اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۶۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H456

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Advances in Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۶۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۳۷۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۹ :  مقایسه پذیری حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی

عنوان انگلیسی:

Accounting comparability, financial reporting quality, and the pricing of accrual

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه تاثیر مقایسه پذیری حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و این که چه میزان از کاربرانِ صورت های مالی پیامدهای تعهدات شرکت ها را درک می کنند، را بررسی می کند. ما پیش بینی می کنیم که مقایسه پذیری، محیط اطلاعاتی را بهبود می بخشد،که نه تنها موجب افزایش توانایی مدیران برای ارزیابی تعهدات با دقت بیشتر  می شود  و اطلاعات محرمانه ی آنها  را نشان می دهد، بلکه  درک سرمایه گذاران از تعهدات  را بهبود می بخشد. با استفاده از اصلاحیه ها، نگاشت تعهدات در جریان های نقدی، پایداری درآمد و هزینه های حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت گزارشگری مالی، ما دریافتیم که قابلیت مقایسه پذیری با دوره قبل با کیفیت گزارشگری مالی بالاتر در ارتباط است. ما همچنین شواهدی را ارائه می دهیم که قابلیت مقایسه پذیری با دقت و صحت پیش بینی های مدیریتی رابطه مثبتی دارد، همچنین مقایسه پذیری موجب بهبود توانایی مدیران برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت می شود. علاوه بر این، دریافتیم که وقتی قابلیت مقیاس پذیری با دوره قبل بیشتر است، تعهدات اختیاری دوره جاری همبستگی مثبت کمی با بازده جاری و همبستگی منفی کمی با بازده آتی دارد ،مطابق با پیش بینی ما که قابلیت مقایسه پذیری، بهره وری قیمت گذاری اقلام تعهدی را بهبود می بخشد. نتایج برای کنترل درونزایی مقایسه  پذیری حسابداری و چندین مدل تجربی مختلف تعمیم پذیر است. به طور کلی، یافته های ما نشان می دهد که افزایش قابلیت مقایسه پذیری حسابداری برای تهیه کنندگان و کاربران صورت های مالی مفید است.

کلیدواژگان: مقایسه پذیری، کیفیت گزارشگری مالی، قیمت گذاری اشتباه اقلام تعهدی، درآمد، بهره وری بازار

۱.مقدمه

تدوین کننده ها معتقدند که مقایسه پذیری ،سودمندی اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد و استفاده کنندگان گزارش های مالی (کاربران بعدی) را قادر می سازد تا شباهت ها و تفاوت های بین پدیده های اقتصادی را شناسایی کنند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB)، ۲۰۱۰). هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) (1980) بیان می کند که ” در صورتی که اطلاعات مقایسه ای در دسترس نباشد، تصمیم های سرمایه گذاری و وام دهی … نمی توانند منطقی باشند “. همچنین منابع درسی مرتبط با آنالیز گزارش های  مالی بر اهمیت مقایسه پذیری در قضاوت عملکرد شرکت تأکید دارند (به عنوان مثال Revsine، Collins، Johnson، & Mittelstaedt، ۲۰۱۱). تحقیقات موجود درباره مقایسه پذیری حسابداری عمدتا بر مزایای آن برای استفاده کنندگان گزارش های مالی مانند تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان تأثیر می گذارد (به عنوان مثال، De Franco، Kothari، & Verdi، ۲۰۱۱؛ Kim، Kraft & Ryan، ۲۰۱۳). مطالعات بسیار کمی به بررسی پیامدهای مقایسه پذیری برای مدیران، به عنوان یک بخش مهم در روند تولید و انتشار اطلاعات پرداخته اند. همچنین، پیامدهای مقایسه پذیری برای کاربران به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. برای پر کردن این شکاف ها در ادبیات، ما به بررسی تاثیر مقایسه پذیری در کیفیت گزارشگری مالی مدیران و میزان درک سرمایه گذاران از پیامدهای اقلام تعهدی شرکتها ، با توجه به تاثیر مقایسه پذیری در کیفیت گزارشگری مالی ،می پردازیم…

۵.نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی پیامدهای مقایسه پذیری بر تهیه کنندگان و کاربران صورت های مالی می پردازیم. ما ابتدا تأثیر مقایسه پذیری را بر توانایی مدیران برای پیش بینی دقیق تر عملکرد آتی شرکت و تهیه صورت های مالی با کیفیت تر بررسی می کنیم. ما با استفاده از تجدید ارائه ها ، نگاشت اقلام تعهدی در جریان های نقدی ، ثبات درآمدها و حق الزحمه های حسابرسی به عنوان معیارهای کیفیت گزارشگری مالی ، شواهدی را ارائه می دهیم که نشان می دهد سطوح بالاتر مقایسه پذیری  موجب بهبود محیط اطلاعاتی مدیران  و کیفیت گزارشگری مالی آنها می شود. ما دریافتیم که  هنگامی که ما از یک معیار صنعتی مقایسه پذیری ، یک معیار مقایسه پذیری با استفاده از درآمد غیر اختیاری ، و رگرسیون دو مرحله ای برای بررسی مسائل درونزایی ، استفاده می کنیم ، نتایج ما از نظر کیفی مشابه هستند. ما همچنین شواهدی ارائه می دهیم که نشان می دهد مقایسه پذیری با پیش بینی های مدیریتی دقیق ترو صریح تر  رابطه دارد. بر اساس دانش ما این نتایج ، در ادبیات جدید است و این تصور که مقایسه پذیری به مدیران کمک می کند پیش بینی های دقیق تری از عملکرد آتی شرکت داشته باشند ، را تأیید می کند…

Abstract

This study examines the impact of accounting comparability on financial reporting quality and the extent to which financial statement users understand the implications of firms’ accruals. We predict that comparability improves the information environment, which not only enhances the ability of managers to estimate accruals more accurately and signal their private information, but also improves investors’ comprehension of accruals. Utilizing restatements, the mapping of accruals into cash flows, earnings persistence, and audit fees as measures of financial reporting quality, we find that prior-period comparability is associated with higher financial reporting quality. We also provide evidence that comparability is positively associated with managerial forecast accuracy and precision, consistent with comparability improving the ability of managers to predict future firm performance. Furthermore, we find that when prior-period comparability is higher, current period discretionary accruals are less positively correlated with contemporaneous returns and less negatively correlated with future returns, consistent with our prediction that comparability improves the pricing efficiency of accruals. Our results are robust to controlling for the endogeneity of accounting comparability and several different empirical model specifications. Overall, our findings suggest that enhanced accounting comparability is beneficial to both preparers and users of financial statements.

Keywords: Comparability,Financial reporting quality,Accrual mispricing, Earnings, Market efficiency

Introduction

Regulators argue that comparability increases accounting information’s usefulness and enables financial statement users (hereafter users) to identify the similarities and differences between economic phenomena (Financial Accounting Standards Board (FASB), 2010). The Financial Accounting Standards Board (FASB) (1980) states that “investing and lending decisions…cannot be made rationally if comparative information is not available.” Financial statement analysis textbooks also stress the importance of comparability in judging a firm’s performance (e.g., Revsine, Collins, Johnson, & Mittelstaedt, 2011). Existing research on accounting comparability primarily focuses on its benefits to financial statement users such as financial analysts and creditors (e.g., De Franco, Kothari, & Verdi, 2011; Kim, Kraft, & Ryan, 2013). Very few studies have examined the implications of comparability for managers, an important party in the information production and dissemination process. Also, the implications of comparability for users have not been fully explored. To fill these gaps in the literature, we examine the impact of comparability on the quality of managers’ financial reporting and the extent to which investors understand the implications of firms’ accruals, given the impact of comparability on financial reporting quality…

۵.Conclusion

This paper examines the consequences of comparability on financial statement preparers and users.We first investigate the impact of comparability on the ability ofmanagers tomakemore accurate predictions of future firm performance and prepare higher quality financial statements. Using restatements, the mapping of accruals into cash flows, earnings persistence, and audit fees as measures of financial reporting quality, we provide evidence consistentwith greater levels of comparability improving managers’ information environment, and hence the quality of their financial reporting.We find that our results are qualitatively similar when we utilize an industry measure of comparability, a measure of comparability using non-discretionary income, and twostage regressions to address endogeneity concerns.We also provide evidence that comparability is associated with more accurate and precise managerial forecasts. This result, to our knowledge, is new in the literature and corroborates the notion that comparability helps managers to develop more accurate expectations of future firm performance…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری تعهدی

مقالات ترجمه شده قیمت گذاری

مقالات لاتین حسابداری مالی با ترجمه