اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه معرفی مدل‌های نظری شناخت ذینفعان از یک سیستم گزارش دهی مالی جدید

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی بین المللی 

مقالات ترجمه شده استانداردهای حسابداری

دانلود مقاله حسابداری مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H240

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Accounting Forum

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ی فارسی: ۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۰۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۶:  تفسیر: معرفی مدل‌های نظری شناخت ذینفعان از یک سیستم گزارش دهی مالی جدید

عنوان انگلیسی:

Commentary: A proposal for theoretical models of stakeholder perceptions of a new financial reporting system

چکیده فارسی:

این تفسیر، مقاله‌ای که توسط FOntes و همکاران نوشته‌شده و در این نسخه از انجمن حسابداری منتشرشده را بررسی می‌کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که قلمرو IFRS در سرتاسر جهان با استفاده از تعداد اصول علوم اجتماعی توسعه می‌یابد تا شناخت‌های ذینفعان در مورد تغییر را بررسی کند. این تفسیر از منطق علمی Hegel برای بررسی استدلالات آن‌ها از طریق چهار روش نظری کلیدی استفاده می‌کند که در ادبیات موضوعی حسابداری بسیار متداول هستند. درنهایت، این، پتانسیل استفاده از چهارچوب‌های IASB را به نحوی دارد که منطق اقتصادی و نئولیبرال را که حسابداری مدرن متکی بر آن است، به چالش بکشد.

این یادداشت کوتاه بر روی مقاله نوشته شده توسط فونتس و همکاران تمرکز میکند که در Accounting Forum چاپ شده است. آنها یک مدل تئوریک را پیشنهاد میکنند که محققین حسابداری میتوانند برای بدست آوردن تغییر برداشت ذینغعان  استفاده کنند. بخصوص، آنها بر روی استانداردهای گزارش مالی بین المللی (İFRS) در یک بافت اروپایی با استفاده از رویکرد وام گیری تئوری تمرکز میکنند.

ما آن رویکرد را از طریق Hegel’s Science of Logic  توسعه دادیم که ما برای بازبینی عوامل کلیدی که ممایل به تاثیر بر تغییر برداشت و موفقیت آن طرح پیشنهادی برای تغییر استفاده میکنیم. انها اضهار میکنند که سیستم های İFRS-پایه ای عمدتا در اصل آنگلو ساکسونی هستند و برای موفقیت این اصول در کشورهای دیگر ، آنجا نیاز به یک فرآیند پذیرش موافق میباشد. بطور کوتاه، آنها میگویند که پذیرنده های IFRS باید به فرهنگهای محلی، عادات و ارزشها حساس باشند.

Abstract

This commentary explores the article by Fontes et al. published in this issue of Accounting Forum. They argue that the scope of IFRS continues to widen across the world, using a number of social science disciplines to discuss stakeholder perceptions of change. The commentary uses Hegel’s Science of Logic to situate their arguments through four key theoretical approaches that are prominent in the accounting literature. Ultimately, this has the potential to position IASB frameworks in such a way as to challenge the economic and neoliberal logic on which modern accounting is based.