اطلاعیه

مقاله ترجمه شده توسعه ی مداوم حرفه ای حسابداری و حسابرسی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابرسی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H225

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله لاتین ISI ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۵ :  توسعه ی مداوم حرفه ای حسابداری و حسابرسی : چالش ها و تجارب روسی

عنوان انگلیسی:

Continuing Professional Development of Accounting and Auditing: Russian Experienceand Challenges

چکیده فارسی:

توسعه ی مداوم کیفیت حسابرسان و حسابداران حرفه ای به عنوان عامل ترقی شرکت ها محسوب میشود. چنین ادعا میگردد که رشد و توسعه ی مداوم حرفه ای حسابداران، تشکیل و ارائه ی گزارشات شرکتی با کیفیت عالی را بالا میبرد. مطابقت با الزامات آموزشی حرفه ای توسط حسابرسان و حسابداران میتواند در دقت و قابلیت اطمینان گزارشات مالی و مدیریتی شرکت موثر واقع شود. در میان اکثر زمینه های مورد نیازبرای توسعه ی نیروی کاری، آموزش کادر حسابداری، بهبود برنامه های آموزشی برای حسایداران و حسابرسان، بروزرسانی فرآیند آموزش برای ارگان دخیل در گزارشات شرکت بشمار میروند. همچنین قابل توصیه اینست که توسعه ی حرفه ای و مداوم تنها در مورد حسابداران ارشد نبوده و برای حسابداران جوانتر نیز ارائه گردد. یک طرح استراتژیک برای کارکنان، تهیه ی گزارشات شرکتی با کیفیت عالی، سازماندهی عملیات پیاده سازی آن از اهمیت اصلی و اولیه برخوردار است.

واژه های کلیدی: گزارش شرکتی، گزارش جامع، توسعه ی حرفه ای مداوم

۱. مقدمه

سوال مورد بحث در این مقاله به بررسی و مشخص نمودن مسیر حرکت و چالش هایی میپردازد که در ارتباط با آموزش حسابداری حرفه ای مستمریست که نیازهای آموزشی مختص متخصصان رشته  را قادر به آماده سازی، انتشار و تفسیر اطلاعات مالی کند. آموزش حسابداری مسمتر فعالیتی تکاملی و حرفه ایست که بر پایه ی استمرار آموزش بهمراه ایجاد شرایطی برای آماده سازی و تایید متخصصان باتجربه عالی استوار است. متخصصان حسابداری اکثرا درگیر یادگیری مادام العمر میشوند.

آموزش حسابداری مسنمرابزاری موثر در تعیین الزامات رقابت حرفه ای حسابداران، سطح خاص از آموزش و تربیت آنها، مهارتها و تجارب مورد نیاز در تخصصی کردن آنها است. رضایت و تمایل آنها به مطابقت داشتن با استانداردهای اخلاق حرفه ای نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. شرایط کنونی با این واقعیت مشخص میشود که سیستم آموزشی حسابداری و اجزای آن با نام آموزش حسابداری حرفه ای مازاد، دستخوش تغییرات اساسی است. تحت این شرایط مسائلی که حل نشده و مبهم باقی میمانند شامل موارد زیر میگردند:

•         همکاری عوامل کلیدی و مهم دخیل در آموزش حسابداری، هماهنگی و ارتباط آنها ( بعنوان مثال با وزارت آموزش و پرورش و علوم روسیه و شورای روش شناختی دانشگاه ها) تا اینکه برنامه ها همواره با چالش های مدرن منطبق شوند.

•         کمبود حسابداران حرفه ای شایسته و کارکنان دفترداری (ساماندهی)

•         پیشرفت و بهبود برنامه ها در دانشگاه ها و سازمانهای حرفه ای بمنظور برآوردن چالش ها و روندهای اخیر بین المللی، تاسیس سایر موسسات مرتبط با این رشته و آموزش حسابداری

•         تاسیس سایر موسسات مرتبط با این رشته و آموزش حسابداری

•         نیاز برای آموزش مربیان جهت شکل دهی، استفاده و کنترل گزارشات شرکتی

Abstract

High quality continuing professional development of accountants and auditors is seen as an enhancement of corporate reporting. It is contended that the continuous professional development of accountants promotes the formation of high-quality corporate reporting. Compliance with continuing professional educational requirements by the auditors and accountants can enhance the accuracy and reliability of corporate financial and management reporting. Among the most important areas of need in terms of workforce development are the training of accounting personnel, the improvement of training programs for accountants and auditors, the updating of the training process for regulatory bodies involved in corporate reporting. It is also advisable to provide continuing professional development not only for chief accountants, but also for the younger accounting staff. A strategic plan for staffing, building high-quality corporate reporting and organizing the monitoring of its implementation is of primary importance.