اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اندازه گیری وضعیت مالی در شهرداری ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h129

قیمت فایل ترجمه شده ۱۶۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۳

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اندازه گیری وضعیت مالی در شهرداری ها: اعداد مفهومی فراتر از خود دارند

عنوان انگلیسی:

Measuring the Financial Position of Municipalities: Numbers Do Not Speak for Themselves

چکیده فارسی:

به دلایل فراوانی افراد تمایل دارند در مورد منصفانه و معقول بودن ساختار درآمدی شهرهای خود اطلاعاتی داشته باشند. در حال حاضر تعدادی شاخص قابل قبول به عنوان معیار سنجش وضعیت مالی دولتهای محلی وجود دارد، لذا برای تعیین شرایط مالی شهرها هیچ شاخصی که به صورت عمومی مورد پذیرش باشد وجود ندارد. این مقاله متون و منابع موجود را در این خصوص بررسی می کند و سپس می کوشد روشی معرفی کند که با ایجاد گروه های همتا (گروه هایی از شهرها که به دلیل تشابه در ویژگیهای اصلی با شهر مورد نظر امکان مقایسه را فراهم می کند) شیوه ای برای ارزیابی شرایط مالی شهرها تدوین نماید و سپس مبنایی برای تعیین وضعیت مالی فراهم آورد. جامعه مورد نظر این تحقیق برای تجزیه تحلیل شهرهایی با اندازه متوسط است.

مقدمه

یکی از سوالاتی که امروزه در اذهان مالیات دهندگان آگاه و شهروندان هر شهری نقش بسته این است که، “آیا وضعیت مالی شهرها منصفانه و منطقی است؟” این پرسش مانند بسیاری دیگر از پرسشهایی که در ارتباط با وضعیت عمومی جامعه مطرح می شود مبنایی ارزشی و نسبی دارد. مدیران شهرهایی که به افزایش درآمدها از محل مالیات و عوارض، بیش از کاهش در هزینه های شهر اتکا می کنند می توانند انتظار چنین پرسشهایی را از سوی مالیات دهندگاه داشته باشند. به هر حال پاسخی موفق خواهد بود که ثابت کند در شهرهایی با شرایط مالی مشابه، به همین میزان مالیات و عوارض وضع گردیده است. و به این ترتیب استانداردی پدید آید تا به شهروندان و سایر ذینفعان اطمینان دهد که مالیات اخذ شده از آنان با توجه به شهر محل سکونت و امکانات مورد استفاده آنان مناسب است. در عین حال پاسخ این سوال در گرو پاسخ به دو پرسش اساسی دیگر است: اول اینکه وضعیت مالی شهر چیست؟ و دوم اینکه چگونه می توان شرایط مالی شهرها را با یکدیگر مقایسه نمود؟ پاسخ به پرسش دوم در گرو سنجش شرایط مالی شهر در ارتباط با شهرهای دیگر است. و پاسخ به پرسش اول نیازمند سنجش وضعیت مالی شهر با توجه به معیارها (استانداردهای) از پیش تعیین شده است. بنابراین لازم است با توجه به اطلاعاتی که در ارتباط با سایر شهرها در دست است معیارهایی معقول و مناسب تعیین گردد. از این رو خود معیارهایی که مبنایی برای سنجش وضعیت مالی شهر هستند، از بررسی وضعیت مالی سایر شهرهای مشابه استخراج می شود. از سوی دیگر اگر چه در متون حسابداری و مدیریت مالی از دو اصطلاح وضعیت مالی  و شرایط مالی  به صورت جایگزین استفاده می شود به نظر می رسد بایستی بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد و با دقت بیشتری آنها را به کار گرفت. تمایز قائل شدن بین این دو به افراد اجازه می دهد، نوع تجزیه تحلیلی که قرار است انجام گردد تشخیص دهند.

بر سر راه افرادی که تمایل دارند در مورد منصفانه و معقول بودن ساختار درآمدی شهر خود بیشتر بدانند چالشهایی وجود دارد. نخست اینکه تنها تعداد کمی معیار عینی جهت سنجش وضعیت مالی یک شهر وجود دارد. دوم اینکه، برای تعیین اینکه چه وضعیتی از نظر مالی برای شهر مناسب است هیچ روشی که به صورت عمومی پذیرفته شده باشد وجود ندارد. از منظر این نوشته پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت مالی و شرایط مالی، که در بالا به آن اشاره گردید، نیازمند یک روش مناسب به منظور یافتن شهرهای مشابه همتا  است، تا مبنایی برای تعیین شرایط مالی شهر باشد و پس از آن مبنایی برای تعیین وضعیت مالی شهر بدست آورد. مدیران، مالیات دهندگان و پژوهشگران در صورت عدم وجود یک روش مقایسه ای مناسب در تشخیص وضعیت مالی و شرایط مالی ناتوان خواهند بود.

در سال ۲۰۰۶ نویسندگان این مقاله برای ارزیابی شرایط مالی یک شهر انتخاب شدند. هدف پروژه تعیین شرایط مالی نسبی شهر ]در مقایسه با شهرهای دیگر[ بود و تجزیه تحلیل وضعیت مالی شهر را در بر نمی گرفت. در این مطالعه وظیفه گروه شناسایی کانالهای اتلاف منابع و یا ارائه راهکار مناسب برای حل مشکلات نبود، بلکه هدف یافتن چند شاخص مناسب به وسیله گروههای همتا (گروهی از شهرهای مشابه) بود، تا با مقایسه آنها با شهر هدف وضعیت مالی و شرایط مالی شهر هدف را تشریح کند، و برای شهروندان، مالیات دهندگان، مدیران دولتی و سایر ذینفعان جهت تصمیم گیری های آینده (مانند افزایش یا کاهش مالیات) مبنایی مناسب ارائه دهد. روشی که گروه در پیش گرفت می تواند الگویی برای سایر افرادی باشد که تمایل به تعیین وضعیت مالی و شرایط مالی شهرهای دیگر دارند. گروه تحقیق پس از مطالعه مختصری در تحقیقات موجود در این زمینه، روشی را ارائه نمود که در این مقاله تشریح گردیده است. این پروژه بیان می دارد که گزارش های مالی جامع سالانه  می تواند پایگاه اطلاعاتی جامعی باشد لذا تا دستیابی به گزارشهای مالی همسان و با قابلیت مقایسه بالا که این امر را تسهیل کرده و به قابلیت اتکای نتایج حاصل از این قبیل مطالعات بیافزاید، فاصله زیادی وجود دارد.

Abstract

There are several challenges facing someone who wants to know if a city’s revenue structure is fair and reasonable. There are few generally accepted standards to use as benchmarks of financial condition, and there is no generally accepted methodology to assess relative financial position. This article reviews literature on financial position and condition, and then develops a methodological approach that creates a cohort of similar cities for benchmarking financial position, and then forming a basis for assessing financial condition. Based on a study of the financial position of a medium‐sized city, the article offers lessons for practitioners and scholars.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.