مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر ناقل های عصبی، هوش هیجانی و شخصیت بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران فردی: یک مطالعه تطبیقی تجربی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه SSRN مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۳۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۴۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1354

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): SSRN

نام مجله: منتشره شده در پایگاه ssrn

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:  ۶۸۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ : تأثیر ناقل های عصبی، هوش هیجانی و شخصیت بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران فردی: یک مطالعه تطبیقی تجربی.

عنوان کامل انگلیسی:

The Impact of Neurotransmitters, Emotional Intelligence and Personality on individual investors’ Investment decisions: An Empirical comparative study.

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

روانشناسی سرمایه گذاران فردی و تأثیر آن بر تصمیم گیری سرمایه گذاری در ادبیات مالی رفتاری توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. علاوه بر این، نگرانی های فزاینده ای نسبت به تعیین مبنای عصبی که بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد، وجود دارد و آنها را با محدودیت های هیجانی و شناختی انسان ها مرتبط می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر ساخت چارچوبی به نام «روان‌شناسی عصبی» را پیشنهاد می‌کند که ناقل های عصبی، هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی را به هم مرتبط می‌کند. مطالعه حاضر روابط نظری این سه متغیر را معرفی کرده و سازه پیشنهادی را با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از طریق استفاده از یک مطالعه تجربی تأیید می‌کند. همچنین، این مطالعه تاثیر هر یک از این متغیرها را بر تصمیم سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران فردی با استفاده از دو نمونه با ویژگی‌های مختلف (مصری و بین‌المللی) آزمایش می‌کند تا تغییر در متغیرهای مهم را هنگام تغییر زمینه و محیط سرمایه‌گذاری بررسی کند. این مطالعه از یک نظرسنجی ساختاریافته برای دستیابی به پاسخ های مورد نیاز استفاده کرد، به طوری که ۲۱۲ سرمایه گذار مصری و ۱۰۰ سرمایه گذار بین المللی در این مطالعه شرکت کردند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازش سازه ایجاد شده را با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران مصری تایید کرد. در مورد معناداری متغیرها، تحلیل رگرسیون چندگانه، معناداری هوش هیجانی و هورمون اپی نفرین ناقل های عصبی را در هر دو نمونه نشان داد. همچنین، هورمون دوپامین ناقل های عصبی تنها برای نمونه بین‌المللی معنادار است، در حالی که دو ویژگی از پنج ویژگی شخصیتی مورد بررسی برای نمونه مصری معنادار است. بر اساس این نتایج، مطالعه حاضر سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا در مورد شخصیت خود اطلاعات کسب کنند. همچنین شرکت‌های کارگزاری می‌توانند از این نتایج برای ایجاد سبد سهام بر اساس شخصیت و ویژگی‌های عصبی مشتریان خود استفاده کنند.

کلیدواژه ها: مالی رفتاری، ناقل های عصبی، هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی، سرمایه گذاران فردی، تصمیمات سرمایه گذاری.

۱.مقدمه

تصمیم گیری سرمایه گذاری مستلزم کنترل، ارزیابی و تغییر رویکردها بر اساس شرایط و محیط کنونی است. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و انقلاب‌های بهار عربی، شوک‌ها و نوسان‌ها بر بازار سهام در سراسر جهان و به‌ویژه اقتصادهای نوظهور تأثیر گذاشت. تحت این شرایط، برای چارچوب نظری (که بر اساس تئوری بازار کارآمد، عقلانیت سرمایه گذار، دانش کامل در مورد تصمیم گیری های سرمایه گذاری دیگران و پیش بینی کامل نوسان قیمت ها می باشد) به تنهایی ارزیابی رفتار بازار و تعیین قیمت سهام پیش بینی شده دشوار است . علاوه بر این، بیشتر تصمیمات اتخاذ شده سرمایه گذاری در بازارهای سهام با این باور صورت می گیرد که قیمت سهام تحت تأثیر ناهنجاری های بازار قرار می گیرد (لاتیف و آکتارشا، ۲۰۱۶)، در حالی که جنبه های روانشناختی و عصب شناختی سرمایه گذاران در اجرای دستورهای خرید و فروش را نادیده می گیرند. . مالی رفتاری از طریق بحث در مورد متغیرهای اکتشافی و سوگیری های مختلف، مانند زیان گریزی، اعتماد به نفس بیش از حد، افسوس گریزی و موارد دیگر که دلایل انحراف قیمت سهام را توضیح می دهند، بر این موانع غلبه می کند. از سال ۲۰۰۵، جهان به سمت تعیین مبنای این سوگیری های رفتاری، از نظر عصبی در حرکت است (ساپرا، ۲۰۰۹)…

۶.جمع بندی و پیامدها

بر اساس مطالعاتی که تأثیر هوش هیجانی و ناقل های عصبی را بر تصمیم سرمایه‌گذاری بررسی کرده‌اند، نشان داده شده است که ادبیات موجود در زمینه مالی رفتاری ناکافی است و بر اساس دانش محققان، تنها یک مطالعه تأثیر ناقل های عصبی، هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی را به طور کلی در نظر گرفته است. ارزش این مطالعه از آنجا ناشی می‌شود که اولین مطالعه‌ای است که ساخت چارچوبی به نام « روان‌شناسی عصبی » متشکل از ناقل های عصبی، ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی را مطرح می‌کند و آن را با استفاده از یک مطالعه تجربی تأیید می‌کند. این پژوهش اولین مطالعه ای است که تأثیر هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی و ناقل های عصبی را بر تصمیم سرمایه گذاری با استفاده از دو نمونه آزمایش می کند: مورد اول برای سرمایه گذاران یک کشور عربی نوظهور و مورد دوم برای سرمایه گذاران بازارهای مختلف است تا تغییرات در متغیرهای برجسته و تأثیر هر متغیر در هنگام تغییر زمینه اقتصادی و محیط سرمایه گذاری را بررسی کنند…

Abstract 

Individual investors’ psychology and its impact on the investment decision making is gaining increasing attention in behavioral finance literature. Moreover, there is a growing concern toward determining neural basis that affects investment decisions and linking them with the emotional and the cognitive limitation of the human beings. Accordingly, the current study proposes the construction of a framework called “neuro-psychology” that links neurotransmitters, emotional intelligence and personality traits. The current study introduces the theoretical link behind these three variables and validates the proposed construct using Confirmatory Factor Analysis through applying an empirical study. Additionally, the study tests the impact of each of these variables on individual investors’ investment decision using two samples of different characteristics (Egyptian and international) to examine the change in the significant variables when changing the context and investment environment. The study employed a structured survey to reach the required responses, whereas 212 Egyptian investors and 100 international investors participated in the study. The results of the Confirmatory Factor Analysis confirmed the fitness of the developed construct using the data gathered from the Egyptian investors. As for the significance of the variables, the multiple regression analysis revealed the significance of emotional intelligence and epinephrine hormone of the neurotransmitters in both samples. Also, dopamine hormone of the neurotransmitters is only significant for the international sample while two out of the five examined personality traits are significant for the Egyptian sample. Based on these results, the current study would enable individual investors to gain knowledge about their personalities; also brokerage companies could use these results to build portfolios based on the personality and neurological traits of their clients.

Keywords: Behavioral Finance, Neurotransmitters, Emotional Intelligence, Personality Traits, Individual investors, Investment decisions.

۱.Introduction

 Investment decision making requires controlling, assessing, and changing the actions based on the current situation and environment. After 2008’s financial crisis and the Arab Spring revolutions, shocks and fluctuations affected the stock market all over the world and more specifically the emerging economies. Under these conditions, it is difficult for the theoretical framework alone – described by the efficient market theory, investor’s rationality, full knowledge about the investment decisions taken by others and the perfect prediction of prices movement- to evaluate the market behavior and to determine the expected stock prices. Moreover, most of the investment decisions undertaken in the stock markets are made with the belief that stock prices are affected by the market anomalies (Lathif and Aktharsha, 2016), while ignoring the psychological and neurological aspects possessed by investors executing the buy and sell orders. Behavioral finance overcomes these obstacles through discussing various heuristic variables and biases, like loss aversion, overconfidence, regret aversion and others that explain the reasons for stock prices’ deviations. Starting from 2005, the world moved toward determining the basis behind these behavioral biases, neurologically (Sapra, 2009)…

۶.Conclusion and implication

 The available behaviour finance literature is insufficiency shown in the studies that examined the impact of emotional intelligence and neurotransmitters on investment decision, and to the best of the researchers’ knowledge, only one study has considered the impact of neurotransmitter, emotional intelligence and personality traits collectively. The value of this study emerges from the fact that it is the first study that proposes the construction of a framework called “Neuropsychology”, composed of neurotransmitters, personality traits and emotional intelligence and validated it using an empirical study. It is the first study that tests the impact of emotional intelligence, personality traits and neurotransmitters on investment decision using two samples: the first one is for investors from an emerging Arabic country and the second one is for investors from different markets to check for the changes in the prominent variables and the impact of each variable when changing the economic context and the investment environment…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله لاتین مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی در مورد سرمایه گذاری

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت مالی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مالی رفتاری

دانلود مقاله انگلیسی در مورد روانشناسی مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی در مورد روانشاسی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد هوش هیجانی

دانلود  مقاله انگلیسی در مورد تصمیم گیری

دانلود رایگان مقاله ISI