اطلاعیه

مقاله ترجمه شده :بازده وجه نقد،سرمایه گزاری ها و دارایی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h111

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۷ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :بازده وجه نقد،سرمایه گزاری ها و دارایی

عنوان انگلیسی:

Cash, investments and asset returns

چکیده فارسی:

ما الگوی قیمت گزاری دارایی سرمایه ای را برای بررسی تأثیر سرمایه گذاری های شرکت ها متناسب با موجودی نقدی دربازده سهام با فرض بر اینکه موجودی نقدی کمتر از هزینه های رویداد مالی باشد، به کار می بریم. ما پی می بریم که مجموع دارایی های شبیه سازی شده بر مبنای سرمایه گذاری ها، متناسب با سرمایه غیرنقدی و بر مبنای سرمایه گذاری ها متناسب با سرمایه نقدی به خاطر آزمودن مجموع دارایی های متعدد، قمیت گذاری شده اند. به طور متوسط، شتاب سهام ها و افزایش قیمت سهام ها نسبت به فاکتوری که با استفاده از سرمایه گذاری متناسب با وجه نقد ساخته شده اند، حساس تر هستند

۱-  مقدمه:

به مدلهای قمیت گزاری دارایی سرمایه ای که بازده سهام را نسبت به بازده بودجه بندی سرمایه (سرمایه بودجه بندی شده)، برابر فرض کرده اند، در ادبیات مالی توجه قابل ملاحظه ای شده است.  با توجه به جریان نقدی آتی مورد انتظار، سرمایه گذاری ها و بازده های آتی سهام، باید به طور منفی با گذشت زمان با هم در نوسان باشند، زیرا هنگامی که نرخ قیمت افت می کند، نرخ بهره¬ی پیشنهادی در سرمایه گذاری هم افت می کند و در نتیجه، شرکت ها، سرمایه گذاری خود را افزایش می دهند. مفهوم تعیین قیمت دارایی مقطعی، این است که فاکتور سرمایه گذاری ساخته می شود. ما در الگوی تعیین قیمت دارایی مقطعی نشان می دهیم که بازده سهام نه تنها توسط بودجه بندی سرمایه شرکت ها و بهره وری آتی به گردش درمی آید، بلکه، با تصمیم گیری های آنان در زمینه ی موجودی نقدی هم گردش می کند.

در الگوی ما، شرکت ها برای حفظ وجه نقدی، سه دلیل ارائه می دهند و تمام این دلایل، با هزینه های رویداد مالی مرتبط هستند ( کنیز، ۱۹۳۶، بامول ۱۹۵۲، میلر راُور ۱۹۶۶ )، دلیل اول: حفظ وجه نقدی از تبدیل دارایی های مشهود یا دارایی های مالی با هزینه های ثابت و متغییر به وجه نقد، جلوگیری می کند. این بخش با عملکرد روزانه شرکت مرتبط است و فرد می تواند، مزیت داشتن وجه نقد را به عنوان بازدهی حاضر و آماده تلقی کند. لینز و همکارانش (۲۰۰۸) با تحقیق در مورد شرکت ها دریافتند که در واقع، وجه نقد به طور کلی به عنوان سدی در برابر کسری آتی وجه نقدی حفظ شده اند. دلیل دوم، وجه نقد برای پایین آوردن هزینه های آتی و خارجی مالی (هزینه رویداد مالی) حفظ شده است و هزینه های مرتبط با پروژه های جدید هستند. در صورتی که شرکت ها در آینده متوقع هزینه های مالی بیرونی بالایی باشند، دلایل زیادی برای حفظ وجه نقد ارائهت می دهند تا هزینه های رویداد مالی آتی را کم کنند. در الگوی ما، هنگامی که شرکت ها موجودی های نقدی فعلی را افزایش می دهند، ممکن است که بدهی کنونی را به خاطر تأمین مالی منتشر کنند و این کار هزینه بردار است. وجه نقد برای ایجاد توازن بین هزینه های کنونی تأمین مالی خارجی و هزینه های آتی تأمین مالی خارجی حفظ شود.  در واقع، هنگامی که بازار معتبر به طور آنی بسته می شود و یا بهره وری ضعیفی در سهام ایجاد می شود، هزینه های تأمین مالی خارجی به طور آنی افزایش می یابند

Abstract

We use an investment-based asset pricing model to examine the effect of firms’ investments relative to cash holdings on stock returns, assuming holding cash lowers transaction costs. We find that mimicking portfolios based on investments relative to non-cash capital and based on investments relative to cash capital are priced for various testing portfolios. On average, momentum stocks and growth stocks are more sensitive to the factor constructed using investment relative to cash.

Introduction

Investment-based asset pricing models that equate stock returns to returns on capital investment have received considerable attention in the finance literature.1 Given expected future cash flows, investment and future stock returns should negatively co-vary over time because, when future discount rates fall, the hurdle rate on investment falls and firms increase their investments. The implication for cross-sectional asset pricing is that an investment factor emerges. We show that, for cross-sectional asset pricing, stock returns are driven not only by firms’ capital investments and future productivity, but also by their decisions in cash holdings.

In our model, firms have three reasons to hold cash and they are all related to transaction costs (Keynes, 1936; Baumol, 1952; Miller and Orr, 1966). First, holding cash avoids the fixed and variable costs (transaction costs) of converting physical assets or other financial assets into cash. This part is related to firms’ daily operation and one can view the benefit of having cash as providing a convenience yield. By surveying CFOs of firms, Lins et al. (2008) find that cash is in fact mainly held as a buffer against future cash shortfalls. Second, cash is held to lower future external financing costs (transaction costs) that are related to new projects. If firms expect high future external financing costs, they will have high incentives to hold cash to lower the future transaction costs. In our model, when firms increase their cash holdings today, they may need to issue debt now to finance it, which is costly. Cash is held to balance between today’s external financing costs and future’s external financing costs.2 Realistically, when the credit market tightens sharply or a bad productivity shock arrives, external financing costs will rise sharply. As a result, firms with sufficient cash can proceed with profitable projects using their own funds, while other firms that do not have sufficient cash may have to forego those projects (e.g., Fazzari et al., 1988; Kaplan and Zingales, 1997; Campbell et al., 2008).3 Third, if firms expect a bad productivity shock, they will invest less in physical capital, produce less and allocate more funds to cash. This assumption is consistent with the findings in the theoretical model of Riddick and Whited (forthcoming).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.