اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی مسائل اعمال عملی مرتبط با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h158

قیمت فایل ترجمه شده ۱۷۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶

سال نشر:  ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴۳  صفحه  WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده بررسی مسائل اعمال عملی مرتبط با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی

عنوان انگلیسی:

Review of practical implemenation issues relating to international financial reporting standards

چکیده فارسی:

این موردپژوهی به بررسی رویکردی می پردازد که مصر برای اعمال استانداردهای گزارش دهی بین المللی (IFRS) بکار گرفته است. در این موردپژوهی رئوس کلی تلاش هایی که این کشور به منظور تقویت حسابداری، گزارش دهی مالی و استانداردهای حسابرسی خود در طول دو دهه گذشته صورت داده است را ارائه می کند. مجموعه کنونی استانداردهای حسابداری مصری براساس IFRS است، که برخی از آنها اتخاذ شده اند تا وضعیت مخصوص کشور را مورد نظر بگیرند. این استاندردها از قرار زیر هستند: ارائه اظهارنامه های مالی، دارایی، تاسیسات و تجهیزات، آشکارسازی ابزار مالی و قوانین و استانداردهای حسابداری برای عملیات لیزینگ . استانداردهای حسابرسی مصر براساس استانداردهای بین المللی حسابرسی ( ISA) است. این مطالعه به بررسی نقش های مقامات تنظیم کننده قانون –متشکل از نهاد بازار سرمایه، بانک مرکزی و نهاد نظارتی بیمه- در اعمال و اجرای استانداردهای حسابداری می پردازد. شایان ذکر است که فرآیندهای صدور استانداردهای حسابداری مصری، متشکل از ترجمه به زبان فارسی، طولانی است. در نتیجه، بین تنظیم استانداردهای حسابداری مصری که در حال حاضر موثر و IFRS قرار دارند، شکاف وجود دارد. این مقاله به نیاز به ایجاد ظرفیت در حسابداری و حسابرسی به منظور تسهیل اعمال استانداردها در آن زمینه ها تاکید دارد. نیاز به سیستم تداوم تحصیلات حرفه ای برطبق نیازمندی های بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

I.     پیش زمینه

۱.   از لحاظ اتخاذ گسترده استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی ( IFRS) در سالهای اخیر، گروه کاری بین دولتی متخصصان استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارش دهی ( ISAR) مسائل عملی ای را که در دوره اعمال IFRS با دیدگاه تسهیل اشتراک گذاری تجارب و آموخته های یادگرفته در میان اعضای دولت ناشی شد،مورد بررسی قرار می دهند. ISAR در بیست و دو جلسته خود، یک یادداشت را توسط دبیرخانه UNCTAD آماده کرد که مسائل اعمال عملی اصلی مرتبط با سازماندهی های نهادی و مقرراتی ، مکانیسم های اجرا ، مسائل فنی و ایجاد ظرفیت را مورد تاکید قرار می دهد. براساس این چارچوب، مورد پژوهی های کشورهای برزیل، آلمان، هند، جامایکا و کنیا  در جلسه بیست و سوم ISAR آماده و لحاظ شدند. علاوه براین، مورد پژوهی های کشورهای پاکستان، آفریقای جنوبی و ترکیه در جلسه بیست و چهارم ISAR مورد بحث قرار گرفتند.

۲.   در بخش پایانی جلسه بیست و چهارم، ISAR از دبیرخانه UNCTAD درخواست کرد تا مطالعات اعمال عملی مرتبط با حسابرسی ( ISA) را ادامه دهد. از همین رو، موردپژوهی های اعمال عملی IFRS دربردارنده کشورهای مصر، لهستان، سوئیس و بریتانیا و همچنین مطالعه چالش های عملی و ملاحظات مرتبط در اعمال ISA برای بررسی در جلسه بیست و پنجم ISAR تهیه شد. هدف اصلی این مقالات تسهیل به اشتراک گذاری تجارب در میان اعضای دولت است.

۳.    این یادداشت یافته های موردپژوهی صورت گرفته در مصر را ارائه می کند. این یادداشت به بحث در مورد الزامات مقرراتی در مصر در ارتباط با حسابداری، گزارش دهی مالی و حسابرسی می پردازد. این یادداشت نمونه هایی از اعمال عملی استانداردهای حساب داری مصری مبتنی بر IFRS را عرضه می کند. مطالعه بینش  هایی را در مورد مسائل اصلی نشات گرفته از فرآیند اعمال و اجرا ارائه می کند.

Abstract

This case study illustrates the approach Egypt has taken to implementing international financial reporting standards (IFRS). It provides an overview of the efforts the country has undertaken to strengthen its accounting, financial reporting and auditing standards over the last two decades. The current set of Egyptian accounting standards are based on IFRS, some of which have been adapted to take into account the specific situation of the country. These include: presentation of financial statements; property, plant and equipment; disclosure of financial instruments; and accounting rules and standards for financial leasing operations. The auditing standards of Egypt are based on international standards on auditing (ISAs). The study discusses the roles of various regulatory bodies – including the Capital Market Authority, the Central Bank and the Insurance Supervisory Authority – in the implementation and enforcement of accounting standards. It notes that the process of issuing Egyptian Accounting Standards, including translation into Arabic, is lengthy. As a result, there is a gap between the set of Egyptian Accounting Standards that are currently in effect and IFRS. The paper highlights the need for capacity-building in accounting and auditing to facilitate implementation of standards in those areas. The need for a system of continuing professional education in accordance with internationally recognized requirements is also highlighted.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.