اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۳۰

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h127

قیمت فایل ترجمه شده ۱۵۵۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

سال نشر: ۲۰۰۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۳۰

عنوان انگلیسی:

Comprehensive Income: Evidence on the Effectiveness of FAS 130

چکیده فارسی:

بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۳۰ (استاندارد حسابداری مالی ۱۳۰) “گزارش سود جامع” مربوط به مبادلات عمومی شرکت می باشد .اقلام سود  جامع قبلاً در سایر صورت های نالی افشاء شده اند. لیست کردن این اقلام به صورت یک صورت مالی  ارائه کننده اطلاعاتی نیست که قبلاً در اختیار نبوده است . بنابراین ، اگر بازارها کارآمد باشد، افشای استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۳۰ (سود جامع )در ارزش شرکت تاثیر نخواهد داشت. هدف از این مقاله ، ارائه شواهد تجربی از سودمندی CI است که توسط استاندارد شماره۱۳۰ ارائه می شود .در این مطالعه، داده ها را برای شرکتها در دوره بلافاصله قبل و بعد از اعلام استاندارد حسابداری مالی ۱۳۰می پردازیم. نتایج ما نشان می دهد  که اختلافی در ارزیابی بازار از تعدیل سود جامع درقبل و بعد از اجرای استاندارد حسابداری مالی ۱۳۰ وجود ندارد. این مطلب با فرضیه کارآمد بازارهای که در آن هیچ تغییری وجود ندارد، سازگار است. مگر آنکه فواید دیگری از استاندارد  حسابداری مالی۱۳۰ نشان داده شود

مقدمه

تمامی شرکت ها می بایست بعد از تاریخ   ۱۵/۱۲/ ۹۸صورت های مالی خود را بر اساس این استاندارد تهیه نمایند .

بیانیه  استاندارد حسابداری مالی شماره ۱۳۰ (SFAS 130) سود جامع (CI) را این گونه  تعریف می کند :

“تغییر در حقوق صاحبان سهام (دارایی خالص) از یک واحد تجاری  در یک دوره ناشی از معاملات و سایر رویدادها به غیر از رویداد های مالکانه”.این شامل تمامی تغییرات در حقوق صاحبان سهام در طول دوره به جز آنهای که ناشی از سرمایه گذاری توسط مالکان و یا توزیع به صاحبان سهام می باشد. (۱)”. استاندارد حسابداری مالی ۱۳۰ به طور خاص شامل موارد مانند سود و زیان تحقق نیافته  اوراق بهادار آماده برای فروش (SEC)، سود و زیان تسعیر ارز (FCT) و تعهدات بازنشستگی (pen) می باشد. از آنجا که که این اقلام قبلاً در بخش های مختلف از صورتهای مالی افشا شوند، فهرست این اقلام به صورت ،یک صورت مالی ای هیچ اطلاعات  جدیدی که در حال حاضر در دسترسترس نیست را فراهم نمی کند.

ABSTRACT

Statement of Financial Accounting Standards No. 130 (FAS 130) “Reporting Comprehensive Income” requires all publicly traded companies to include a Statement of Comprehensive Income in their set of basic financial statements. As Comprehensive Income items have previously been disclosed in various parts of the financial statements, listing these items in statement form provides no information that has not already been available. Therefore, if markets are efficient, the disclosures required by FAS 130 should not affect firm value. The purpose of this paper is to provide empirical evidence of the usefulness of CI disclosures as required by FAS 130. In this study, we examine data for firms in periods immediately before and after enactment of FAS 130 rules. We find that there is no difference in the market’s valuation of comprehensive income adjustments before and after the implementation of FAS 130. This is consistent with the efficient markets hypothesis in that there is no change in the way the market values the information due solely to the placement of the disclosure. Unless other benefits of FAS 130 can be shown, this statement appears to require additional information without a commensurate payback.

INTRODUCTION

Effective for fiscal years ending after 12/15/98, all publicly traded companies are required to include a Statement of Comprehensive Income in their set of basic financial statements. Statement of Financial Accounting Standards No. 130 (FAS 130) defines comprehensive income (CI) as “the change in equity (net assets) of a business enterprise during a period from transactions and other events and circumstances from nonowner sources. It includes all changes in equity during a period except those resulting from investments by owners and distributions to owners.”(۱) FAS 130 specifically includes items such as unrealized gains and losses on certain marketable securities (SEC), foreign currency items (FCT) and pension liability adjustments (PEN). As these items have previously been disclosed in various parts of the financial statements, listing these items in statement form provides no information that is not already available. Therefore if markets are efficient, the disclosures required by FAS 130 should not affect firm value. The Financial Accounting Standards Board (FASB) holds that “disclosure is not an adequate substitute for recognition… The usefulness and integrity of financial statements are impaired by each omission of an element that qualifies for recognition.”(۲) Firms must expend resources to prepare this statement, so if no benefit ensues, the FASB’s requirement adds undue burden on firms required to comply. Alternatively, if investors find that recognition of CI items reduces their cost to forecast earnings, cash flows or otherwise assist in valuing the firm then the information is value relevant.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.