اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رابطه مکمل حسابداری ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h92

قیمت فایل ترجمه شده ۱۹۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۷ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده رابطه مکمل حسابداری ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان

عنوان انگلیسی:

:Romanian Accounting–Taxation Complementary Relation in the Context of Organization’s Engineering

چکیده فارسی:

در زمینه پیچیدگی های توسعه روابط اقتصادی و مالی  و، مبادلات تجاری، هماهنگ سازی تنظیمات مالی با حسابداری شرکت، همگرا به سمت توسعه یک روش حسابداری است که از طریق آن واقعیت  حسابداری رومانیایی تغییر شکل یافته ، و حقوق صاحبان سهام در روابط مالی حسابداری بیان شود. همچنین با توجه به نیاز  فوری به جذب منابع مالی اروپا در اقتصاد ملی ،  انطباق با معاهده نظارت مالی در سراسر اتحادیه اروپا ، و هماهنگ سازی مالیات با الزامات، اصول و روش های حسابداری، با اتفاق آرا در اتخاذ تصمیمات به تصویب رسید . ما کشف نمودیم که الف) شرکت ها در محیط اقتصادی رومانیایی، در هنگام مهندسی  طراحی سازه های کسب و کار، با چالش ها و گزینه های خاصی روبرو بودند. ب) تکامل طرح ریزی شده  واقعیت های مالی رومانیایی  بر محیط کسب و کار، با توجه به مرحله موجود و روند ان، موثر بود.

کلمات کلیدی: مهندسی کسب و کار،   مالیات، حسابداری، مالی

مقدمه:

در زمینه پیچیدگی های توسعه روابط اقتصادی و مالی  و، مبادلات تجاری، هماهنگ سازی تنظیمات مالی با حسابداری شرکت، همگرا به سمت توسعه یک روش حسابداری است که از طریق آن واقعیت  حسابداری رومانیایی تغییر شکل یافته ، و حقوق صاحبان سهام در روابط مالی حسابداری بیان شود. همچنین با توجه به نیاز فوری به جذب منابع مالی اروپا در اقتصاد ملی ،  انطباق با معاهده نظارت مالی در سراسر اتحادیه اروپا ، و هماهنگ سازی مالیات با الزامات، اصول و روش های حسابداری، با اتفاق آرا در اتخاذ تصمیمات به تصویب رسید . ـ Corondan, 2012:33 ـ.

به عنوان یک شرکت کننده در اقتصاد، سهم دولت از اشکال مختلف مالیات و طرح های فی ما بین تعهدات مالی مختلف برای شرکت ها، با توجه به مقررات  کد مالی (L571، ۲۰۰۳) تشکیل شده است و به روش چاپ و قوانین مدیریت مالی و اقتصادی منتشر گردیده. همانطور که اکثریت قریب به اتفاق  تعهدات مالی بر اساس اطلاعات حسابداری ایجاد،شده اند،  مدیریت مالیاتی به طور طبیعی،  مبتنی بر  سیستم اطلاعاتی حسابداری مالی می باشد.  اجزای اصلی سیستم های مالی در نظر گرفته شده، مالیات، هزینه و سایر هزینه های مالی، و به عنوان درآمد دولت، مکانیزم های مالی و دستگاه مالی می باشند. اشخاص، در شرایط پولی، که جوهر  رویکرد مبتنی بر قانون (پانته آ، ۱۹۹۹:۲۱)  کسب و کار و ثروت موروثی است ،  بین مالیات و حسابداری جای گرفته اند. به عنوان یک عنصر ضروری برای بقای مالی  سرمایه گذاری، تشخیص مالی نشان دهنده  وابستگی قطعی حسابداری مالی است. هدف اصلی  فعالیت های مالی در نظر گرفته شده شامل شکل گیری و مدیریت منابع مالی از طریق بودجه دولت، بودجه امنیت اجتماعی، بودجه های محلی، بودجه  خاص، بودجه خزانه دولت و بودجه سایر موسسات مستقل  می باشد. Oprean, 2012:10 . این منابع  برای قدرت  دولت مرکزی و محلی به نفع جامعه لازم اند. تنظیم مالیاتی در حال حاضر  عمدتا به  مفاد کد های مالی و سایر مقررات خاص در این زمینه  نیاز دارد.

دوگانگی مالیات و حسابداری گزارش ها ـ به طور کلی، تنظیمات میان  سیستم های مالیاتی و حسابداری را می توان از طریق راه حل های جایگزین  مربوط به محیط بازار و مذاکره بر سر شرایط تعادل به دست آورد.در حوزه مالی، زمان، اشاره به مالیاتی دارد  که ممکن است با حفظ تعادل و اینکه تا چه حد تعادل را می توان به دست آورد  تحت تاثیر قرار گیرد.

Abstract

In the context of financial and economic relations’ development and the evolving commercial exchanges, the synchronization of the fiscal setting with the firm’s accounting, converges towards the development of an accounting methodology through which the deformed reality of Romanian accounting representation to be eliminated, and equity be expressed in the fiscal–accounting relations. Also urgent requirement of absorption of European funds in the national economy requires, by necessity, compliance with fiscal governance Treaty adopted throughout European Union, and tax harmonization with the requirements, principles and accounting methods, respecting unanimity in adopting the decisions. We explore a) the specific challenges and options enterprises have in the Romanian economic environment, when engineering the design of businesses’ structures, and b) a projected evolution of the Romanian fiscal reality affecting the business environment, considering the existing stage and trends.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.