اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه صورت های جریان نقدی و ارزش شرکت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H433

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  The Quarterly Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۱   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  صورت های جریان نقدی و ارزش شرکت: شواهد از تایوان

عنوان انگلیسی:

Cash flow statements and firm value: Evidence from Taiwan

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

با مطالعه جریان های وجوه نقدِ عملیاتی،سرمایه گذاری، و فعالیت های تأمین مالی، ما به بررسی تاثیر این جریان های مختلف وجوه نقد بر ارزش شرکت با استفاده از مدل داده های پانل سانسور شده با توجه به داده های پانل بکار گرفته شده و ویژگی های متغیرهای وابسته ،می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که شرکت هایی که منابع مالی برای پروژه های بودجه بندی سرمایه را جذب می کنند، می توانند ارزش شرکت خود را افزایش دهند، که منجر به ورود جریان وجوه نقد به  فعالیت های مالی و خروج جریان های وجوه نقد به سوی فعالیت های سرمایه گذاری مطابق با اهداف ما می شود. با این حال، نتایج نشان می دهد که ورود جریان های وجوه نقد از فعالیت های عملیاتی نمی تواند به عنوان یک سیگنال مثبت متفاوت از مطالعات مربوطه در نظر گرفته شود. ما نتیجه می گیریم که بازار به دلیل وجود رقبای خیلی زیاد از کره جنوبی و چین به طور فزاینده ای برای شرکت های تایوانی رقابتی است؛ علاوه بر این، ما استدلال می کنیم که ارزش شرکت نمی تواند افزایش یابد اگر ورود جریان های وجوه نقد از عملیاتِ ناشی از فروش به علت حاشیه سود پایین  یا انقباض خرید به دلیل کاهش سهم بازار، افزایش یافته باشد.

کلیدواژگان: صورت های جریان وجوه نقد ، ارزش شرکت، جریان نقدی ، حاکمیت شرکتی

۱.مقدمه

صورتهای جریان های نقدی ممکن است اطلاعاتی را در رابطه با ارزیابی جریانهای نقدی آتی و عدم قطعیت آنها و ارزش بازاری شرکت ها ارائه دهد (اکبر ، شاه و استارک ، ۲۰۱۱). کریشنان و لارگای (۲۰۰۰) بیان کرده اند که پیش بینی جریان های نقدی آتی برای ارزیابی و تحلیل سرمایه گذاری یک شرکت ضروری است. بنابراین ، در این مطالعه تلاش می کنیم تا اطلاعات ضروری موجود در صورت های جریان نقدی ، مانند جریان های نقدی در فعالیت های عملیاتی ، سرمایه گذاری و تأمین مالی را مورد بررسی قرار دهیم و تأثیر جریان های نقدی حاصل از این فعالیت ها بر ارزش شرکت را بررسی کنیم. علاوه بر این ، دیکینسون (۲۰۱۱) بیان کرد که سرمایه گذاران اطلاعات موجود در مدل های جریان های نقدی را به طور کامل درج نمی کنند که موجب می شود ارزش شرکت ها کمتر از میزان واقعی باشد. دیکینسون همچنین تأکید کرد که شاخص های مناسب جریان نقدی ابزارهای مفیدی هستند که برای آنالیز ، پیش بینی و ارزیابی در تحقیقات آتی بکار گرفته می شوند…

۵.جمع بندی

با وجود نیاز به صورت های جریان نقدی ، تحقیقات در مورد سودمندی اطلاعات موجود در این صورت های مالی ادامه دارد (بارتون و همکاران ، ۲۰۱۰ ؛ کومار و کریشنان ، ۲۰۰۸ ؛ سابرامنیام و ونکتچلم ، ۲۰۰۷). در این مطالعه ، رابطه بین آگاهی رسانی صورت های جریان نقدی و ارزش شرکت را بررسی کردیم. با توجه به روش های ارائه صورتهای جریان نقدی از جمله روشهای مستقیم و غیرمستقیم (درتینا و لارگای ، ۱۹۸۵؛ کریشنان و لارگای ، ۲۰۰۰) ،) ، جریانهای نقدی به طبقه بندیهای کلی زیر تقسیم می شوند: جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی ، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی…

Abstract

By studying cash flows from operating, investing, and financing activities, we explore the effect of these various cash flows on firm value by employing censored panel data models due to concerning panel data employed and characteristics of dependent variables. Results imply that firms raising funds for capital budgeting projects can enhance their firm value, resulting in cash inflows from financing activities and cash outflows to investing activities consistent with our cognitions. However, results reveal that cash inflows from operating activities may not be regarded as a positive signal different from the relevant studies. We infer that the market is increasingly competitive for Taiwanese enterprises due to more and more competitors from South Korea and China; in addition, we argue that firm value might not be enhanced if cash inflows from operating resulting from sales increased due to lower profit margin or purchases shrunk owing to market share declined.

Keywords: Cash flow statement,Firm value,Cash flow,Corporate governance

۱.Introduction

Cash flow statements may provide information relevant to the assessment of future cash flows and their uncertainty and to the market value of firms (Akbar, Shah, & Stark, 2011). Krishnan and Largay (2000) indicated that forecasting future cash flows is fundamental to the valuation and investment analysis of a firm. Thus, we endeavor to explore the essential information contained in cash flow statements, such as cash flows in operating, investing, and financing activities, and further examine the effects of cash flows from these activities on firm value. In addition, Dickinson (2011) argued that investors do not fully incorporate information contained in cash flow patterns, causing mature firms to be undervalued. Dickinson also emphasized that appropriate cash flow proxies are useful tools that have applications in analysis, forecasting, and valuation for future research…

۵.Conclusion

Despite the requirement for cash flow statements, debates continue on the usefulness of the information contained in these statements (Barton et al., 2010; Kumar & Krishnan, 2008;Subramanyam & Venkatachalam, 2007). In this study, we explore the relationship between the informativeness of cash flow statements and firm value. Regarding the format for cash flow statements including by direct and indirect methods (Drtina &Largay, 1985; Krishnan & Largay, 2000), cash flows are classified into the following general classifications: cash flows from operating activities, investing activities, and financing activities…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات انگلیسی حسابداری مالی با ترجمه

مقالات ترجمه شده جریان های نقدی

مقالات ترجمه شده ارزش شرکت

مقالات ترجمه شده درباره صورت های مالی