اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نیاز به استانداردهای حسابداری اسلامی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۳۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H472

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:  Journal of Islamic Accounting and Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۸  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۶۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده  ۲۰۱۹ :  نیاز به استانداردهای حسابداری اسلامی: تجربه موسسات مالی اسلامی مالزی

عنوان انگلیسی:

The need for Islamic accounting standards: the Malaysian Islamic financial Institutions experience

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله، بررسی دیدگاه های تهیه کنندگان صورت های مالی با توجه به شیوه های گزارشگری موسسات مالی اسلامی (IFIs) است، بنابراین به این سوال پاسخ می دهیم که آیا نیاز به مجموعه ای جداگانه از استانداردهای حسابداری اسلامی برای موسسات مالی اسلامی وجود دارد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: بر اساس هفت مصاحبه جامعِ نیمه ساختار یافته توسط کارکنان ممتاز موسسات مالی اسلامی که در تهیه صورت های مالی در مالزی مشارکت دارند، این مقاله شواهدی در مورد وضعیت فعلی گزارش عملکرد موسسات مالی اسلامی ، نفوذ استانداردهای حسابداری AAOIFI و کاربرد عملی IFRS در گزارش های موسسات مالی اسلامی، ارائه می دهد.

یافته ها: در حالی که نتایج نشان می دهد که بیشتر پاسخگویان امکان استفاده از IFRS ها را در گزارش های موسسات مالی اسلامی می پذیرند، بسیاری از پاسخگویان بر روح اسلام بر اساس قرارداد اسلامی تأکید بیشتری دارند. در این مورد، یافته ها نشان می دهد که برای متقاعد کردن جامعه ای که محصولات مطابق شریعت که توسط شورای مشورتی شریعت تایید شده است، ارائه می دهند ، نیاز به دستورالعمل های خاص یا استانداردهایی برای IFIها در چارچوب IFRS وجود دارد. موضوع مهم مطرح شده در این مقاله این است که استانداردهای حسابداری اسلامی جداگانه مورد نیاز نیست، در عوض گزینه هایی در چارچوب IFRS برای مشارکت در حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB )مورد نیاز است.

اصالت / ارزش: با رشد سریع اخیر IFI ها، این مقاله به بررسی وضعیت نامشخص نیاز به استانداردهای حسابداری خاص برای موسسات مالی اسلامی نظیر مواردی که AAOIFI ایجاد می کند،می پردازد. این مطالعه با پر رنگ کردن همکاری AAOIFI و IASB در زمینه ی دستورالعمل های ویژه برای IFI ها که به صورت جهانی اتخاذ شده، به ادبیات موجود کمک می کند.

کلیدواژگان: مالزی، شریعت، حسابداری و حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، استاندارد گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، استانداردهای حسابداری اسلامی، موسسات مالی اسلامی (IFIs)

۱.مقدمه

منابع مالی اسلامی به عنوان نیروی محرک مهمی برای کمک به موقعیت مالزی به عنوان قطب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناخته شده است. بر این اساس ، در سالهای اخیر مؤسسات مالی اسلامی (IFI) نه تنها در مالزی بلکه در سطح جهان رشد چشمگیری داشته اند ، ، زیرا بانکهای غربی نیز مبادرت به ورود به این بازار کرده اند. در ابتدا ، ایجاد IFIها اقدامی در  واکنش به ممنوعیت دریافت و پرداخت ربا (بهره) در شرع [۱] بود. بنابراین ، معاملات در IFIها به معنای جوابگو بودن به خدا است ، که برای کسب پاداش در این دنیا و آخرت به یک عمل عبادی مبدل می شوند (حنیفه و هدیب ، ۲۰۱۰). بر این اساس ، برای ادامه حیات این IFI ها در این صنعت پویا و رقابتی ، سطح بالایی از اعتماد مردم ضروری است زیرا ذینفعان انتظار دارند این عملیات مطابق شرع باشد ، به این معنی که وظیفه گزارش های شفافیت بسیار مهم است (آرچر و عبدالکریم ، ۲۰۰۷ ). ..

۷.نتایج

با گذشت بیش از سه دهه از تأسیس اولین بانک اسلامی در مالزی ، هنوز مواضع مبهمی درباره نیاز به استانداردهای حسابداری ویژه برای IFI ها وجود دارد ، مانند مواردی که توسط حسابداری و حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) صادر شده است. اگرچه ، یافته ها نشان دادند که استفاده از IFRS ها در گزارشگری IFI ها امکان پذیر است ،با این حال بسیاری از مصاحبه شوندگان تأکید بیشتری بر روح اسلام ، بر اساس قراردادهای اسلامی داشتند. بنابراین ، گزینه احتمالی برای حل این معضل ، داشتن دستورالعمل یا گزینه هایی برای IFIها در چارچوب IFRS است. اگر این دستورالعمل ها در سطح جهان اجرا شوند ، گزینه احتمالی برای سازمان اسلامی مانند AAOIFI این است که با هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) همکاری نزدیک داشته باشد…

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to examine views of financial statements preparers with regard to the practices in reporting Islamic Financial Institutions (IFIs), thereby contributing to answer whether there is indeed a need for a separate set of Islamic accounting standards for IFIs.

Design/methodology/approach: Drawing upon seven in-depth semi-structured interviews conducted with IFIs’ leading officers who are highly involved in preparing financial statements in Malaysia, the paper offers evidence on the current stance of reporting the operation of IFIs, the influence of AAOIFI accounting standards and the feasible application of IFRSs in reporting IFIs.

Findings: While it is shown that most of the interviewees admit the feasibility of IFRSs in reporting IFIs, many interviewees placed greater emphasis on the spirit of Islam based on Islamic contract. In that case, the findings show that to convince the public that they offer Shariah compliance products approved by Shariah Advisory Council, there is a need for specificity guidelines or standards for IFIs within the IFRS framework. The main concern raised in the paper is that separate Islamic accounting standard is not needed, instead the option needs to be within the IFRS framework with the collaboration work of Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and the International Accounting Standard Board (IASB).

Originality/value: With the recent rapid growth of IFIs, this paper contributes regarding the inconclusive stance on the need for specificity accounting standards for IFIs such as the ones issued by AAOIFI. It adds to the current body of knowledge by highlighting the collaboration of the AAOIFI and the IASB for the intended specific guidelines for IFIs to be accepted globally.

Keywords: Malaysia, Shariah, Accounting and auditing for Islamic financial institutions (AAOIFI), International financial reporting standard (IFRS), Islamic accounting standards, Islamic financial institutions (IFIs)

۱.Introduction

Islamic finance has been identified as an important engine to contribute in positioning Malaysia as a hub for foreign direct investment. Accordingly, there has been a remarkable growth of Islamic Financial Institutions (IFIs) in recent years, not only in Malaysia, but also globally, as Western banks have also started to venture into the market. Initially, the establishment of IFIs was an act of response towards the Shariah[1] prohibition of paying and receiving riba (interest). Therefore, transactions in IFIs are meant to be accountable to God, which turn into an act of worship to seek reward in this world and in the hereafter (Haniffa and Hudaib, 2010). Accordingly, for these IFIs to survive in this dynamic and competitive industry, a high level of public confidence is essential as the stakeholders expect the operation to be Shariah-compliant, meaning that the task to report transparently is critical (Archer and Abdel Karim, 2007)…

۷.Conclusion

More than three decades after the establishment of first Islamic bank in Malaysia, there is still an inconclusive stance regarding the need for specific accounting standards for IFIs, such as the ones issued by the Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Although, the findings reveal the feasibility of IFRSs in reporting IFIs, many interviewees placed greater emphasis on the spirit of Islam based on Islamic contracts. Therefore, the likely option to resolve this dilemma is to have guidelines or options for IFIs within the framework of IFRSs. If these guidelines are to be enforced globally, one possible option is for Islamic organization such as the AAOIFI, to work closely with the International Accounting Standards Board (IASB)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی بین المللی

مقالات ترجمه شده استانداردهای حسابداری

مقالات ترجمه شده مطالعات اسلامی

مقالات ترجمه شده اقتصاد اسلامی

مقالات ترجمه شده بانکداری اسلامی