اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه رابطه ارزش نقدی و محافظه کاری حسابداری: نقش کنترل سهامداران

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری محافظه کارانه

مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده نقدینگی

مقالات جدید حسابداری مالی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H265

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:International Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۲۷ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ : رابطه ارزش نقدی و محافظه کاری حسابداری: نقش کنترل سهامداران

عنوان انگلیسی:

The relationship between cash value and accounting conservatism: The role of controlling shareholders

چکیده:

در این مقاله نقش سهامداران کنترلی به عنوان سهامداران اقلیتی که بر رابطه بین شیوه های حسابداری محافظه کارانه و ارزش وجه نقد نگهداری شده نظارت کرده و یا در آن اعمال نظر می کنند، مورد بررسی قرار می گیرد. این مسئله به ویژه در کشورهایی مانند تایوان که تعداد زیادی از شرکت ها، سهامداران متمرکز شده دارند، اهمیت فراوانی می یابد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند که محافظه کاری حسابداری، ارزش وجه نقد نگهداری شده را افزایش می دهد که با یافته های حاصل از کار انجام شده توسط لوئیس و همکاران (۲۰۱۲)، سازگاری دارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق، هر دو فرضیهH2a و H2b که مربوط به درصد مدیران وابسته به کنترل (درصد وابستگی مدیران به سهامداران کنترل)، مشکلات نمایندگی و بحران های مالی است را تایید و پشتیبانی می کنند. به طور کلی، اثر انگیزشی سهامداران کنترلی، ( فرضیه H2b) در سطح نسبتاً پایینی از وابستگی مدیران، تایید می شود، در حالی که اثر استحکام سهامداران کنترلی (فرضیه H2a ) در سطح نسبتاً بالایی از وابستگی مدیران، پشتیبانی شده و مورد تایید قرار می گیرد. علاوه بر این، اثر استحکام هنگامی که یک شرکت از مشکلات نمایندگی طی دوره بحران مالی رنج می برد، تشدید می شود. این مطالعه به ادبیات مربوط به تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ارزش وجوه نقد در حضور سهامداران کنترلی یا درصورت عدم حضور آن ها، کمک شایانی می کند.

۱. مقدمه

این مطالعه تلاش می کند تا نقش سهامداران کنترلی به عنوان سهامداران اقلیت که بر رابطه بین محافظه-کاری حسابداری و ارزش وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت نظارت کرده و یا در آن اعمال نظر می کند را مورد بررسی قرار دهد. به دلیل سطح بالای نوسانات وجوه نقد و یا هزینه های تامین مالی پیش بینی نشده، بسیاری از شرکت ها، رویکرد احتیاطی مدیریت وجه نقد نگهداری شده را سرلوحه عمل خویش قرار داد ه اند (برنشتاین ، ۱۹۹۴). طبق مطالعه صورت گرفته توسط بیتس، کائه و استولز (۲۰۰۹)، شرکت های آمریکایی که مقدار زیادی وجه نقد نگهداری می کنند، در پروژه ها سرمایه گذاری نکرده و یا این وجوه را بین سهامداران توزیع نمی کنند، بنابراین با در نظر گرفتن احتمال سوء استفاده مدیران اجرایی از این وجوه، سوالاتی در مورد عملکرد افزایش وجوه نقد نگهداری شده مطرح می شود.

Abstract:

This paper analyzes the roles of controlling shareholders as either minority shareholder entrenchers or monitors in the relationship between conservative accounting practices and cash holding value. This issue is especially meaningful in countries such as Taiwan that have large numbers of firms with concentrated shareholdings. Consistent with the findings of Louis et al.(2012),our results indicate that accounting conservatism enhanced the value of cash holdings. In addition, our findings support both hypotheses H2a and H2b depending on the proportion of control-affiliated directors, agency problems, and financial crises. In general, the incentive effect of controlling shareholders, H2b, is supported at a relatively low proportion of control-affiliated directors, whereas the entrenchment effect of controlling shareholders, H2a, is confirmed at a relatively high proportion of control-affiliated directors. Moreover, the entrenchment effect is aggravated when a firm suffers a serious agency problem during a period of financial crisis. This study contributes to the current literature on the influence of a value in the presence or absence of controlling shareholders.

Keywords: Accounting conservatism,Value of cash holdings,Controlling shareholders

۱. Introduction

This study attempts to clarify the role of controlling shareholders either as an entrenchment of minority shareholders or as a monitor of the relationship between accounting conservatism and the value of a firm’s cash holdings. For reasons related to either higher levels of cash flow volatility or high external financing costs, a growing number of firms are adopting a precautionary approach to cash holdings management (Bernstein, 1994). According to Bates, Kahle, and Stulz (2009), US firms that hold large amounts of cash are increasingly unlikely to invest in projects or distribute them to shareholders, but the greater potential for abuses on the part of CEOs raises questions about the practice of enhancing cash value by holding large amounts of cash. Louis et al. (2012) propose accounting conservatism as a separate and potentially influential factor resulting in increased cash value.