اطلاعیه

مقاله ترجمه شده : آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی    خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h8

قیمت فایل ترجمه شده ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴

سال نشر:  ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۳

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده  آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟ شواهد برگرفته از کارخانجات تولیدی در میشیگان

عنوان انگلیسی:

Do environmental audits improve long-term compliance? Evidence from manufacturing facilities in Michigan

چکیده فارسی:

با استفاده از پایگاه داده های منحصربه فرد میشیگان درسطح تسهیلات  ، ما تاثیر حسابرسی زیست محیطی را بر تطابق (حسابرسی رعایت) طولانی مدت کارخانجات تولیدی با مقررات پسماندهای خطرناک ایالات متحده مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین به بررسی پیرامون عواملی می پردازیم که برتصمیمات کارخانجات پیرامون انجام حسابرسی زیست محیطی تاثیر می گذارند و اینکه آیا حسابرسی به نوبه خود بر احتمال بازرسی های نظارتی تاثیر می گذارد. ما درون زایی بالقوه از اندازه گیری حسابرسی و حذف اندازه گیری تطابق(رعایت) خود را با استفاده از یک پروبیت سه متغیره  درنظر می گیریم، که با استفاده از احتمال شبیه سازی شده ماکزیمم، آن را ارزیابی می کنیم. ما درمیابیم که کارخانجات بزرگتر و آنهایی که تابع مقررات سخت تری می باشند، به احتمال بیشتری مورد حسابرسی قرار می گیرند؛ کارخانجات با آمار انطباق ضعیف به احتمال کمتری مورد حسابرسی قرار می گیرند. با اینحال، ما هیچ تاثیر طولانی مدت خاصی از حسابرسی را در جوانب احتمالی یک بازرسی یا انطباق نظارتی در میان این کارخانجات تولیدی میشیگان پیدا نمی کنیم.

کلمات کلیدی:  حسابرسی زیست محیطی . پسماندهای خطرناک . حسابرسی رعایت . اجراء قانون طبقه بندی   JEL Q53 ,  Q58  , L51

ترجمه بخشی از مقاله

۸-  بحث و بررسی نتایج

هدف از این مقاله، بررسی این مسئله است که آیا حسابرسی محیط زیستی دارای تاثیر پایداری بر سازگاری با مقررات محیط زیستی است. ما از مجموعه داده DEQ میشیگان در این مسئله استفاده می کنیم که آیا تسهیلات دارای زمینه در آگهی تمایل به حسابرسی است یا خیر. در حالیکه این اندازه گیری ممکن است گزارش شود، در نتیجه غلظت یا عدم توانایی عمدی برای ارائه این آگهی، این تنها داده در سطح تسهیلات در خصوص حسابرسی محیطی است که از آن آگاهیم. مزیت آشکار داده های میشیگان، پوشش انواع گسترده تسهیلات آن است. این ویژگی کمک می کند تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا تشویق بدون هدف EDA حسابرسی محیطی بخش مهمی از استراتژی اجرایی و سازگاری است یا خیر.

ما تجزیه و تحلیل خود را متمرکز بر تسهیلات تولیدی می کنیم که با RCRA قانون گزاری می شود. در بررسی دلایل حسابرسی محیطی، ما در می یابیم که تسهیلات بزرگتر و تسهیلات با مقررات سخت تر بیشتر حسابرسی می شوند. این داده ها نشان می دهند تسهیلاتی که با برنامه های محیط زیست چندگانه قانون گذاری می شوند بیشتر تمایل به حسابرسی دارند وقتی تسهیلاتی اند که داوطلبانه در اجرای عملکرد محیط زیست ملی EPA شرکت می کنند.

تجزیه و تحلیل ما هیچ تفاوت پایداری بین تسهیلاتی که آگهی تمایل به حسابرسی داده اند و تسهیلاتی که این کار را نکرده اند خواه به روشی که قانون گذاران تسهیلات را در آینده یا در رفتار سازگار آینده تسهیلات بازرسی می کنند. زیرا تنها تعدادی از تسهیلات در مجموعه داده ما وجود دارد که آگهی تمایل به حسابرسی می دهند و تعدادی از مشخصات را برای حصول اطمینان از این مسئله بررسی کرده ایم که یافته های ما بسیار کامل است. هیچ یک از مدلهای دیگر هیچ مدرکی ارائه نداده اند که حسابرسی بر روی سازگاری طولانی مدت در تسهیلات در نمونه هیچ اثری ندارد.

نتایج ما در مقابل نتایج Khanna , widyawti (2001) قرار دارد که اثر کوتاه مدت و مثبت حسابرسی را روی سازگاری نشان داده اند. چند دلیل وجود دارد که چرا نتایج ما با نمونه های مختلف تسهیلات متفاوت است که ملاحظه تسهیلات به جای سطوح شرکتی، حسابرسی و تمرکز بر روی سازگاری طولانی مدت به جای همزمان از آن دست است. مرحله مهم بعدی در این پرس و جو دربرگیرنده شناسایی این مسئله است که کدام یک از این تفاوتها، نتایج ما را متفاوت تر می سازد. زیرا با محدودیت پایگاه داده در این تحلیل ما نمی توانیم این مسائل را کشف کنیم اما امیدواریم که در آینده با داده های دیگر این کار را انجام دهیم. بویژه ویژگی های سطح شرکتی، تجزیه و تحلیل قیاسی حسابرسی را در انواع سطوح تصمیم گیری در شرکت میسر می سازد که ادامه ارزشمند این کار است.

این یافته که حسابرسی داخلی هیچ تاثیر عمده و پایداری بر سازگاری در دامنه وسیعی از تسهیلات ندارد، در تعداد کمی از تسهیلات صدق می کند که آگهی تمایل به حسابرسی خود را بایگانی کرده اند. اگر مطالعات بر روی سازگاری اثر طولانی مدت داشته باشند می توان انتظار داشت تحصیلات بیشتری برای اجرای آنها موجود باشد و این نشان می دهد که حسابرسی محیطی، جزء به صرفه اجرای کلی EPA و استراتژی سازگاری است. به هر حال چند دلیل وجود دارد که چرا حسابرسی محیطی بخش موثری از استراتژی مدیریت محیط زیست است. نخست آنکه حسابرسی محیط زیستی دارای اثرات مهم و کوتاه مدت بر روی سازگاری است. تسهیلاتی که حسابرسی باید آنها را شناسایی کند و تخلفات محیط زیستی را جبران کند و وقتی حسابرسی انجام شد منتظر بازرسی و شناسایی این تخلفات نباشد. بنابراین حسابرس باید سازگاری رادر کوتاه مدت بیشتر کند اگرچه اثر آن روی تخلفاتی که گزارش شده است به این مسئله بستگی دارد که آیا تسهیلات حسابداری، تخلفاتی را که در طول حسابرسی شناسایی کرده است آشکار می کند  یا خیر. به هر حال، و اگر حسابرسی کنترل سازگاری درونی تسهیلات را کاملاً دستخوش تغییر قرار ندهد، ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم سازگاری تحت تاثیر حسابداری باشد. دوم آنکه حسابرسی محیط زیستی بر روی عملکرد محیط زیستی در کوتاه و بلندمدت اثرات مثبتی دارد و بدون اینکه موثر بر سازگاری بلندمدت باشد. برای مثال حسابرسی محیطی به روشهای شناسایی تسهیلات و کاهش ایجاد اولیه مواد زائد خطرناک کمک می کند. این کاهش از بدهی محیط زیست می کاهد وهزینه سازگاری کلی تسهیلات را نیز در کوتاه مدت کم می کند. اما بعید به نظر می رسد که وضعیت سازگاری آنرا عوض کند زیرا هیچ محدودیت قانونی برای مقدار مواد زائد خطرناکی وجود ندارد که تسهیلات تولید می کنند. اثربخشی حسابرسی محیطی در تسهیلات مختلف بسیار متفاوت است. تسهیلاتی وجود دارد که حسابرسی محیط زیست آن بویژه موثر است. اگر این مورد درست باشد EPA رشد حسابرسی محیط زیستی را دربخشهای ویژه جهان به صرفه می بیند به جای آنکه آن رادر مرزها تشویق کند.

سرانجام ترکیب این نتایج که حسابرسی محیط زیست به تنهایی تاثیر طولانی مدت روی سازگاری با یافته های Sam (2010) ندارد نشان می دهد EMS بر روی سازگاری اثر بلندمدت دارد. تجزیه و تحلیل اضافی و ایده آل به زمینه هایی می پردازد که در آن حسابرسی بسیار موثر است. اگرچه هیچ تغییر رسمی در سیاستهای EPA دیده نمی شود که موثر بر حسابرسی محیط زیستی است و برنامه استراتژیک جریان EPA، حسابرسی محیطی را مورد بحث و بررسی قرار نمی دهد۳۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.