم. ] میلر و فریزن، ۱۹۸۳٫ فازهای موفق و ناموفق چرخه عمر شرکتهای بزرگ. ۴ (۳)، ۳۵۶-۳۳۹؛ دکتر میلر و پروفسور فریزن.، ۱۹۸۴٫ مطالعه طولی چرخه عمر شرکت های بزرگ. مدیریت. اس سی آی. ۳۰ (۱۰)، ۱۱۸۳-۱۱۶۱[. بر اساس نظریه های چرخه عمر سازمانی، فرض میکنیم که استفاده از هزینه یابی مبتنی بر فعالیت بین میان شرکت های بالغ و و احیا شده شایعتر از شرکت های در حال رشد است. تحلیل تجربی ما بر اساس پرسشنامه از ۱۰۵ شرکت فنلادی فعال در صنایع مختلف و در مراحل مختلف چرخه عمر ، فرضیه ما را پشتیبانی می کند. ما از نتایج از استفاده از چند متغیر کنترل و مرور و بررسی تاثیر گرایش بدون پاسخ باالقوه بررسی های خوب مختلفی انجام می دهیم. ما الزاما همان نتایج را می گیریم.

کلمات کلیدی: سیستم هزینه یابی بر اساس فعالیت؛ چرخه عمر سازمانی؛ حسابداری مدیریت

مقدمه

در یک مرحله رشد، شرکت ها بر اساس رشد فروش سریع و توسعه فعالیت هاو محصولات، طبقه بندب می شوند. (میلر و فریزن، ۱۹۸۴). در مرحله بلوغ، فروش شرکت، ساختارهای سطح بندی شده، رسمی تر و اداری و سازمانی ایجاد شده و نوآوری کاهش می یابد. در مرحله احی، شرکت ها به منظور مقابله با بازارهای ناهمگون و پیچیده تر، ساختارها را برای اولین بار اتخاذ می کنند. (میلر و فریزن، ۱۹۸۴(. این مراحل چرخه عمر شرکت در نظریه های چرخه عمر سازمانی بر طبق آن دسته از ویژگی های داخلی شرکت ها و زمینه های خارجی که بسته به درجه توسعه شرکت مربوطه متفاوتند، توصیف میشوند. (گرینر، ۱۹۷۲؛ میلر و فریزن، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴غ مرکانت، ۱۹۹۷).

مرحله چرخه عمر یک شرکت احتمالی است که پاسخ ها و واکنشهای سازمانی باید با آن هماهنگ شوند. (میلر و فریزن، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴). این به این معنی است که استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت با مراحل چرخه عمر سازمانی با هم فرق دارندو به عنوان سیستم های متفاوت به مراحل متفاوتی نیازمندند. نیاز شرکت ها به سیستم کنرل و حسابداری رسمی در مراحل بعدی چرخه عمر به طرز قابل توجهی  بیشتر از مراحل فعلی است. با اینحال همانطور که اشاره شد، چرخه عمر سازمانی یک متغیر نسبتا جدید در ادبیات حسابداری مدیریت تجربی است و مرحله چرخه عمر به بیشتر ابعاد کنترل مدیریت ارتباطی ندارد. (ام دی. آزایر و لانگفیلد- اسمیت (۲۰۰۵) ).

در تعداد کمی از مطالعات تجربی موجود، گزارش شده است که مرحله چرخه عمر یک عامل پیشبرنده مهم ظهور سیستم های کنترل مدیریت است. (میلر و فریزن، ۱۹۸۴؛ مورز، و یوئن، ۲۰۰۱؛ داویلا، ۲۰۰۵؛ Md. Auzair و اسمیت، ۲۰۰۵؛ گرانلوند و Taipaleenm ¨ آکی، ۲۰۰۵). به عنوان مثال، میلر و فریزن (۱۹۸۴) گزارش دادند که شرکت های  بالغ و احیا شده تاکید قابل توجهی در کنترل هزینه های رسمی نسبت به شرکت های درحال رشد دارند. اسمیت (۲۰۰۵) با استفاده از اندازه گیری و بر اساس ارزیابی خود مرحله چرخه عمر  شرکت ها را طبقه بندی کردند و گزارش دادند که چرخه عمر سازمانی، در میان دیگر متغیرهای احتمالی، دارای اثر معنی داریدر طراحی سیستم های کنترل مدیریت شرکت است. در این مقاله، ما بررسی کنیم که آیا استفاده از سیستم هزینه حسابداری مبتنی بر فعالیت در سراسر مراحل چرخه عمر یک شرکت متفاوت است؟

Abstract

This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., 1983. Successful and unsuccessful phases of the corporate life cycle. Organ. Stud. 4 (3), 339–۳۵۶; Miller, D., Friesen, P.H., 1984. A longitudinal study of the corporate life cycle. Manage. Sci. 30 (10), 1161–۱۱۸۳] life cycle model according to which the internal characteristics of firms and the external contexts in which the firms operate differ across firms depending on their stages of development. Based on the organizational life cycle theories we hypothesize that the use of the activity-based costing is more common among firms in maturity and revival phases than among firms in a growth phase. Our empirical analyses based on a questionnaire to 105 Finnish firms operating in various industries and in different life cycle stages support our hypothesis. We conduct various robustness checks of the results using several control variables and checking the effect of potential non-response bias. Our results remain essentially the same.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.