اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه فصلی بودن حسابرسی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده قیمت گذاری

مقالات ترجمه شده درباره حق الزحمه حسابرسی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H307

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Accounting Literature

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ : فصلی بودن حسابرسی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی: نظریه و شواهد از یک متاآنالیز

عنوان انگلیسی:

Audit seasonality and pricing of audit services: Theory and evidence from a meta-analysis

چکیده فارسی

حسابرسی فصلی است، در حالی که اکثر شرکتهای دولتی ایالات متحده دارای یک پایان سال مالی در ماه دسامبر هستند . این امر منجر به حسابرسی ” فصل شلوغ ” و ” خارج از فصل ” با تاثیر فصلی غیر بدیهی بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی می‌شود . ما از یک چارچوب اقتصادی استفاده می‌کنیم که توضیح می‌دهد چگونه دوره زمانی حسابرسی بر شدت و کشش قیمت تقاضای حسابرسی و تامین حسابرسی تاثیر می‌گذارد . ما دریافته ایم که فصل شلوغ حسابرسی با هزینه حسابرسی تقریبا ۱۰ % براساس یک فراتحلیل از ۹۷ بررسی از ۱۸ مطالعه هزینه بررسی شرکت‌های دولتی آمریکا مرتبط است . یک رگرسیون متا از تفاوت‌های بافتی در طراحی پژوهش بین مطالعات نشان می‌دهد که بررسی تنها Big N باعث کاهش اندازه اثر فصلی شلوغ می شود ، اما آن را حذف نمی‌کند و اندازه اثر فصل شلوغ می‌تواند پس از SOX بزرگ‌تر باشد.

کلید واژه ها: فصلی بودن حسابرسی،هزینه های (حق الزحمه) حسابرسی،تقاضای عرضه حسابرسی،تبعیض قیمت

مقدمه

بازرسی فصلی است. این بدین خاطر است که بازرسی پایان سالِ مالیِ موردِ پسندِ مشتری، به صورت یکنواخت در سراسر تقویم سال توزیع نشده است. در ایالات متحده، اکثر شرکت های عمومی پایان سال مالی دسامبر را دارند. این خوشه پایان سال مالی، بازرسی به شکل فصلی را برای شغل بازرسی به سبب ” فصل شلوغ” و ” فصل تعطیل” معرفی می کند. این ممکن است بر ساختار هزینه ای شرکتهای بازرسی تاثیر بگذارد که در عوض قیمت های بازرسی تاثیر می پذیرد و این موضوع مطالعه ما می باشد.

ما یک چارچوب اقتصادی استفاده می کنیم که پیشنهاد می دهد که قیمت گذاری تفاضلی خدمات بازرسی بین فصلهای شلوغ و فصل تعطیل ممکن است ناشی از دو عامل باشد.اول، تفاوت در تقاضا برای بازرسی در فصل شلوغ و و فصل تعطیل، فرصت های خدمات بازرسی را بالا می برد تا در تمایز قیمت درجه سوم به کار گرفته شود، یعنی قابلیت مطالبه قیمت های متفاوت به گروههای متفاوت مشتری را برای خدمات مشابه دارد. دوم، ظرفیت محدود تجربه شده توسط شرکتهای بازرسی در طول فصول شلوغ منجر به حمایت نسبتا انعطاف¬ناپذیر، بالارفتن هزینه های حاشیه ای تولید و سپس پرداخت دستمزد بالاتر بازرس می شود. ما یک فراتحلیل ۹۷ تحلیلی از ۱۸ مطالعه دستمزد بازرسی شرکتهای عمومی ایالات متحده از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را هدایت می کنیم و شواهدی در تهیه چارچوب می یابیم که بازرسی فصل شلوغ را به مزد حق العمل بازرسی تقریبا ۱۰ درصد وابسته می کند.

Abstract

Auditing is seasonal, with the majority of U.S. public companies having a December fiscal yearend. This results in an audit “busy season” and “off-season” with a non-trivial seasonal impact on the pricing of audit services. We apply an economic framework that explains how audit seasonality affects both the magnitude and the price elasticity of audit demand and audit supply. We find that the audit busy season is associated with an audit fee premium of approximately 10% based on a meta-analysis of 97 analyses from 18 audit fee studies of U.S public companies. A meta-regression of the contextual differences in research design between studies reveals that examining only Big N attenuates the busy season effect size but does not eliminate it, and that the busy season effect size may be larger post-SOX.

Keywords: Audit seasonality,Audit fees,Audit demand-supply ,Price-discrimination

۱. Introduction

Auditing is seasonal. This is because audit clients’ choice of fiscal year-end is not uniformly distributed throughout the calendar year. In the U.S., the majority of public companies have a December fiscal year-end. This clustering of fiscal year-ends introduces audit seasonality to the auditing profession, resulting in an audit “busy season” and “off-season”. This may affect the cost structure of audit firms, which in turn affects audit pricing, which is the subject of our study.

We use an economic framework that suggests that the differential pricing of audit services between the busy season and the offseason may be the result of two effects. First, the difference in demand for busy season and off-season audits gives rise to opportunities for audit service providers to engage in third-degree price discrimination, i.e. the ability to charge different prices to different groups of clients for similar services. Second, the capacity constraint experienced by audit firms during the busy season results in a relatively inelastic supply, raising the marginal cost of production and thus justifying higher audit fees. We conduct a meta-analysis of 97 analyses from 18 audit fee studies of U.S. public companies from 2005 to 2015, and find evidence in support of the framework that the audit busy season is associated with an audit fee premium of approximately 10%. There are few archival studies in audit research that incorporate audit seasonality as a potential explanatory factor for audit fees. For example, Hay (2013, 174) notes that audit seasonality “… is frequently not included in audit fees studies, but [when it is] the evidence shows that it is significantly related to audit fees.” However, even when archival studies recognize that audit seasonality may be an explanatory factor, this is often performed on an ad hoc basis with little or no theoretical justification (López & Peters, 2012). So while some studies recognize that audit seasonality has an impact, little space is devoted to why this is so.

The price of audit services transmits information between clients and auditors and allows for both the users and producers of audit services to be incentivized and guided by the information contained in those prices. Understanding how audit prices are determined is important because the audit price itself influences the organization, distribution and the production of audit services as well as the consumption of such services. In this respect, the distribution of fiscal year-ends as a recurring pattern within every calendar year that affects the consumption and production of audit services represents an important seasonality worthy of understanding, description, and potentially even quantification.