مقاله انگلیسی با ترجمه واکنش بازار سهام به از دست دادن یا بدست آوردن وضعیت صادر کننده خصوصی خارجی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات ترجمه شده واکنش بازارهای مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h247

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۴ صفحه فایل WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۷ :  واکنش بازار سهام به از دست دادن یا بدست آوردن وضعیت صادر کننده خصوصی خارجی

عنوان انگلیسی:

The stock market reaction to losing or gaining foreign private issuer status

چکیده فارسی:

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شرکت های مستقر خارجی را با اوراق بهاداری که در بازار ایالات متحده به عنوان یا صادرکنندگان خصوصی خارجی یا داخلی تجارت می کنند، شناسایی می کند و اجازه بخشودگی مالیاتی از قوانین اوراق بهادار داخلی ایالات متحده را برای شرکت های واجد شرایط به عنوان FPI ها می دهد. ما به مطالعه واکنش بازار سهام به شرکت های مستقر خارجی می پردازیم که به دلیلِ مسلما برون زاد شرایط FPI را ازدست می دهند یا بدست می آورند؛ این در حالیست که وضعیت لیست متقابل خود را حفظ می کنند.

شرکت های خارجی پس از ازدست دادن وضعیت FPIباید از شرایط پرکردن مستمر صورت های صادرکنندگان داخلی ایالات متحده پیروی کنند؛ برای مثال پرکردن صورت های مالی هر سه ماه یکبار با استفاده از اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی ایالات متحده، افشاگری تجارت خودی و پیروی از شرایط حاکمیت شرکتی صادرکنندگان داخلی ایالات متحده. هنگامی که شرکت های خارجی بخشودگی مالیاتی خود را از دست می دهند و باید از شرایط نظارتی صادرکنندگان داخلی ایالت متحده پیروی کنند واکنش بازاری مثبت قابل توجهی را مستند می کنیم. علاوه برآن پی می بریم که بازار واکنش منفی به افزایش در شرایط صورت مالی دارد و به منظور تصویب کامل شرایط حاکمیت شرکتی ایالات متحده واکنش مثبتی دارد.

کلمات کلیدی : حاکمیت شرکتی؛ گزارشگری مالی ؛ صادر کننده خصوصی خارجی؛ واکنش بازار

۱.معرفی

در سال ۱۹۷۹،کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا  (SEC) چارچوب تنظیمی فعلی خود را که شرکت های مقیم خارج را کنترل میکرد اتخاذ نمود. این چارچوب به شرکت های مقیم خارج اجازه میدهد که الزامات تنظیم  و افشاگری  را دنبال کنند که شدت کمتری از الزامات توزیع کننده ی داخلی آمریکا داشت ولی از الزامات کشور محل اقامتشان سخت تر بود.یک مقاله ی قابل توجه عواقب اقتصادی سیاهه مقابله  (و فرم ثبت دوباره)آمریکا و آغاز (متوقف ساختن) موافقت با الزامات توزیع کننده خصوصی خارجی را بررسی میکند.آنچه که به خوبی متوجه نمیشویم این است که آیا سرمایه گذاران درباره معافیت اعطا شده به توزیع کننده های خصوصی خارجی (FPIs) اهمیتی میدهند یا خیر.با استفاده از زمینه ای منحصر به فرد،شواهدی را فراهم میکنیم مبنی بر اینکه آیا  بازار سهام آمریکا ارزش معافیت افشا و تنظیم اعطا شده به FPI را دارد یا خیر.

برای مطالعه هزینه و سود دو سطح متفاوت قانون شرکت های مقیم خارج در آمریکا،متوجه شدیم که برخی شرکت های مقیم خارج وضعیت FPI را در طول زمان تغییر میدهند،اساسا به علت رویدادهایی که احتمالا غیر داوطلبانه اند و از نظر گئو   و سایرین (۲۰۱۶)خارج از کنترل مستقیم مدیر هستند. شرکت های مقیم خارج وضعیت FPI خود در SEC را از دست میدهند،آن ها فهرست بندی خود در آمریکا را ادامه میدهند اما در معرض الزمات تنظیمی مشابه و سخت تر توزیع کننده های داخلی آمریکا قرار میگیرند.

از طرف دیگر،هنگامی که شرکت های مقیم خارج که در SEC پرونده دار داخلی آمریکا هستند موقعیت FPI را به دست می آورند،فهرست بندی آمریکا را ادامه میدهند اما به آن ها اجازه معافیت از برخی الزامات تنطیمی به خصوص داده میشود.نگاه به شرکت ای مقیم خارج که موقعیت FPI خود را در SEC از دست میدهند یا به دست می آورند به ما اجازه تفحص درباره برخی از –احتمالا سهوا-عواقب اقتصادی الزامات گزارش شده در دو ردیف را به ما میدهد.علاوه بر آن،میتوانیم برای چگونگی فهم تفاوت های به خصوص در الزامات توسط بازار مدارکی ارائه کنیم (برای مثال افشای اعلامیه های اقتصادی در مقابل اداره مشترک).شناخت عواقب به خصوص شرکت هایی که موقعیت FPI خود را از دست میدهند قانون گذاران را راجع به اینکه بازار کدام الزامات را در برابر هزینه بر سودمند میبیند،مطلع میکند.

Abstract

The U.S. Securities and Exchange Commission designates foreign-domiciled firms with securities trading in the U.S. markets as either foreign private issuers (FPIs) or domestic filers and permits exemptions from U.S. domestic securities regulation for firms that qualify as FPIs. We study the stock market reaction to foreign-domiciled firms that lose or gain FPI status for an arguably exogenous reason while maintaining their cross-listing status. After loss of FPI status, foreign firms are required to comply with U.S.

domestic issuers’ continuous filing requirements, such as filing quarterly financial statements using U.S. GAAP, disclosure of insider trading, and compliance with corporate governance requirements of U.S. domestic issuers. We document a significantly positive market reaction when foreign firms lose their exemptions and must comply with regulatory requirements of U.S. domestic issuers. Further, we find that the market reacts negatively to an increase in financial statement requirements and reacts positively to fully adopting U.S. corporate governance requirements