اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تجربه خارجی در سازماندهی و ارزیابی سیستم کنترل و حسابرسی داخلی

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۸ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H619

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:  Engineering Economics: Decisions and Solutions from Eurasian Perspective

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۵۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تجربه خارجی در سازماندهی و ارزیابی سیستم کنترل و حسابرسی داخلی

عنوان کامل انگلیسی:

Foreign Experience in Organizing and Evaluating the Internal Control and Audit System

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در شرکت های روسی ، راه اندازی سیستم های کنترل و حسابرسی داخلی موثر فقط به دلیل کارایی یا تضمین رقابت در بازار نیست ، بلکه موضوع امنیت ملی نیز وجود دارد که ارتباط را تعیین می کند و اهمیت این مطالعه را افزایش می دهد. هدف از این مطالعه بررسی تجربه بین المللی در شکل گیری و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم کنترل و حسابرسی داخلی است. در طول مطالعه ، روش هایی مانند تجزیه و تحلیل ، مشاهده ، رسمی سازی ، طبقه بندی ، مدل سازی و سایر موارد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل ها نشان داد که اغلب در شرکت های روسی وظایف عملکردهای کنترل داخلی ، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک به عنوان یک واحد با هم ادغام می شوند. از طرف دیگر ، از معرفی روش های ممتاز سازمانی ، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی در شرکت های داخلی  زمان کمی می گذرد. موفقیت این فرآیندها تنها در شرایط وجود توانمندی ذهنی پیشرفته در سازمان رخ می دهد ، که تاکنون در فضای کسب و کار روسیه وجود نداشته است.

واژه های کلیدی: کنترل داخلی ، حسابرسی داخلی ، مدیریت ریسک ، رویکرد مبتنی بر ریسک

۱.مقدمه

فرآیندهای کنونی جهانی سازی در مقابله با بحران مالی جهانی باعث می شود که کشورها نه تنها بر بخش های مهم استراتژیک اقتصاد متمرکز شوند ، بلکه کارآمد ترین ابزارها را برای اطمینان از وجود سطح بالایی از رقابت بین المللی و توسعه بیشتر معرفی کنند. تقویت نقش کنترل و حسابرسی داخلی به عنوان ابزارهای موثر برای توسعه سازمانی در سطوح مختلف تقریباً در تمام اقتصادهای برجسته جهان به یک روند سخت تبدیل شده است …

۵.جمع بندی

  مسائل در نظر گرفته شده نشان می دهد که اقدامات ضروری برای توسعه کنترل داخلی ، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک در سازمانهای روسی باید انجام شوند. از جمله اولویت های آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: افزایش سطح ادغام فرآیند ها و عملکردهای کنترل داخلی ، حسابرسی داخلی ، مدیریت ریسک در فرایندهای اصلی کسب و کار سازمان ؛ افزایش تعداد فرآیندهای کنترل شده / حسابرسی شده، افزایش سطح تعامل بین کلیه بخش های سازمان در چارچوب سیستم کنترل داخلی و مدیریت ریسک ؛ تشدید روند توسعه اصول مدل VK مبتنی بر ریسک در شرکت های روسی که باعث افزایش سطح علاقه مدیریت ارشد در اجرای روش های ممتاز کنترل داخلی ، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک می شود، اتوماسیون فرآیند های کنترل داخلی ، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک [۸])…

Abstract

For Russian enterprises, the formation of effective internal control and audit systems is not just a matter of efficiency or ensuring market competitiveness, but also national security, which determines the relevance and increases the significance of this study. The aim of the study is to study international experience in the formation and assessment of the reliability of the internal control and audit system. During the study, such methods as analysis, observation, formalization, classification, modeling and others were used. The analysis allows us to conclude that very often in Russian companies there is a situation where the same unit combines the functions of internal control, internal audit and risk management. On the other hand, little time has passed since the introduction of the organization’s best practices, internal control and internal audit at domestic enterprises. These processes can become successful only in conditions of a developed corporate mentality, which the Russian business environment cannot boast of so far.

Keywords: Internal control , Internal audit , Risk management , Risk-based approach

۱.Introduction

 The current processes of globalization against the backdrop of the global financial crisis make states not only focus on strategically important sectors of the economy, but also introduce the most effective tools for their accelerated development in order to ensure a high level of international competitiveness. Strengthening the role of internal control and audit as effective tools for the development of entities of various levels has become a strict trend in almost all leading economies of the world…

۵.Conclusion

 The considered problems show that there are urgent tasks of developing internal control, internal audit and risk management for Russian organizations. Among their priority ones can be attributed: increasing the level of integration of procedures and functions of internal control processes, internal audit, risk management in the main business processes of the organization; increase in the number of controlled/audited processes; increasing the level of interaction between all departments of the organization within the framework of the internal control and risk management system; intensification of the process of developing the principles of a risk-based VK model at Russian enterprises increasing the level of interest of senior management in implementing the best practices of internal control, internal audit and risk management; automation of internal control procedures, internal audit and risk management [8])…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس حسابداری ۲۰۲۱ با ترجمه

مقاله انگلیسی حسابرسی ۲۰۲۱ با ترجمه 

مقالات انگلیسی ۲۰۲۱ مدیریت ریسک با ترجمه

مقالات انگلیسی ۲۰۲۱ درباره ریسک های مالی با ترجمه

مقاله ISI در مورد حسابداری رفتاری با ترجمه فارسی