اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود بازرسی و بازخورد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h147

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۸  صفحه  WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود بازرسی و بازخورد

عنوان انگلیسی:

Improving quality of care through improved audit and feedback

چکیده فارسی:

سابقه و هدف:

وزارت امور سربازان بازنشسته (VA) باعث شده است که صنعت در اندازه گیری عملکرد مراکز به عنوان یک عنصر مهم در بهبود کیفیت مراقبت درمانی قرار گرفته و سرمایه گذاری منابع قابل توجهی برای توسعه و حفظ اقدامات موثر معتبر و با ارزش صورت گیرد. برنامه پذیرش مقالات خارجی (EPRP) از VA، منابع اطلاعات رسمی برای عملکرد نظارتی تأسیسات می باشد که برای اولویت بندی مناطق کیفیتی که نیازمند بیشترین توجه می باشند، مورد استفاده قرار گرفته است. اقدام عملکرد مراکز ، به طور قابل توجهی مراقبت و سرپرستی سخت و پیش گیری کننده را همانند کیفیت کلی، بهبود بخشیده است؛ با این حال، هنوز هم تنوع بسیاری در سطوح عملکردی در تمامی اقدامات و مراکز وجود دارد.

بازرسی و بازخورد (A&F)، بخش مهمی از اقدامات عملکردی موثر، می تواند به کاهش این تنوع کمک کند و عملکرد کلی را بهبود دهد. تحقیقات قبلی نشان می دهد که مراکز پزشکی VA (VAMCS) با امتیازات عملکردی بالای EPRP، به استفاده ی داده های EPRP، به عنوان یک منبع بازخورد تمایل دارند. با این حال، شیوه ای که در داده های EPRP، به عنوان یک منبع بازخورد توسط ارائه دهندگان فردی همانند مدیران خطوط خدماتی، تسهیلاتی و شبکه ای استفاده می شوند، به خوبی درک نشده اند. بنابراین درک عمیقی از مدل ها و استراتژی های ذهنی، و ویژگی های فرآیند بازخورد خاص، اتخاذ شده به وسیله مراکز با عملکرد بالا، ضروری و مورد نیاز می باشد این پژوهش مقایسه می کند که چگونه، مدیران عملکرد پایین، متوسط و بالای VAMCS، از داده های عملکرد بالینی از EPRP، به عنوان یک ابزار برای حفظ و بهبود کیفیت مراقبت و درمان استفاده می کنند.

روش ها:

ما یک تجزیه و تحلیل نظری مبنی بر کیفیت تا ۶۴ مصاحبه با استفاده از روشی جدید از نمونه گیری مراقبت های اولیه، مراکز و مدیریت شبکه خدمات یکپارچه جانبازان (VISN) در مراکز با عملکرد بالا، متوسط و کم، انجام داده ایم. ما با توجه خاص به سرموقع بودن، مفرد بودن و تنبیهی بودن تحویل بازخورد، مصاحبه را برای شواهدی از تفاوت های بین مراکز در برداشت از عملکرد سودمندی داده ها و استراتژی هایی برای انتشار اطلاعات عملکردی ارزیابی عملکرد، تجزیه و تحلیل خواهیم نمود.

بحث و بررسی:

بسیاری از تحقیقات، به منظور بهبود ارائه دهنده و عملکرد مراکز، به بررسی عدم درک دقیق از عناصر بازخورد موثر می پردازند. این تحقیق، عناصری را که به طور معمول در مراکز با عملکرد بالا استفاده می شده است را برجسته سازی کرده و ویژگی های اضافی استراتژی های بازخوردی موفق خود را که قبلا شناسایی نشده اند، شناسایی می کند. با توجه به این اطلاعات، شیوه هایی می توانند مداخلات موثرتر A&Fرا به منظور بهبود کیفیت مراقبت و درمان، بهبود دهند. حوزه موسسه پزشکی (IOM)، به شدت طرفدار استفاده از اقدامات عملکردی به عنوان گامی مهم برای بهبود کیفیت درمان می باشد]۳-۱[.

سیستم اقدامات بالینی مانند ابزارهای با کیفیت شرکت RAND ]4 [و برنامه پذیرش مقالات خارجی (EPRP) وزارت امور سربازان بازنشسته (VA)، که شیوع بالا، شرایط بالینی با تأثیر زیاد و فرآیندهای پیشگیرانه ای مانند دیابت، فشارخون بالا، غربالگری سرطان و مشاوره ترک اعتیاد را نظارت می کنند،] ۵[، به پیشرفت های قابل توجهی در کیفیت درمان رسیده اند ]۷و۶[. با وجود این پیشرفت ها، تحقیقات نشان می دهد، اختلاف قابل توجهی در تمامی اقدامات بالینی با کیفیت در طول زمان در هر دو سطح متوسط عملکردی در هر یک چهارم و در درجه بهبودی در طول کوارترهای متعدد، وجود دارد ]۸[.

Abstract

BACKGROUND:

The Department of Veterans Affairs (VA) has led the industry in measuring facility performance as a critical element in improving quality of care, investing substantial resources to develop and maintain valid and cost-effective measures. The External Peer Review Program (EPRP) of the VA is the official data source for monitoring facility performance, used to prioritize the quality areas needing most attention. Facility performance measurement has significantly improved preventive and chronic care, as well as overall quality; however, much variability still exists in levels of performance across measures and facilities. Audit and feedback (A&F), an important component of effective performance measurement, can help reduce this variability and improve overall performance. Previous research suggests that VA Medical Centers (VAMCs) with high EPRP performance scores tend to use EPRP data as a feedback source. However, the manner in which EPRP data are used as a feedback source by individual providers as well as service line, facility, and network leadership is not well understood. An in-depth understanding of mental models, strategies, and specific feedback process characteristics adopted by high-performing facilities is thus urgently needed.This research compares how leaders of high, low, and moderately performing VAMCs use clinical performance data from the EPRP as a feedback tool to maintain and improve quality of care.

 METHODS:

We will conduct a qualitative, grounded theory analysis of up to 64 interviews using a novel method of sampling primary care, facility, and Veterans Integrated Service Network (VISN) leadership at high-, moderate-, and low-performing facilities. We will analyze interviews for evidence of cross-facility differences in perceptions of performance data usefulness and strategies for disseminating performance data evaluating performance, with particular attention to timeliness, individualization, and punitiveness of feedback delivery.

 DISCUSSION:

Most research examining feedback to improve provider and facility performance lacks a detailed understanding of the elements of effective feedback. This research will highlight the elements most commonly used at high-performing facilities and identify additional features of their successful feedback strategies not previously identified. Armed with this information, practices can implement more effective A&F interventions to improve quality of care.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.