اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل ویژگی انضباط حسابداری براساس روند تاریخی توسعه حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h108

قیمت فایل ترجمه شده ۱۷۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۵

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۹ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل ویژگی انضباط حسابداری براساس روند تاریخی توسعه حسابداری

عنوان انگلیسی:

An Analysis of the Attribute of Accounting Discipline from the Historical Process of Accounting Development

چکیده فارسی:

بطور انکارناپذیری،امروز همه ی جنبه های زندگی اجتماعی از حسابداری جدایی ناپذیرند،اما موقعیت حسابداری مشخص نیست،ودر محافل دانشگاهی پیوسته مورد بحث قرار می گیرد. هنگامی که ما نمی توانیم جهت را به وضوح ببینیم،ما می توانیم برگردیم وبه گذشته نگاه کنیم. از تاریخ توسعه فرایند حسابداری،ما می توانیم به  سرنخ ­های اسناد حسابداری نگاه بیندازیم. تاریخ یک چشم انداز جدید از تحقیق را به ما میدهد.

واژگان کلیدی: حسابداری، تاریخچه حسابداری، اقتصاد، مدیریت،  ویژگی انضباط

قرار داشتن مشکلات پیش رو

امروزه ، با توسعه اقتصاد، اهمیت حسابداری به طور فزاینده برجسته شده است. مشارکت حسابداری نه تنها درخانواده ، غذا، لباس، مسکن، حمل و نقل ،سرگرمی، آموزش و پرورش و دیگر نیازهای روزانه ، بلکه در سیاست های پولی ، سیاست های مالی ، توسعه برنامه ریزی صنعتی دولت نیز مشارکت دارد. حسابداری با همه موارد فوق ارتباط نزدیکی دارد.بدین معنی که در اقتصاد توسعه یافته حسابداری بیشترین اهمیت را دارد ، با این حال، جایگاه حسابداری در زندگی اقتصادی واقعی در حال افزایش است، در دانشگاه ها، تعیین جایگاه حسابداری پایین است، به خصوص در چین، در حال حاضر، با توجه به نظم و انضباط و خدمات حرفه ای با مشورت دکتریها کارشناسان ارشد تلاش جهت آموزش کارشناسی ارشد در سال ۱۹۹۷اعلام شده است و خدمات حرفه ای ارئه شده در مقطع کارشناسی  ، رشته ی حسابداری مدیریت بود که به عنوان شاخه ای از رشته ی حسابداری است  که در کالج و دانشگاهها در سال ۱۹۹۸صادر شد. علاوه بر این،در دانشگاه همیشه در مورد اینکه حسابداری متعلق است به انضباط ،به استدلال می پردازد.برخی معتقدند که حسابداری متعلق به اقتصاد است ولی برخی دیگر معتقدند که  حسابداری متعلق به مدیریت است ولی در این باره یک نتیجه گیری کلی وجود ندارد.همچنین درنتیجه ی علوم وتحقیقات حسابداری نیز نتیجه ی متنلقضی وجود دارد،از یک طرف تحقیقات تئوری حسابداری از تئوری اقتصاد تاحد زیادی استفاده می کند، این نشان دهد که به نظر بسیاری از محققان حسابداری متعلق به اقتصاد است و آن رابه رسمیت شناخته شده اند

ABSTRACT

Undeniably, in today all aspects of the social life are inseparable from the accounting, but the position of accounting was unclear, and the academic circles debated ceaselessly. When we can not see the direction clearly, we can take a look back at history. From the history of the development process of accounting, we can look for the clues of the attrib-ute of accounting. The history would give us a new perspective of the researching.

Keywords: Accounting; Accounting History; Economics; Management; Discipline Attribute

Putting Forward the Problem

Today, with the development of economy, the impor-tance of accounting was prominent increasingly. There is the participation of accounting not only in the family who arranged the food, clothing, housing, transport en-tertainment, education and other daily necessities, but also in the government who made the monetary policy, fiscal policy, industrial development planning. Account-ing is closely related with all of the above. That is, the economy is more developed, the accounting is more im-portant, However, on the opposite of the status of ac-counting is increasing in the real economic life, in the academia, the localization of accounting is low, espe-cially in China, at present, according to discipline and professional catalogue to confer doctor’s and master’s degree and postgraduate training promulgated at 1997 and the undergraduate professional catalogue of college and university issued at 1998, accounting vests in man-agement, and is a branch of the enterprise management discipline. In addition, the academia always argued about that accounting is belonging to which discipline. There is not a conclusion, some one considers that accounting is belonging to the economics; some one considers it is belonging to management. In the practice of accounting research and education, there are also contradictory situation, on the one hand, accounting theory research use the economics theory largely, this seems to show that many scholars recognized that accounting is belonging to economics; On the other hand, the higher education often set up the accounting department in the business college, this tell us seemly that the attribute of the accounting is management. In the management practice of modern enterprise, the accountants and the accountancies also played the role of the generalist. On the one hand, ac-counting serviced for the enterprise management, espe-cially the chief accountant was regarded as enterprise’s senior manager, they participate in all major decision making processes of the enterprise; On the other hand, the accountants used the theory and method of econom-ics to sort and process the data of enterprise operating, and then analyzed the economic meaning of the data.

Thus, it can be seen, not only in the researching by the academic, but also at the practical application, the disci-plinary property of accounting is vague, this is the cur-rent situation. When we can not see the future, we can take a look back at history. From the development of the accounting history, we can find the rule, identify the di-rection

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.