اطلاعیه

مقاله ترجمه شده آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h24

قیمت فایل ترجمه شده ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟

عنوان انگلیسی:

Does management accounting play role in planning process

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه بین حسابداری مدیریت و طرح های برنامه ریزی را در شرکت های برزیلی بررسی می کند. اهداف عمده درک منطقی و نه کاملا ساختاری الگوهای حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی است. محققان با استفاده از یک نمونه تصادفی از جامعه ۲۲۸۱ شرکتی، تحقیق را در بستر شرکت های کوچک و بزرگ انجام دادند. محققان فرایند برنامه ریزی بودجه استراتژیک واحدهای تجاری را در قالب ۵ دسته گروه بندی کردند، بعد از اینکه محققان برای ارزیابی این ۵ دسته تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی را به کار بردند و تست های آماری را انجام دادند. تحقیق نتیجه داد که ضعیف یا قوی بودن استراتژی های اجرا شده و فرایند بودجه ریزی به ویژگی های حسابداری مدیریت سازمان های برزیلی مطالعه شده بستگی دارد.

کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت-برنامه ریزی استراتژیک-بودجه ریزی

ترجمه بخشی از مقاله انگلیسی

۵. نتایج و کاربردها.

تحلیل گران کشف کردند که هر دوی ساختار حسابداری مدیریت و فرایند برنامه ریزی (برنامه ریزی استراتژیک و بودجه بندی) ویژگی های متفاوتی دارند، که در خوشه ها بحث شده است. این نتایج زمانی که به فرایند برنامه ریزی ارجاع داده شد هماهنگ با (نظریات) steiner(1979) بود که بحث کرده بود که یک ساختار فرایند برنامه ریزی جهانی که برای همه شرکت ها مناسب باشد نمی تواند وجود داشته باشد. تمرکز این مقاله تعریف استراتژی نیست بلکه اهداف و کنترل آن می باشد نبود یک ساختار اجرایی باعث ایجاد مشکلاتی در کاربرد فرایند برنامه ریزی استراتژیک می شود چندین خوشه سطوح ناهمگنی مشخصات را از سطوح خیلی ضعیف تا پیچیده مشخص کرده اند.

نتایج، خوشه های مختلفی را به عنوان پیش فرض ویژگی های حسابداری مدیریت در تطبیق ساختارشان از ضعیف ترین تا تعیین کرده اند.

مفهوم مهم ارتباط بین ویژگی های غنی و ضعیف از دیدگاه حسابداری مدیریت است. برخلاف آن هم در ست است، تابع ترین و کاملترین که بیشترین تابعیت را از ساختار برنامه ریزی داشته باشد. نتایج اثبات کرده اند که اندازه مشخصات این واقعیت را نشان نمی دهند که خوشه های تابع نسبتا متعادل هستند.

با توجه به مفاهیم، بحث های زیر امکان پذیر است:

  • هر سطحی از ارتباط از لحاظ حسابداری مدیریت و فرایند برنامه ریزی وجود دارد. نتایج این بینش با شواهد در مورد تحریک این که :نتایج این مفهوم را نمی رساند مشخصات حسابداری مدیریت به طور کامل از فرایند برنامه ریزی پیروی می کند یا برعکس، ویژگی های فرایند برنامه ریزی از حسابداری مدیریت پیروی می کند فراهم نمی کند. علیت از چشم انداز اتخاذ روش امکان پذیر نیست.
  • سطح رشد تشخیص داده شده بوسیله خوشه، یا عدم وجود آن ممکن است تلاش برای فراهم کردن مبنایی برای توسعه را نیازمند باشد. به عبارت دیگر، فرایند برنامه ریزی خوب شکل نگرفته ممکن است بهبود حسابداری مدیریت برای فراهم کردن مبنا را تقاضا کند. بعد از اینکه فرایند برنامه ریزی بهبود یافت این نتیجه می تواند وضعیت نابالغ برخی از سازمان ها را هنگام صحبت درمورد فرایند برنامه ریزی تشریح کند.
  • اگر ادعاهای قبلی درست باشد، در زمان بحران فرایند برنامه ریزی را تحریک خواهد کرد یا به شدت آن را خواستار خواهد، به عنوان یک نتیجه، همچنین رشد ناکافی را با مشخصات نه به طور کاملا پیرو تحریک خواهد کرد.
  • از طرف دیگر اگر حسابداری مدیریت رشد یافته است، باید شامل مشخصات پیرو باشد، سازمان باید یک مبنای محکم برای توسعه فرایند برنامه ریزی داشته باشد.

برطبق ادبیات داده شده (مطرح شده) توجه به رابطه بین سیستم حسابداری مدیریت و استراتژی (Langfield-Smith, 2007) افزایش یافته است. این ادبیات حسابداری بر تفاوت چارچوب های استراتژی مانند فرایند استراتژی-ظهور و عمدی-(Mintzberg و Waters، ۱۹۸۵) -استراتژی نوع شناسی- مدافعان، آینده نگر، و آنالایزر ( Miles و Snow,، ۱۹۷۸)، رهبری، تمایز و تمرکز (porter، ۱۹۸۵)، و ایجاد، نگهداری، برداشت، و محروم (Gupta و Govindarajan، ۱۹۸۴). کارکرد اصلی بخش ادبیات نشان دادن این بود که کدام ویژگی حسابداری مدیریت به نظر می رسد برای ویژگی های مختلف فرایند برنامه ریزی استراتژیک خیلی مناسب باشد.

۶. سخن نهایی.

اگرچه اغلب در ادبیات مدیریت ذکر شده که یک ارتباط فرضی بین فرایند برنامه ریزی (استراتژیکی و بودجه ریزی) و حسابداری مدیریت وجود دارد، مطالعات شواهد تجربی ای به منظور اثبات یا رد چنین ارتباطی فراهم کرده اند. با بکاربردن مدل Moores و Yuen (2001) به منظور بررسی شرکت های متوسط و بزرگ برزیلی، مطالعه پیش رو بررسی کرده است که آیا ارتباطی بین ویژگی های حسابداری مدیریت مورد استفاده در این شرکت ها و وپیروی از آنها در توسعه برنامه ریزی ها وجود دارد؟

۵ خوشه از شرکت ها هر یک با رویکردی متفاوت به فرآیند برنامه ریزی جامع شناخته شدند. بعضی ها تاکید بیشتری بر برنامه ریزی استراتژیک داشتند، بعضی ها تاکید زیادی بر بودجه بندی داشتند و بقیه هر دو را پوشش می دادند. این تفاوت ها نشان دهنده رویکردی متفاوتی بود که برای مقابله با نیاز های مدیریت اتخاذ شده بود.

نتایج نشان می دهد که حداقل برای نمونه درنظر گرفته شده، یک ارتباطی میان فرایند برنامه ریزی شرکت و مشخصات ویژگی های حسابداری مدیریتشان وجود داردک کامل ترین مشخصات از نظر برنامه ریزی (خوشه ۱) مطابق با ادبیات برنامه ریزی استراتژیک و ارکان بودجه شده بود. در سوی دیگر، مشخصاتی که حداقل تطابق را با ادبیات داشتند (خوشه ۳) از نظر برنامه ریزی ضعیف ترین بودند.

مهمترین نتیجه گیری که می توان انجام داد این است که ساختار ضعیف فرایند برنامه ریزی از ساختار ضعیف ویژگی های حسابداری مدیریت ناشی می شود. مدیران از نیازهایشان آگاه هستند و منابع شرکت به منظور پشتیبانی از اهداف اقدامات مورد نیاز است. یافته های این مطالعه مدیران را قادر ساخت که ویژگی های مختلف را بفهمند و در مورد مشخصات مناسب نیازهایشان تصمیم گیری کنند.

اگر درمان برنامه ریزی استراتژیک و بودجه بندی به عنوان مسائل مستقل، این مطالعه این دو متغیر را با هم در تجزیه و تحلیل خوشه ها به کار برده است. اگر چه اثر برنامه ریزی استراتژیک بر بودجه و برعکس در این مطالعه به طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته است. این روابط شایسته بررسی بیشتر در تحقیقات آینده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.