خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی

مقاله انگلیسی مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری تعهدی

مقالات ترجمه شده قیمت گذاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

کد محصول: H456

قیمت فایل ترجمه شده: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

سال نشر: ۲۰۱۹

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی

عنوان انگلیسی:

Accounting comparability, financial reporting quality, and the pricing of accrual

چکیده فارسی:

این مطالعه تاثیر مقایسه پذیری حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و این که چه میزان از کاربرانِ صورت های مالی پیامدهای تعهدات شرکت ها را درک می کنند، را بررسی می کند. ما پیش بینی می کنیم که مقایسه پذیری، محیط اطلاعاتی را بهبود می بخشد،که نه تنها موجب افزایش توانایی مدیران برای ارزیابی تعهدات با دقت بیشتر  می شود  و اطلاعات محرمانه ی آنها  را نشان می دهد، بلکه  درک سرمایه گذاران از تعهدات  را بهبود می بخشد. با استفاده از اصلاحیه ها، نگاشت تعهدات در جریان های نقدی، پایداری درآمد و هزینه های حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت گزارشگری مالی، ما دریافتیم که قابلیت مقایسه پذیری با دوره قبل با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر در ارتباط است. ما همچنین شواهدی را ارائه می دهیم که قابلیت مقایسه پذیری با دقت و صحت پیش بینی های مدیریتی رابطه مثبتی دارد، همچنین مقایسه پذیری موجب بهبود توانایی مدیران برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت می شود. علاوه بر این، دریافتیم که وقتی قابلیت مقیاس پذیری با دوره قبل بیشتر است، تعهدات اختیاری دوره جاری همبستگی مثبت کمی با بازده جاری و همبستگی منفی کمی با بازده آتی دارد ،مطابق با پیش بینی ما که قابلیت مقایسه پذیری، بهره وری قیمت گذاری اقلام تعهدی را بهبود می بخشد. نتایج برای کنترل درونزایی مقایسه  پذیری حسابداری و چندین مدل تجربی مختلف تعمیم پذیر است. به طور کلی، یافته های ما نشان می دهد که افزایش قابلیت مقایسه پذیری حسابداری برای تهیه کنندگان و کاربران صورت های مالی مفید است.

کلیدواژگان: مقایسه پذیری، کیفیت گزارشگری مالی، قیمت گذاری اشتباه اقلام تعهدی، درآمد، بهره وری بازار

Abstract

This study examines the impact of accounting comparability on financial reporting quality and the extent to which financial statement users understand the implications of firms’ accruals. We predict that comparability improves the information environment, which not only enhances the ability of managers to estimate accruals more accurately and signal their private information, but also improves investors’ comprehension of accruals. Utilizing restatements, the mapping of accruals into cash flows, earnings persistence, and audit fees as measures of financial reporting quality, we find that prior-period comparability is associated with higher financial reporting quality. We also provide evidence that comparability is positively associated with managerial forecast accuracy and precision, consistent with comparability improving the ability of managers to predict future firm performance. Furthermore, we find that when prior-period comparability is higher, current period discretionary accruals are less positively correlated with contemporaneous returns and less negatively correlated with future returns, consistent with our prediction that comparability improves the pricing efficiency of accruals. Our results are robust to controlling for the endogeneity of accounting comparability and several different empirical model specifications. Overall, our findings suggest that enhanced accounting comparability is beneficial to both preparers and users of financial statements.

Keywords: Comparability,Financial reporting quality,Accrual mispricing, Earnings, Market efficiency

Introduction

Regulators argue that comparability increases accounting information’s usefulness and enables financial statement users (hereafter users) to identify the similarities and differences between economic phenomena (Financial Accounting Standards Board (FASB), 2010). The Financial Accounting Standards Board (FASB) (1980) states that “investing and lending decisions…cannot be made rationally if comparative information is not available.” Financial statement analysis textbooks also stress the importance of comparability in judging a firm’s performance (e.g., Revsine, Collins, Johnson, & Mittelstaedt, 2011). Existing research on accounting comparability primarily focuses on its benefits to financial statement users such as financial analysts and creditors (e.g., De Franco, Kothari, & Verdi, 2011; Kim, Kraft, & Ryan, 2013). Very few studies have examined the implications of comparability for managers, an important party in the information production and dissemination process. Also, the implications of comparability for users have not been fully explored. To fill these gaps in the literature, we examine the impact of comparability on the quality of managers’ financial reporting and the extent to which investors understand the implications of firms’ accruals, given the impact of comparability on financial reporting quality.

Following the Financial Accounting Standards Board (FASB) (2010) and De Franco et al. (2011), we define comparability as the extent to which similar economic transactions are accounted for similarly, and dissimilar transactions are accounted for differently. Thus, for a given set of economic events, comparability can be defined as the extent to which firms have similar accounting systems and hence produce similar financial statements (De Franco et al., 2011). Greater comparability can significantly improve a firm’s information environment as it increases the overall quantity and quality of information about a firm and its peers. More comparable financial statements provide better benchmarks for one another,making it easier to acquire and process information. Prior research suggests that the financial statements of peer firms are an important source of information for managers (e.g., Maiga & Jacobs, 2006; Mitchell & Mulherin, 1996). Thus, higher comparability may allow managers to be more knowledgeable of the firm’s competitors, industry trends, and economic conditions, as well as their impact on the firm. This enhanced knowledge facilitates managers’ abilities to evaluate firm performance and predict future events. This should assist managers in incorporating information into reliable forward-looking estimateswithwhich to report higher quality accruals (e.g., Libby & Luft, 1993) and signal future performance. In turn,we expect greater comparability to positively influence the quality of managers’ financial reporting.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.