اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری: جریانهای قضاوت و انتخاب

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h124

قیمت فایل ترجمه شده ۱۶۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱

سال نشر: ۱۹۸۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۱ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری: جریانهای قضاوت و انتخاب

عنوان انگلیسی:

Discussion of Behavioral Decision Theory: Processes of Judgment and Choice

چکیده فارسی:

سوال: شما چه کار می کنید؟

جواب: دارم سخت کار میکنم.

سوال: چه کاری باید انجام بدهید؟

جواب: بهترین چیزی را که بتوانم انجام می دهم.

سوال: چرا پس آن را انجام نمی دهید؟

جواب: اما من انجام میدهم! من سخت کار میکنم تا بهترین چیز ممکن را انجام دهم.

هدف ما اینجا اظهار نظر در مورد مفهوم تعدادی از استنتاجهای ان هورن و هوگارت (EH) برای تحقیقات حسابداری می باشد. ما اظهار نظر خودمان را به سه مسئله نشات گرفته از استنتاجهای آنها محدود می کنیم. اولین مساله معمول “عاقلانه بودن” مدلهای هنجاری تصمیم گیری می باشد. آیا پرسیدن این سوال منطقی است “چه کار باید انجام دهید؟”. دومین مساله عاقلانه بودن تئوری مطلوبیت مورد انتظار به عنوان یک مدل توصیفی انتخاب است. آیا استفاده از این مدل برای توصیف “کار سخت” منطقی و عاقلانه است؟ سومین مساله این است که چگونه افراد تمایل به بیان و ایجاد تصمیم دارند. آیا روش ما در مورد نحوه پرسیدن در جوابها تاثیر می گذارد؟ ما در مورد مفاهیم و نتایج ممکن تحقیقات حسابداری با مقداری حدس و گمانه زنی ها نتیجه گیری می کنیم

عاقلانه و منطقی بودن مدلهای هنجاری

تمایز معمول بین مدلهای هنجاری و توصیفی در مراحل پرسش و پاسخ بالا منعکس شده است. “چه کاری انجام می دهید” گرایش توصیفی را منعکس می کند و تلاش برای پیش بینی آنچه انجام می شود در “کار سخت” منعکس شده است. “چه کاری باید انجام دهید” گرایش هنجاری را منعکس می کند، و تلاش برای توصیف یا تعیین آنچه انجام می شود باید در “انجام بهترین چیزی که بتوانم” منعکس شده باشد. EH عاقلانه و منطقی بودن مدلهای هنجاری را مورد بررسی قرار دادند. چنین مدلهایی دستورالعمل مشروط ، با قضاوت موجودیت یک منبع بدیهی از خصوصیات شایسته سازی پیشنهاد می دهند. بنابراین، زمانی که ما یک بی ثباتی بین رفتار واقعی و تجویز شده مشاهده می کنیم، واضح نیست که دومی باید در خطا یا غیر منطقی بودن برچسب بخورد. آنها بیان می کنند که این ما را در وضعیت دشواری قرار می دهد. در پیچیدگی محیط اینکه آیا پاسخ انسان یا مدلهای بهینه مناسبتر هستند نامشخص است. مدلهای بهینه برای فایق آمدن بر نواقص شهودی پیشنهاد شده اند. به هر حال، در تجزیه و تحلیل نهایی نتایج مدلهای بهینه به وسیله قضاوت ارزیابی می شوند.

Q: What are you doing?

A: I am working hard.

Q: What should you be doing?

A: Doing the best I can.

Q: Why aren’t you doing that?

A: But, I am! I am working hard doing the best I can.

Our purpose here is to comment on some of the implications of the Einhorn and Hogarth (EH) synthesis for accounting research. We limit our comments to three issues raised in their synthesis. The first is the general issue of the “reasonableness” of normative models of decision making. Is it reasonable to ask the question “what should you be doing?” The second is the issue of the “reasonableness” of expected utility theory as a descriptive model of choice. Is it reasonable to use this model to characterize “working hard?” The third is the issue of how individuals tend to frame and make decisions. Did the way we asked the question affect the answer? We conclude with some speculations about possible implications for accounting research.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.