اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار است؟

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H409

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله:Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  آیا جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی  تاثیرگذار است؟

عنوان انگلیسی:

Is there a gender effect on the quality of audit services?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

آیا انتظار می رود که جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر بگذارد؟ هر دو ادبیات اقتصاد رفتاری و سقف شیشه ای برای زنان(محدوده خیالی برای محدود کردن فعالیت زنان) در حرفه حسابرسی پاسخ مثبت به این سوال می دهند. ما مطالعه را با نمونه ای از شرکت های ثبت شده در اسپانیا در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ انجام می دهیم و کیفیت گزارش های مالی مشتری را به عنوان یک نمونه برای کیفیت خدمات حسابرسی استفاده می کنیم. نتایج به طور صریح و قاطع تاثیر مثبت حسابرس زن بر کیفیت خدمات حسابرسی را تایید می کند. اگرچه اعداد و ارقام ما نشان می دهد که مردان و زنان تمایل دارند انواع مختلف مشتریان را حسابرسی کنند، با این حال این تفاوت ها بر روی نتایج ما تاثیرگذار نیست. علاوه بر این، اثر جنسیتی از اولین سال از انتصاب یک همکار زن برای جایگزینی یک حسابرس مرد اتفاق می افتد. این مطالعه ممکن است به کلیشه های چالش برانگیز کمک کند و همچنین ممکن است برای بحث های سیاسی جاری در مورد حضور کم زنان در سطوح مدیریت ارشد مفید باشد.

کلیدواژگان: حسابرس زن، تفاوت جنسیتی، سقف شیشه ای، کیفیت حسابرسی، تخصص جنسیتی

مقدمه

اصطلاح جنسیت، در رشته های روانشناسی و جامعه شناسی، به تلاشهای طرفداران حقوق زنان برای تمایز قائل شدن بین تفاوتهای بین مردان و زنان و تفاوتهایی اشاره می کند که توسط اجبارهای اجتماعی و فرهنگی تعیین می شوند (ولش، ۱۹۹۲) . از این رو، در حالیکه تفاوت های جنسیتی، وجود صفات ذاتی ثابتی را برای مردان و زنان نشان می دهند، مفهوم جنسیت، اثرات هنجارهای اجتماعی بر ادراکات مختلف بین آنها را توضیح می دهد (آنگر، ۱۹۹۰؛ ولش، ۱۹۹۲) . در یک مقاله خارجی با موضوع خاص مدیریت و جنسیت، برودبنت و کیرخام (۲۰۰۸، صفحه ۴۶۵)  بیانیه بحث برانگیز زیر را ایجاد کرد: “(….) اگرچه جهان برای زنان در طی سی سال گذشته بسیار تغییر کرده است، اما در بعضی موارد، مشابه باقی مانده است، و به همین دلیل موضوع جنسیت همچنان به همان اندازه گذشته مهم باقی می ماند”.

 درست است که دهه های اخیر، نشان داده اند که تعداد قابل توجهی از زنان وارد حرفه حسابداری شده اند و شرکت های حسابداری، سیاستهای هدفمندی را در جهت حمایت از زنان اجرا کرده اند، اما همچنان در رده های بالای حرفه حسابداری قطعاً تبعیض جنسیتی وجود دراد، که نشاندهنده حضور کمرنگ زنان  در سطوح ارشد است (برودبنت و کیرخام، ۲۰۰۸) . این وضعیت نه تنها در حرفه حسابداری اتفاق می افتد، بلکه بحث سیاسی مستمر در اتحادیه اروپا درباره حضور کمرنگ زنان در پست های مدیریتی در شرکتها نیز نشاندهنده این موضوع می باشد (خلیف و آچک، ۲۰۱۷) …

۵.نتیجه گیری ها، پیشنهادات و محدودیت ها

     به وضوح زنان در رده های بالای شرکتهای حسابرسی کمتر دیده می شوند. این وضعیت، که نه تنها در حرفه حسابداری، بلکه در سایر حوزه های مدیریتی اتفاق می افتد، برای بحث های شدید دانشگاهی و سیاسی درباره دلایل آن، و مهمتر از همه، درباره راه حل های ممکن، انگیزه ایجاد می کند. در مورد خاص اسپانیا، ارقام ما نشان می دهند که اگرچه گزارشات حسابرسی امضا شده توسط زنان در طی دوره هشت ساله تحقیقاتی ما سه برابر شده اند، در پایان سال ۲۰۱۵، آنها همچنان کمتر از ۲۰% کل گزارشات را نشان داده اند. چنین وضعیت نامتعادلی، اگرچه از تعجب به دور است، اما به طور خاص در حرفه حسابرسی نامطلوب به نظر می رسد؛ همانطور که نوشتجات اقتصاد رفتاری بیان می کنند که زنان در بعضی از مهارتها، مزایای زیادی دارند که برای حرفه حسابرسی مهمتر از همه در نظر گرفته می شوند. همانطور که داشتن یک حسابرس زن، با سطوح بسیار بالاتر کیفیت گزارش دهی مالی مرتبط است، نتایج ما وجود یک اثر جنسیتی بر کیفیت خدمات حسابرسی را نشان می دهند. برای حداقل کردن ریسک گزارش دهی نتایج کاملاً جعلی ، بررسی های گوناگون بسیار سختی را انجام داده ایم…

Abstract

Should we expect a gender effect on the quality of audit services? Both the behavioural economics literature and the glass ceiling for women in the audit profession suggest an affirmative answer to this question. We conduct the study with a sample of Spanish-listed companies for the period between 2008 and 2015 and use the quality of the client’s financial statements as a proxy for the quality of audit services. The results provide sound and consistent support for a positive female auditor effect on the quality of audit services. Although our figures suggest that men and women tend to audit different types of clients, the results are not driven by these differences. Moreover, the gender effect occurs from the very first year of the appointment of a female partner to replace a male auditor. This study may contribute to challenging stereotypes and may be informative for the ongoing political debate regarding the under-representation of women in senior management levels.

Keywords Female auditor,Gender differences,Glass ceiling,Audit quality,Gender specialization

Introduction

The term gender, in the psychology and sociology fields, refers to the efforts of feminists to distinguish between the biological differences between men and women and the differences that are determined by social and cultural forces (Welsh, 1992). Hence, while sex differences suggest the existence of stable intrinsic traits for men and women, the concept of gender explains the effects of social norms on the differential perceptions between them (Unger, 1990; Welsh, 1992). In the guest editorial to an accounting and gender special issue, Broadbent and Kirkham (2008, p. 465) make the following controversial statement: “(….) though the World has, for some women, changed much over the last 30 years, it has, in some ways, stayed the same, and- for that reason the issue of gender remains just as relevant as it was then”.

While it is true that recent decades have observed the entry of women into the accounting profession in substantial numbers and that accounting firms have implemented targeted policies towards supporting women, the top ranks of the accounting profession remain resolutely gendered, showing a clear underrepresentation of women at senior levels (Broadbent & Kirkham, 2008). This situation occurs not only in the accounting profession, as the ongoing political debate within the European Union concerning the under-representation of women in firm management positions demonstrates (Khlif & Achek, 2017).

۵.Conclusions, implications and limitations

Women are clearly underrepresented in the top ranks of audit firms. This situation, which occurs not only in the accounting profession but also in other areas of management, has motivated intense academic and political debates on its causes and, more importantly, on the possible solutions. In the specific case of Spain, our figures show that although the audit reports signed by women have tripled during our eight-year research period, at the end of 2015, they continued to represent<20% of total reports. Such an unbalanced situation, although far from surprising, appears particularly undesirable in the audit profession, as the behavioural economics literature suggests that women possess strong advantages in some of the skills that are considered the most important for the audit profession. Our results indicate the existence of a gender effect on the quality of audit services, as having a female auditor is associated with significantly higher levels of financial reporting quality. To minimize the risk of reporting purely spurious results, we have conducted a variety of robustness checks.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقاله حسابداری رفتاری با ترجمه

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده جنسیت گرایی

مقالات ترجمه شده حسابداری مالی