اطلاعیه

مقاله ترجمه شده انتخاب رویه حسابداری : اثرات تجزیه وتحلیل و تفسیر صورت های مالی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده صورت های مالی

دانلود ترجمه مقاله حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H299

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): american institute of science

نام مجله: American Journal of Economics, Finance and Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : انتخاب رویه حسابداری : اثرات تجزیه وتحلیل و تفسیر صورت های مالی

عنوان انگلیسی:

Choice of Accounting Policy: Effects on Analysis and Interpretation of Financial Statements

چکیده فارسی:

این مقاله اثر رویه حسابداری پذیرفته شده توسط واحد گزارشگری بر تجزیه و تحلیل و تفسیر صورت های مالی را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس بیانیه استانداردهای حسابداری (۱SAS NO.) و استانداردهای بین المللی حسابداری (۱IAS) برای هر واحد گزارشگر، افشای رویه های حسابداری پذیرفته شده جهت تهیه و ارائه صورت های مالی الزامی است. رویه های حسابداری برای درک مناسب اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بسیار مهم هستند. یک نهاد گزارشگر باید به وضوح رویه های حسابداری مورد استفاده در تهیه و ارائه صورت های مالی خود را بیان کند. افشای رویه های حسابداری مهم است زیرا بسیاری از استانداردهای حسابداری برای یک معامله یا ایتم یکسان، اجازه استفاده از رویه های جایگزین را می دهند. اگر رویه های حسابداری به وضوح مشخص نشده باشند آنگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی قادر نخواهد بود که اطلاعات مالی را با سایر نهادها مقایسه کنند. بنابراین، با بیان سیاست پذیرفته شده، به خوانندگان و استفاده کنندگان صورتهای مالی امکان تصمیم گیری آگاهانه داده می شود. همچنین استفاده کنندگان قادر به دیدن اثر رویه های حسابداری بر صورت سود وزیان و وضعیت مالی واحد گزارشگر در صنعت خواهد بود.

کلمات کلیدی رویه حسابداری، صورت های مالی، نهاد گزارشگر، SAS، IAS

۱.معرفی

صورت های مالی منبع اطلاعاتی است که گروه های استفاده کننده از طریق آنها شرکت را ارزیابی کنند. با این حال اطلاعات ارائه شده توسط صورتهای مالی باید برای هدف از پیش تعیین شده اش مفید باشد. هدف اصلی

گزارش شرکت های این است که معیارهای اقتصادی و اطلاعات در مورد منابع و عملکرد نهاد گزارشگر را به کسانی که نسبت به این اطلاعات حقوق معقول دارند مخابره کنند. زمانی یک حق معقول نسبت به اطلاعات وجود دارد که ممکن است فعالیت های یک سازمان به منافع یک گروه استفاده کننده تخطی کند.

بنابراین، صورت مالی اطلاعات مالی دوره ای است که نشان دهنده ی سود و زیان و وضعیت کسب و کار سازمان است. این صورت مالی بطور دوره ای معمولا در پایان سال، تهیه می شود. صورت های مالی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر و مهم حوزه گسترده تجزیه و تحلیل کسب و کار، فرایند ارزیابی ریسک های چشم اندازهای اقتصادی یک شرکت است. این فرایند شامل تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار شرکت، استراتژی ها و موقعیت مالی و همچنین عملکرد آن است. صورت های مالی بیان کننده ارزش شرکت از طریق ترازنامه پایان دوره است. از این رو صورت مالی، مخابره فعالیت های شرکت در یک دوره سالانه اضافه شده به دوره ی قبل به منظور پایان دادن به وضعیت دوره جدید است.

Abstract

This paper examined the effect of accounting policy adopted by the reporting entity on the analysis and interpretation of financial statements. It is mandatory according to the Statement of Accounting Standards (SAS NO.1) and International Accounting Standards (IAS 1) for every reporting entity to disclose the accounting policy adopted in the preparation and presentation of financial statement. Accounting policies are very important for the proper understanding of the information provided in the financial statements. An entity should clearly state the accounting policies it has used while preparing and presenting the financial statements. Disclosure of accounting policies is important because many accounting standards allow alternative treatments for a same transaction or item. Users of financial statements will not be able to compare the financial information with other entities if the accounting policies are not cleared outlined. Therefore, by stating the policy adopted, this will make it possible for the readers and users of financial statements to make informed decision. The users will as well be able to see the impact of accounting policies on the income statement and financial position of the reporting entity within the industry.

Keywords: Accounting Policy, Financial Statement, Reporting Entity, SAS, IAS