اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه کاربرد تجزیه و تحلیل معنایی نهفته در تحقیقات مربوط به سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات ترجمه شده تحقیقات حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H378

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Accounting Information System

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ :  کاربرد تجزیه و تحلیل معنایی نهفته در تحقیقات مربوط به سیستم های اطلاعات حسابداری

عنوان انگلیسی:

Application of latent semantic analysis in AIS academic research

چکیده فارسی:

این تحقیق، بینش هایی درباره ساختار عقلانی، تاریخی، و روندهای موضوعات تحقیقاتی دانشگاهی را در ژورنال هایی که به طور خاص به تحقیقات سیستم های اطلاعات حسابداری  (AIS) اختصاص داده شده اند بررسی می کند – ژورنال بین المللی سیستم های اطلاعات حسابداری  (IJAIS)، ژورنال پیش نیاز آن، پیشرفت هایی در سیستم های اطلاعات حسابداری  (AiAIS)، و ژورنال سیستم های اطلاعاتی (JIS). با استفاده از تجزیه و تحلیل معنایی نهفته، که یک متدلوژی تحلیل موضوعی آماری می باشد که می تواند محتوای مفهومی را در درون داده های غیرساختاری آشکار کند، این تحقیق، ۱۴ موضوع متداول تحقیقات دانشگاهی در AiAIS، IJAIS، و JIS را از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۵ شناسایی می کند و نمودارهایی که روندهای موضوعی را در طی زمان به تصویر می کشند، و از ژورنال بدست آمده اند، را ارائه می کند. موضوعات معین، در طول دوره زمانی، در تحقیق آنها ثابت باقی مانده اند، در حالی که مابقی افزایش یافته اند یا کم شده اند. موضوعات معین، کامل شده اند، در حالیکه مابقی ظاهر شده اند تا در پایان دوره زمانی در حال رشد و تکامل باشند. روندهای موضوعی از طریق ژورنال منبع پیشنهاد می کند که هیچ ژورنالی، انتشار موضوعات مهم خاص در تحقیقات دانشگاهی AIS را به کنترل خود در نیاورده است.

کلمات کلیدی: تحقیقات سیستم های اطلاعات حسابداری، تجزیه و تحلیل معنایی نهفته، متدلوژی تحقیق، داده های بزرگ.

  1. مقدمه

     این تحقیق، بینش هایی را درباره ساختار عقلانی، تاریخی، و روندهای موضوعات تحقیقات دانشگاهی را در ژورنال هایی که به طور خاص به تحقیقات دانشگاهی سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) اختصاص داده شده اند، بررسی می کند- ژورنال بین المللی سیستم های اطلاعات حسابداری (IJAIS)، ژورنال پیش نیاز آن، پیشرفت هایی در سیستم های اطلاعات حسابداری (AiAIS)، و ژورنال سیستم های اطلاعاتی (JIS). تجزیه و تحلیل پیشینه تحقیق یک رشته دانشگاهی برای بدست آوردن بینش های جدید درباره تکامل، بلوغ، و سمت و سو های بالقوه آینده آن، متداول است

Abstract

This study provides insights about the historical, intellectual structure, and trends of academic research themes in journals specifically dedicated to Accounting Information Systems (AIS) research—International Journal of Accounting Information Systems (IJAIS), its predecessor journal, Advances in Accounting Information Systems (AiAIS), and Journal of Information Systems (JIS). Using Latent Semantic Analysis, a statistical text analytics methodology that can uncover the conceptual content within unstructured data, this study identifies 14 prevalent academic research themes in AiAIS, IJAIS, and JIS from 1986 to 2015 and provides graphs that visualize thematic trends over time, including by journal. Certain themes have remained consistent in their study over the timeframe, while others have increased or diminished. Certain themes have matured while others appear to still be maturing at the end of the timeframe. Thematic trends by source journal suggest that no journal has dominated publishing specific significant themes in AIS academic research.

Keywords : Accounting information systems research,Latent semantic analysis,Research methodology,Big data