اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اثرات ریسک های وابسته به جغرافیای سیاسی بر بازده و نوسان بیت کوین

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۸ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H415

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اثرات ریسک های وابسته به جغرافیای سیاسی(ژئوپولیتیک ) بر بازده و نوسان بیت کوین

عنوان انگلیسی:

Effects of the geopolitical risks on Bitcoin returns and volatility

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله، قدرت پیش بینی کنندگی شاخص ریسک های وابسته به جغرافیای سیاسی(ژئوپولیتیک ) جهانی (GPR) بر بازده روزانه و نوسانات قیمت بیت کوین در طول دوره ۱۸ جولای ۲۰۱۰ تا ۳۱ می ۲۰۱۸ بررسی شده است. با بکارگیری تکنیک اتورگرسیو(خودبازگشتی) بردار ساختاری گرافیکی بیزی (BSGVAR) ما دریافتیم که GPR دارای قدرت پیش بینی کنندگی بازده و نوسانات بیت کوین است. نتایج برآورد حداقل مربعات معمولى (OLS) نشان می دهد که نوسانات قیمت بیت کوین رابطه ی مثبت  و بازده بیت کوین رابطه ی منفی با GPR  دارد . با این حال، یافته های حاصل از برآوردهای نمودار چارک (QQ) نشان می دهد که اثرات مثبت   GPRبر نوسان قیمت و بازده بیت کوین در چارک های بالاتر بیشتر است. بنابراین، به این نتیجه می رسیم که بیت کوین می تواند به عنوان یک ابزار مقابله با ریسک در برابر ریسک های ژئوپولیتیک جهانی محسوب شود.

کلمات کلیدی: بیت کوین،ارز دیجیتال (رمز ارز)، ریسک های وابسته به جغرافیای سیاسی(ژئوپولیتیک)،مدل BSGVAR،برآورد چارک به چارک

۱.مقدمه

بیت کوین از زمان معرفی آن در سال ۲۰۰۸ توجه دولت ها ، سرمایه گذاران و محققان را به خود جلب کرده است. اما در پی نوسانات قابل توجه این ارزها در سال ۲۰۱۷ ، ادبیات مربوط به بیت کوین و سایر رمز ارزها به سرعت توسعه یافته اند تا بتواند درک بهتری از ویژگی های این ارزها ارائه کنند. اگرچه تسلط بیت کوین بر بازار از ۹۰٪ در مراحل اولیه ،اخیراً به حدود ۴۰٪ کاهش یافته است ، اما بیت کوین هنوز مشهورترین رمز ارز می باشد که پس از آن Ethereum و Ripple قرار دارند…

تعداد فزاینده ای از مطالعات این سوال را مطرح کرده اند که آیا بازار بیت کوین کارآمد است یا در طول زمان کارآمد تر می شود. چه و همکاران (۲۰۱۸)؛ جیانگ و همکاران (۲۰۱۸) ، و ناداراجه و چو (۲۰۱۷) نشان می دهند که بازار بیت کوین ناکارآمد است؛ در حالی که کریستوفک (۲۰۱۸) و تیواری و همکاران. (۲۰۱۸) شواهدی در حمایت از ناکارآمدی بازارهای بیت کوین به استثنا برخی از دوره ها ارائه می دهند. از طرف دیگر ، اروکوارت (۲۰۱۶) و ویدال-توماس و ایبانز (۲۰۱۸) اظهار می کنند که بیت کوین با گذشت زمان کارآمدتر شده است. سنسوی (۲۰۱۸) با استفاده از داده های روزانه و تست های کارآمدی نشان می دهد که قیمت بیت کوین بر اساس یورو و دلار از سال ۲۰۱۶ از نظر اطلاعاتی کارآمد تر شده است.

۴.نتیجه گیری

ما قدرت پیش بینی کنندگی شاخص GPR جهانی در مورد بازده روزانه و نوسانات قیمت بیت کوین در بازه زمانی ۱۸ جولای ۲۰۱۰ – ۳۱ می ۲۰۱۸ را تجزیه و تحلیل می کنیم. با اجرای یک روند برآورد BGSVAR ، دریافتیم که تغییرات در شاخص GPR جهانی توانایی پیش بینی نوسانات قیمت و بازده بیت کوین را دارد. با استفاده از برآوردهای OLS ، ما نشان می دهیم که ، تغییر در شاخص GPR بر بازده و نوسانات قیمت بیت کوین به ترتیب تأثیر منفی و مثبت دارد. با این وجود ، با استفاده از روش های برآورد QQ ، ما اثبات می کنیم که تأثیر تغییر در شاخص GPR جهانی بر نوسانات قیمت و بازده بیت کوین در چارک های بالایی مثبت و معنی دار است. طبق یافته های ما ، بیت کوین ممکن است به عنوان یک ابزار پوششی در برابر ریسک های ژئوپولیتیکی جهانی به ویژه در دوره هایی که ریسک های ژئوپولیتیکی جهانی شدید می باشند،  در نظر گرفته شود…

Abstract  

This paper investigates the predictive power of global geopolitical risks (GPR) index on daily returns and price volatility of Bitcoin over the period July 18, 2010–May 31, 2018. Considering Bayesian Graphical Structural Vector Autoregressive (BSGVAR) technique, we find that GPR has a predictive power on both returns and volatility of Bitcoin. The results of the Ordinary Least Squares (OLS) estimations show that price volatility and returns of Bitcoin are positively and negatively related to the GPR, respectively. However, findings from the Quantile-on-Quantile (QQ) estimations state that the effects are positive at the higher quantiles of both the GPR as well as the price volatility and the returns of Bitcoin. Therefore, we conclude that Bitcoin can be considered as a hedging tool against global geopolitical risks.

Keywords Bitcoin,Cryptocurrencies,Geopolitical risks,BSGVAR model,Quantile-on-quantile estimations

۱.Introduction

Bitcoin has attracted the interest of governments, investors, and researchers since its introduction in 2008. But especially with its dramatic increases and decreases in 2017, the literature on Bitcoin and other cryptocurrencies has developed rapidly to better grasp the characteristics of those currencies. Although Bitcoin’s dominance in the market has decreased from 90% in the early stages to around 40% recently, Bitcoin is still the most widely known cryptocurrency followed by Ethereum and Ripple.

An increasing number of study questions whether the Bitcoin market is efficient or is being more efficient in time. Cheah et al. (2018); Jiang et al. (2018), and Nadarajah and Chu (2017) show that Bitcoin markets are inefficient; while Kristoufek (2018) and Tiwari et al. (2018) also provide supporting evidence on the inefficiency of Bitcoin markets with exceptions of some periods. On the other hand side, Urquhart (2016) and Vidal-Tomás and Ibañez (2018) argue that Bitcoin has become more efficient over time. Using the Intraday data and the efficiency tests, Sensoy (2018) show that Bitcoin prices in terms of the EUR and the USD have become more informationally efficient since 2016.

۴.Conclusion

 We analyze the predictive power of the global GPR index on daily returns and the price volatility of Bitcoin over the period July 18, 2010–May 31, 2018. Implementing a BGSVAR estimation procedure, we find that the changes in the global GPR index have a predictive power on the price volatility and the returns of Bitcoin. Using the OLS estimations, we show that there is a significant negative and a positive effect of the change in the GPR index on returns and the price volatility of Bitcoin, respectively. Nevertheless, using the QQ estimation techniques, we document that the impact of change in the global GPR index on the price volatility and returns of Bitcoin are positive and statistically significant at upper quantiles. According to those findings, Bitcoin should be considered as a hedging tool against global geopolitical risks, particularly during the extreme times of the global geopolitical risks.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ رشته اقتصاد

مقالات ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ مدیریت مالی

مقالات۲۰۲۱  و ۲۰۲۰ درباره بازار ارز 

مقالات ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ درباره بازده بازار سرمایه

مقالات ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ مدیریت ریسک

مقالات ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ درباره ریسک های مالی

مقالات ۲۰۲۱ درباره بیتکوین با ترجمه