اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h207

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی: یک بررسی بین ملیتی

عنوان انگلیسی:

An examination of corporate social disclosures of multinational corporations: A cross-national investigation

چکیده فارسی:

ما به بررسی تفاوت های بین ملیتی در افشای اجتماعی شرکت (CSD) با استفاده از یک نمونه از ۱۳۶ شرکت چند ملیتی از آمریکا، اروپا قاره، و اسکاندیناوی می پردازیم. با وجود فشارهای بازار بین المللی برای افشای سطوح بالاتر اطلاعات، می یابیم که CSD بطور سیستماتیک در فرهنگ های کسب و کار تغییر می کند. علاوه بر این، CSD در فرهنگ های کسب و کاری بالاتر است که نسبت به سهامدار بیشتر ذینفعان گرا می باشند. یافته های ما برای فرهنگ کسب و کار به عنوان یک عامل موثر مهم در افشای اطلاعات اجتماعی شرکت برای شرکت های چند ملیتی پشتیبانی فراهم می کند.

کلمات کلیدی: افشای اجتماعی شرکت، فرهنگ کسب و کار، تحلیل محتوا، چند ملیتی ها، تفاوت های بین ملیتی

۱. مقدمه و انگیزه

با رشد جامعه، دولت، و فشار ذینفعان، گزارش در مورد آیتم های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت  (CSR) به یک موضوع مهم عمومی تبدیل شده است. همانطور که  CSR یک  فعالیت کسب و کار اصلی شده است، شرکت های بیشتری به طور داوطلبانه در مورد مسائل اجتماعی و محیطی گزارش گزارش می دهند(اقتصاد دانان، ۲۰۰۸ . (رئیس شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدار، بیورن استیگسون، اظهار داشت گزارش قابلیت تحمل باید بخشی از عملکرد مدیریت باشد … [و] این اطلاعات باید در گزارش های قابلیت تحمل مجزا نباشد اما بخشی از گزارش های جامع تر عملکرد سالانه باشد” ( KPMG 2008، ص.۲۰ ). بعلاوه بحث های عمومی در مورد CSR به طور فزاینده ای در عرصه جهانی انجام می شود (هیئت بین دولتی در مورد تغییرات آب و هوا، ۲۰۰۷).

در حالی که یک افزایش در تحقیقات حسابداری مربوط به وجود افشای اجتماعی شرکت (CSD)  صورت گرفته است، تنها چند مورد از مطالعات CSD  ، شرکت های چند ملیتی را در یک زمینه  بین ملیتی مورد بررسی قرار داده اند. برخی از تحقیقات قبلی(به عنوان مثال، فکرت، اینکلان، و ، پترونی،۱۹۹۶؛ فریدمن و استگلیانو، ۱۹۹۲؛ گمبل، هسو، و تالرسون، ۱۹۹۶؛ گوتری و پارکر، ۱۹۸۹؛ ویلیامز و پی، ۱۹۹۹) بر تغییرات سند سازی در CSD در میان کشورها تمرکز می کند، نشان می دهند که کشور مبدأ یک عامل مهم در میزان و نوع CSD می باشد.  اسمیت، ادهیکاری و  تاندکار(۲۰۰۵)  اولین مطالعه برای ارائه یک زمینه نظری قوی برای توضیح تفاوت ها در CSD میان کشورها بود.  آنها استدلال می کنند که بر اساس پیکربندی نهادی در یک کشور (به عنوان مثال، روابط ذینفعان، حاکمیت شرکتی و فرهنگ)، ملت ها می توانند در یک زنجیره ذینفع و یا سهامدار گرا که می تواند به توضیح تفاوت های موجود در CSD بین ملیتی کمک نماید متمایز شوند.  در واقع، مک ویلیامز و سیگل (۲۰۰۱) اشاره می کنند که تقاضای ذینفع یکی از محرک های اصلی در پشت CSD است.  در سال های اخیر، مطالعات مختلفی از خصوصیات ذینفع – سهامدار مربوط به فرهنگ کسب و کار برای بررسی مسائل مختلف مربوط به CSD در یک محیط بین ملیتی استفاده کرده اند. سیمنت، ونستریلن، و چووآ (۲۰۰۹) این فرضیه را مطرح می کنند و اشاره می کنند که تأثیرات سازمانی بر

فرهنگ کسب و کار (به عنوان مثال، ذینفع گرا و یا سهامداران گرا ) در یک کشور، تقاضا برای، و میزان گزارش گری قابلیت تحمل را تحت تاثیر قرار می دهد. در یک مطالعه بین ملیتی، داهالی وال، رادهاکریشنان، تسانگ، و یانگ (۲۰۱۲) از فرهنگ کسب و کار ملی، یک عامل مهم برای بررسی رابطه بین CSD و دقت پیش بینی تحلیلگر استفاده می کنند.

ما بر این ادبیات جدید برای بررسی متکی هستیم: (۱) آیا تفاوت های بین ملیتی قابل توجهی در CSD میان یک نمونه متشکل از ۱۳۶ شرکت چند ملیتی از آمریکا، قاره اروپا (فرانسه، آلمان، ایتالیا، و هلند)، و اسکاندیناوی (فنلاند، نروژ و سوئد) وجود دارد، و (۲) آیا فرهنگ کسب و کار محلی ، به ویژه در سطح ذینفع گرا و یا سهامدار گرا، تفاوت های مشاهده شده در CSD را توضیح می دهد ، و یا اینکه آیا نیروهای بازار بین المللی به یک همگرایی CSD بدون در نظر گرفتن اقامتگاه هدایت می شود.

Abstract

We examine cross-national differences in corporate social disclosure (CSD) using a sample of 136 multinational corporations from the US, Continental Europe, and Scandinavia. Despite international market pressures to disclose higher levels of information, we find that CSD varies systematically across business cultures. Additionally, CSD is higher in business cultures that are more stakeholder rather than stockholder-oriented. Our findings provide support for business culture as an important influencing factor on the disclosure of corporate social information for multinational corporations.