اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده پیاده سازی حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) در تولید سویا

  این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H392

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر: الزویر

نام مجله:Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  پیاده سازی حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) در تولید سویا

عنوان انگلیسی:

Implementation of material flow cost accounting (MFCA) in soybean production

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

کاهش ضایعات یک استراتژی مهم برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی تولید محصولات کشاورزی است. حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) یک ابزار مدیریت زیست محیطی است که به کشاورزان کمک می کند پیامدهای مالی و زیست محیطی استفاده از مواد و انرژی  را درک کنند و فرصت ها و راه حل هایی برای دستیابی به پایداری مالی و زیست محیطی فعالیت های کشاورزی ارائه می کند. هدف MFCA در تولید سویا، سنجش و شناسایی ضایعات موا د اولیه و انرژی در کشاورزی  برای بهبود مدیریت پسماندها، ضایعات و انرژی در مراحل مختلف تولید محصول می باشد. تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی و زیست محیطی تولید سویا با استفاده از MFCA برای اولین بار انجام شد.

تجزیه و تحلیل اقتصادی و هزینه های جاری با استفاده از MFCA مقایسه شد  و از یک روش جدید برای وارد کردن ضایعات مواد در تجزیه و تحلیل انرژی و هزینه های کلاسیک،  استفاده شد. نتایج نشان می دهد که کل مصرف انرژی و هزینه تولید برای ۲۷۰۱ کیلوگرم دانه سویا به ترتیب ۵۲۰۶۴.۶۳ مگاژول و ۱۴۰۸ دلار بود. شاخص های اقتصادی ارزش تولید ناخالص ، بازده ناخالص و نسبت سود / هزینه،  برای روش متعارف و روش MFCA مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج MFCA نشان داد که ارزش تولید ناخالص ، بازده ناخالص و نسبت سود / هزینه به ترتیب برابر ۲۱۰۳ دلار در هکتار و ۶۹۵ دلار در هکتار و ۱.۴۹ می باشد. این مقادیر برای محاسبات متعارف  ۱۷۸۱ دلار در هکتار و ۳۷۳ دلار در هکتار و ۱.۲۶ بود. درآمد ناخالص در حالت متعارف با MFCA اختلاف ۳۲۲ دلار را نشان می دهد که معادل هزینه اتلاف مواد است. نسبت سود / هزینه به دلیل محاسبه هزینه  ضایعات مواد در MFCA به مقدار ۰.۲۲ بالاتر بود. بازده استفاده از انرژی و بازده  انرژی بر اساس انرژی ورودی و خروجی معادل محاسبه شده است. بازده مصرف انرژی در تولید سویا در محاسبات بر مبنای MFCA و محاسبات متعارف به ترتیب ۱.۰۴ و ۱.۲۹ بود. در این مورد، بازده مصرف انرژی در مقایسه با محاسبات متعارف مقدار، ۰.۲۵ کاهش یافته است. هنگام محاسبه انرژی خالص، انرژی ورودی از مجموع انرژی کل (با علامت منفی) و محصولات (با علامت مثبت) حاصل می شود. انرژی خالص در محاسبات MFCA و متعارف به ترتیب ۲۴۳۶.۴۲ و  ۱۵۴۶۰.۳۶ مگا ژول در هکتار بود. همانطور که مشاهده شد، انرژی خالص در حسابداری MFCA  به میزان ۱۳۰۲۳.۹۴ مگاژول در هکتارکمتر از حالت متعارف است. تجزیه و تحلیل انرژی و هزینه بر اساس MFCA برای تولید سویا موثر بود. این روش به درک بهتر رابطه ی بین عوامل اقتصادی و زیست محیطی از طریق ارزیابی جامع انرژی و هزینه ها کمک می کند.

۱.مقدمه

بعد از بخش خدمات، کشاورزی بزرگترین بخش اقتصادی در ایران است و مسئول ۲۱ درصد از GDP ایران، ۷۵ درصد از احتیاجات غذایی و ۱۳ درصد صادرات غیرنفتی می باشد (آمار، ۲۰۱۴). رتبه ایران در ده رتبه جهانی در تولید ۱۵ محصول مزرعه ای و ۲۵ محصول باغستانی رتبه یک را دارد. ایران ۳۲ امین رتبه جهانی را در تولید سویا در ۱۴۵۰۰۰ تن در سال دارد. استان اردبیل ۵۳ درصد سویا در کشور را تولید می کند (آمار، ۲۰۱۴، نجفی و همکاران، ۲۰۰۹، تقی زاده- علیسرایی، ۲۰۱۷ a). چون بخش بزرگی از دانه روغنی ایران درحال حاضر وارد می شود، این محصول، محصولی استراتژیک برای کشور است. ضایعات محصول کشاورزی در ایران با ارزش USD 5 بیلیون به ۳۰ درصد می رسد. این رقم شش برابر میانگین جهانی است و معادل ۲۵ درصد درآمد نفتی کشور می باشد (نجفی و همکاران، ۲۰۰۹، تقی زاده- علیسرایی، ۲۰۱۷b).

Abstract

Reducing waste is a significant strategy for reducing the negative environmental effects of agricultural production. Material flow cost accounting (MFCA) is an environmental management tool that can assist farmers to better understand the financial and environmental consequences of the use of materials and energy and provide opportunities for achieving financial and environmental sustainability of agricultural activities by providing solutions. The objective of MFCA for soybean production is to quantify and identify agricultural inputs/energy waste to improve management of residue, waste and energy at different stages of crop production. Analysis of the economic and environmental performance of soybean production was performed using an MFCA for the first time. Current economic and cost analysis using MFCA was compared and a new method was used for incorporating material waste into classic energy and cost analysis. The results shows that the total energy consumption and production cost for 2701 kg of soybean seed were 52064.63 MJ and 1408 USD, respectively.

The economic indices of gross production value, gross return and the benefit/cost ratio were evaluated for conventional and MFCA cases. The MFCA results indicate that gross production value, gross return and the benefit/cost ratio were 2103 USD ha−۱ and 695 USD ha−۱ and 1.49, respectively. These values for conventional calculations were 1781 and 373 USD ha−۱ and 1.26, respectively. The gross income in conventional mode showed a difference of 322 USD with MFCA, which is equivalent to the cost of material waste. The benefit/cost ratio was higher by 0.22 because of the calculation of the cost of material waste in MFCA. The efficiency of the use of energy and energy productivity were calculated based on the equivalent input and output energy. The energy use efficiency of soybean production in MFCA-based and conventional calculations were 1.04 and 1.29, respectively. In this case, energy use efficiency decreased by 0.25 compared to conventional calculations. When calculating net energy, the input energy was obtained from the total energy of the negative (with negative sign) and positive products. The net energy in MFCA-based and conventional calculations was 2436.42 and 15460.36 MJ ha−۱, respectively. As seen, the net energy in MFCA accounting is 13023.94 MJ ha−۱ less than conventional mode. Energy and cost analysis based on MFCA was efficient for soybean production. This approach helps to better understand the relationship between economic factors and the environment through a comprehensive energy and cost assessment

۱.Introuduction 

After the service sector, agriculture is the largest economic sector in Iran and accounts for 21% of Iran’s GDP, 75% of the food requirements and 13% of non-oil exports (Statistics, 2014). Iran ranks first to tenth globally in production of 15 field crops and 25 orchard crops.Iran ranks 32nd globally in soybean production at 145,000 tons/year. Ardabil province produces 53% of soybeans in the country (Statistics, 2014; Najafi et al., 2009; Taghizadeh- Alisaraei, 2017a). Because a large portion of Iran’s seed oil currently is imported, this is a strategic crop for the country. Agricultural crop waste in Iran reaches 30%, with a value of USD 5 billion. This is six times the world average and equals 25% of the country’s oil revenue (Najafi et al., 2009; Taghizadeh-Alisaraei, 2017 b).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری

مقالات انگلیسی حسابداری محیط زیست

مقالات انگلیسی مدیریت زیست محیطی

مقالات انگلیسی درباره هزینه یابی

مقالات انگلیسی مدیریت صنعتی

مقالات انگلیسی مدیریت تولید

مقالات انگلیسی حسابداری مالی