خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی صورت های جریان وجوه نقد و ارزش شرکت

مقاله انگلیسی صورت های جریان وجوه نقد و ارزش شرکت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H433

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  صورت های جریان وجوه نقد و ارزش شرکت: شواهد از تایوان

عنوان انگلیسی:

Cash flow statements and firm value: Evidence from Taiwan

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H433)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

با مطالعه جریان های وجوه نقدِ عملیاتی،سرمایه گذاری، و فعالیت های تأمین مالی، ما به بررسی تاثیر این جریان های مختلف وجوه نقد بر ارزش شرکت با استفاده از مدل داده های پانل سانسور شده با توجه به داده های پانل بکار گرفته شده و ویژگی های متغیرهای وابسته ،می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که شرکت هایی که منابع مالی برای پروژه های بودجه بندی سرمایه را جذب می کنند، می توانند ارزش شرکت خود را افزایش دهند، که منجر به ورود جریان وجوه نقد به  فعالیت های مالی و خروج جریان های وجوه نقد به سوی فعالیت های سرمایه گذاری مطابق با اهداف ما می شود. با این حال، نتایج نشان می دهد که ورود جریان های وجوه نقد از فعالیت های عملیاتی نمی تواند به عنوان یک سیگنال مثبت متفاوت از مطالعات مربوطه در نظر گرفته شود. ما نتیجه می گیریم که بازار به دلیل وجود رقبای خیلی زیاد از کره جنوبی و چین به طور فزاینده ای برای شرکت های تایوانی رقابتی است؛ علاوه بر این، ما استدلال می کنیم که ارزش شرکت نمی تواند افزایش یابد اگر ورود جریان های وجوه نقد از عملیاتِ ناشی از فروش به علت حاشیه سود پایین  یا انقباض خرید به دلیل کاهش سهم بازار، افزایش یافته باشد.

کلیدواژگان: صورت های جریان وجوه نقد ، ارزش شرکت، جریان وجوه نقد ، حاکمیت شرکتی

Abstract

By studying cash flows from operating, investing, and financing activities, we explore the effect of these various cash flows on firm value by employing censored panel data models due to concerning panel data employed and characteristics of dependent variables. Results imply that firms raising funds for capital budgeting projects can enhance their firm value, resulting in cash inflows from financing activities and cash outflows to investing activities consistent with our cognitions. However, results reveal that cash inflows from operating activities may not be regarded as a positive signal different from the relevant studies. We infer that the market is increasingly competitive for Taiwanese enterprises due to more and more competitors from South Korea and China; in addition, we argue that firm value might not be enhanced if cash inflows from operating resulting from sales increased due to lower profit margin or purchases shrunk owing to market share declined.

Keywords: Cash flow statement,Firm value,Cash flow,Corporate governance

Introduction

Cash flow statements may provide informationrelevant to the assessment of future cash flows and their uncertainty and to the market value of firms (Akbar, Shah, & Stark, 2011). Krishnan and Largay (2000) indicated that forecasting future cash flows is fundamental to the valuation and investment analysis of a firm. Thus, we endeavor to explore the essential information contained in cash flow statements, such as cash flows in operating, investing, and financing activities, and further examine the effects of cash flows from these activities on firm value. In addition, Dickinson (2011) argued that investors do not fully incorporate information contained in cash flow patterns, causing mature firms to be undervalued. Dickinson also emphasized that appropriate cash flow proxies are useful tools that have applications in analysis, forecasting, and valuation for future research.

In fact, accrued revenue, such as unpaid proceeds from the delivery of goods or services, is an asset when income is earned and a related revenue item is recognized, while cash will be received in a later period when the amount is deducted from accrued revenues. However, if the cash will not be received, bad debts would be incurred. Under such circumstances, information obtained from cash flow statements should be more reliable than that in income statements. Furthermore, regarding the consumption of capital goods, net income measures use depreciation, while free cash flow measures use the net capital purchases of the previous period (Howe, He, & Kao, 1992; Kaplan & Zingales, 1997).

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات انگلیسی حسابداری مالی با ترجمه

مقالات ترجمه شده جریان های نقدی

مقالات ترجمه شده ارزش شرکت