اطلاعیه

مقاله ترجمه شده دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h135

قیمت فایل ترجمه شده ۱۷۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۲۱

سال نشر:  ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۳ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس

عنوان انگلیسی:

Perceptions of Audit Service Quality and Auditor Retention

چکیده فارسی:

تحقیق قبلی استدلال نمود که به منظور مدیریت مشتری در هنگام اتخاذ تصمیمات مربوط به ابقای حسابرس، مفاهیم گستردگی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط حسابرس نسبت به شرکتهای حسابرسی رقیب از اهمیت بیشتری برخوردار است. در هر حال، عوامل کیفیت حسابرسی  موثر بر ابقای حسابرس همچنان موضوع تحقیق است. این تحقیق رابطه میان مفاهیم کیفیت خدمت حسابرسی و ابقای حسابرس در فضای استعلام اجباری حسابرسی دولتهای محلی در ایالت استرالیایی نیو سوت ولز را بررسی می کند. این فضا بر محدودیتهای نگهداری نامحدود و هزینه های بالای تغییر حسابرسان که در مطالعات قبلی درمورد ابقای حسابرس در فضای استعلام اختیاری وجود داشته فائق آمده و در تمایل و شواهد رضایتمندی شورا از کیفیت حسابرسی، نرخ بالایی از ابقا را داراست. ما از یک تحقیق پرسشنامه ای شامل ۴۸ ویژگی کیفیت خدمت حسابرسی استفاده شده که از ادبیات کیفیت خدمت حسابرسی استخراج شده است. این پرسشنامه ها بین افراد حرفه ای و حسابرسان داخلی شوراهای محلی سرتاسر نیو سوت ولز توزیع شد. ما بخاطر رضایت شورا از کیفیت حسابرسی فرض می کنیم که میان کیفیت خدمت حسابرسی دریافتی و ابقای حسابرس رابطه ای مثبت وجود دارد. برای آزمون فرضیه در رگرسیون لجستیک امتیازهای عامل را ایجاد می کنیم و بدین ترتیب شواهدی بدست آمده حاکی از آنست که عوامل کیفیت خدمت حسابرسی بالاتر رابطه (از طریق ابعاد تخصصی) و کیفیت خدمت (از طریق پاسخگویی به ابعاد موردنیاز مشتری) با ابقای حسابرس رابطه دارند و از سوی شرکتهای حسابرسی برای ارتقاء تعهد مشتری و احتمال ابقای خود بعنوان حسابرس مسئول بسیار حائز اهمیت است.

کلمات کلیدی: کیفیت خدمت حسابرسی، ابقای حسابرس، استعلام اجباری حسابرسی، حسابرسی دولت محلی، تعهد رابطه در خدمات حرفه ای

۱. مقدمه

مفاهیم گستردگی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط حسابرس نسبت به شرکتهای حسابرسی رقیب از اهمیت بیشتری برخوردار است. داف استدلال می کند که مباحث جاری در مورد جهانی سازی تجارت، تجاری سازی رویه و نارضایتی سهامدار از سطح کیفیت حسابرسی … تمرکز حسابرسان را به بهبود کیفیت خدمت ارائه شده به مشتری معطوف می کند. مورتون و اسکات استدلال می کنند که دریافتهای مشتری از کیفیت خدمت با تمایل یا تصمیم به ادامه خرید خدمت از همان ارائه دهنده قبلی خدمات رابطه دارد. در نتیجه، برای ارتقاء احتمال ابقاء، شرکتهای حسابرسی مجبورند باید نگران دو موضوع باشند: یکی کیفیت خدمات ارائه شده و دیگری دریافتهای مشتری از کیفیت خدماتشان.

حجم قابل توجهی از تحقیقات وجود دارد که در زمینه دریافت از ویژگیهای کیفیت حسابرسی انجام شده است. برخی از ویژگیهای کیفیت حسابرسی به گردش و تغییر حسابرس مربوط می¬شود؛ در این زمینه و همچنین در زمینه انتخاب و گماشتن حسابرس نیز تحقیقات بسیاری انجام شده است. نتایج این ادبیات آن است که نارضایتی از کیفیت کار حسابرس مسئول مهمترین دلیل جایگزینی حسابرس است.

نتیجه حاصل از این یافته آن است که اگر مشتریان از برخی ویژگیهای خاص کیفیت حسابرسی حسابرس مسئول راضی باشند یا دریافت مطلوبی از آن داشته باشند، آنها همچنان به عنوان حسابرس مسئول باقی خواهند ماند. اما با این حال، تحقیقات تجربی اندکی وجود دارد که آن دسته از ویژگیهای کیفیت حسابرسی که به تصمیمات ابقای حسابرس مربوط می شود را بطور مستقیم مورد بررسی قرار داده باشد. به جز تعداد محدودی از مطالعات حرفه ایف تنها پاندیت (۱۹۹۹) و مورتون و اسکات (۲۰۰۷) رابطه میان دریافت مشتری از ویژگیهای کیفیت خدمت حسابرسی و ابقای حسابرس را بطور مستقیم بررسی کرده اند.

Abstract

Prior research has argued that perceptions of the breadth and quality of auditor-sourced services relative to rival audit firms are of paramount importance to client management when making auditor retention decisions. However, the audit quality factors affecting auditor retention are under-researched. This study examines the association between perceptions of audit service quality and auditor retention in the compulsory audit tendering context of local government in the Australian state of New South Wales. This context overcomes constraints of unlimited tenure and high costs of changing auditors in prior studies of auditor retention in voluntary tendering contexts, and has high retention rates at tender and evidence of council satisfaction with audit quality. We use a questionnaire survey of 48 audit service quality attributes drawn from the audit service quality literature and administered to finance professionals and internal auditors across all New South Wales local councils. We hypothesize a positive association between perceived audit service quality and auditor retention due to council satisfaction with audit quality. We generate factor scores to test the hypothesis in a logistic regression and find evidence that higher-order audit quality factors of relationship (via the expertise dimension) and service qualities (via the responsiveness to client needs dimension) are associated with auditor retention, and are worthy of attention by audit firms in order to enhance client commitment and their likelihood of being retained as an incumbent auditor.

Key words: Audit service quality, auditor retention, compulsory audit tendering, local government audit, relationship commitment in professional services

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.