اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت سود از طریق ذخایر مالیاتی و خدمات مالیاتی ارائه شده توسط حسابرس

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده درباره مالیات

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت سود

مقاله حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:  H285

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): ciedupress

نام مجله: Accounting and Finance Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی ۳۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۰۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ :  مدیریت سود از طریق ذخایر مالیاتی و خدمات مالیاتی ارائه شده توسط حسابرس

عنوان انگلیسی:

Earnings Management through Tax Reserves and Auditor-Provided Tax Services

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی اینکه آیا شرکت ها از ذخایر مالیاتی برای رسیدن به اهداف گزارشگری مالی در دوره پس از FIN 48 استفاده می کنند و همچنین تأثیر خدمات مالیاتی حسابرسان را بر مدیریت سود از طریق ذخایر مالیاتی را بررسی می کند در این مطالعه سه نوع انگیزه  در مدیریت سود در نظر گرفته شده است: جلسات پیش بینی اجماع، هموار سازی درآمد و مصرف “ذخایر سود”. تجزیه و تحلیل شواهد نشان می دهد که فقط شرکت های کوچک و متوسط دست کاری در  ذخایر مالیاتی را برای پیش بینی درآمد پیش بینی شده در دوره پس از FIN 48 انجام می دهند؛ با این حال، ذخایر مالیاتی هنوز هم توسط شرکت های بزرگ و غیر بزرگ برای هموارسازی سودها استفاده می شود. علاوه بر این، شواهد نشان میدهد که حسابرسانی که خدمات مالیاتی بیشتری را ارائه می دهد، سود اقتصادی شرکت های بزرگ را در دوره پس از FIN 48 هموار می کنند، و این به معنی عدم استقلال حسابرسان است.. اما این رفتار در شرکت های غیربزرگ وجود ندارد، مسلماً به خاطر این است که حسابرس ، استقلال خود را  برای مشتریانی که اهمیت کمتری دارند، به خطر نمی اندازد.

Abstract

This study investigates whether firms continue to use tax reserves to achieve financial reporting objectives in the post-FIN 48 period and the effect of auditor-provided tax services on earnings management through tax reserves. Three types of earnings management incentives are considered in this study: meeting or beating the consensus forecasts, income smoothing, and taking an “earnings bath.” The analyses yield evidence that only non-large firms manipulate tax reserves to meet/beat earnings forecast in the post-FIN 48 period; however, tax reserves are still utilized by both large and non-large firms to smooth earnings. Moreover, evidence is provided that the auditor who provides more tax services facilitates large firms’ earnings smoothing in the post-FIN 48 period, implying independence impairment. But this behavior does not exist within non-large firms, arguably because the auditor does not compromise independence for less important clients.

Keywords: Tax reserve, Earnings management, FIN 48, Earnings forecast, Auditor-provided tax service