اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تصدی مدیر عامل شرکت و مدیریت درآمد

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد

مقالات انگلیسی درباره مدیر عامل اجرایی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H256

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Accounting and Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تصدی مدیر عامل شرکت و مدیریت درآمد

عنوان انگلیسی:

CEO tenure and earnings management

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی تغییرات در انگیزه مدیران اجرائی برای مدیریت درآمد گزارش شده شرکت های شان در طول تصدیشان می پردازد. درآمد بیش بیانیه در سال های اولیه بیشتر از سال های بعد از خدمات مدیران اجرائی است، و این رابطه برای شرکت های با نظارت بیشتر خارجی و داخلی کمتر است. این نتایج نشان می دهد که مدیران عامل جدید سعی در تاثیر مطلوب ادراک بازار از توانایی خودشان در خدمات سال های اولیه خود، زمانی که بازار نامطمئن تر است، دارند. همچنین، مطابق با مشکل افق فکری، درآمد گزاف در سال آخر مدیران اجرائی بیشتر است، اما این نتیجه تنها پس از کنترل برای درآمد گزاف در خدمات سال های اولیه شان به دست می آید.

ترجمه بخشی از مقاله

۶.۱. مدیران اجرائی با ماندگاری طولانی در شرکت

به منظور بررسی اینکه آیا مدیران اجرائی توانایی بالا در درآمد گزاف سال های اولیه خود از خدمات دارند، ما تحلیلمان را با یک نمونه از شرکت سال که با مدیران اجرائی مطابقت دارد که همچنین در شرکت برای یک دوره نسبتا طولانی باقی می مانند، تکرار می کنیم. مدیران اجرائی ای که در دفتر باقی می مانند دیگر به احتمال زیاد با استعداد تر می باشند (Milbourn، ۲۰۰۳). ما از شش سال خدمت به عنوان برشی برای این نمونه استفاده می کنیم، چرا که تنها نیمی از مدیران اجرائی در شرکت باقی می مانند (شکل ۲ را ببینید). این معیار نمونه را برای تخمین مدل اقلام تعهدی اختیاری از ۲۰۲۰۶ به ۱۱۷۲۲ و برای تخمین مدل های هزینه های اختیاری غیر طبیعی از ۲۴۱۶۱ به ۱۵۲۷۸ کاهش می دهد. ما همچنین از قطع نه ساله استفاده می کنیم که چارک سوم توزیع طول مدت ماندگاری مدیران اجرائی در شرکت است (شکل ۲) و نمونه هایی برای برآورد دو مدل کاهش بیشتر به ۶۴۵۴ و ۸۸۱۳ شرکت به ترتیب است.

پنل A جدول ۵ برآورد رگرسیون اقلام تعهدی اختیاری مدل برای نمونه محدود شده را گزارش می دهد. در ستون (۱) و (۳)، ضرایب بر 〖Early Years〗_it، ۰.۰۰۵۰ (t-statistic=2.68) و ۰.۰۰۶۰ (t-statistic=2.10) برای نمونه ۶ سال و ۹ سال هستند. پانل B جدول ۵ نتایج معادل برای مدل های هزینه های اختیاری غیر طبیعی را گزارش می کند. ضرایب بر 〖Early Years〗_it، -۰.۰۱۷۹ (t-statistic=-3.72) و -۰.۰۱۶۱ (t-statistic=-2.24) برای نمونه ۶ سال و ۹ سال هستند. نشانه های این ضرایب انتظار می رود، و بزرگی ای به بزرگی ای که برای نمونه کامل است، دارند (جدول ۲ را ببینید). ستون (۲) و (۴) پانل های A و B نیز نتایج را برای مدل هایی با 〖Final Years〗_it به عنوان متغیر توضیحی اضافی گزارش می کند. ضرایب روی این متغیر نیز با علائم مهم انتظار رونده هستند، و بزرگی ای به بزرگی اینکه برای نمونه کامل است، دارند (جدول ۴ را ببینید).

Abstract

This study examines changes in CEOs׳ incentive to manage their firms׳ reported earnings during their tenure. Earnings overstatement is greater in the early years than in the later years of CEOs׳ service, and this relation is less pronounced for firms with greater external and internal monitoring. These results suggest that new CEOs try to favorably influence the market׳s perception of their ability in their early years of service, when the market is more uncertain. Also, consistent with the horizon problem, earnings overstatement is greater in the CEOs׳ final year, but this result obtains only after controlling for earnings overstatement in their early years of service.