اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اندازه گیری سود خالص خدمات آزمایشگاهی: یک مطالعه موردی در ایران

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه ncbi مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۳ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H684

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): ncbi

نام مجله:   MJIRI

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۱۹۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  اندازه گیری سود خالص خدمات آزمایشگاهی: یک مطالعه موردی در ایران

عنوان کامل انگلیسی:

Measuring the net profit of laboratory services: A case study in Iran

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

زمینه: آزمایشگاه های بالینی برای بقا در محیط کاملاً رقابتی امروز ، باید منابع خود را به صورت علمی و درست مدیریت کنند. در این زمینه ، برای تعیین سودآوری یا زیان آزمایشگاه ها ، باید اصول علمی اقتصادی در نظر گرفته شود. بنابراین ، در این مطالعه ، سود خالص خدمات آزمایشگاهی بر اساس اصول علمی – اقتصادی اندازه گیری شده است.

روش ها: این مقاله یک مطالعه کاربردی با رویکرد توصیفی- پس رویدادی بود. از بین ۶۱ آزمایشگاه کرمان در  ایران یک آزمایشگاه که بالاترین تعداد آزمایش را در بین آزمایشگاه های این شهر انجام داده بود انتخاب شد. علاوه بر این ، به دلیل دسترسی آسان ، بیشترین مراجعه کننده را در بین آزمایشگاه های شهر داشت. مطالعه حاضر دارای دو مرحله اصلی بود: (۱) اندازه گیری قیمت خدمات و (۲) محاسبه سود خالص آزمایشگاه مورد مطالعه. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) به عنوان یک مدل اقتصادسنجی و نرم افزار اکسل انجام شد.

یافته ها: بیشترین هزینه مربوط به هزینه های مستقیم (۲۸/۷۸ درصد) بود، که کالاهای مصرفی (۲۶/۴۷ درصد) و منابع انسانی متخصص و تدارکات (۳۱/۴۶ درصد) بیشترین سهم را از این هزینه ها داشته اند. در گروه های آزمایش ، گرانترین آزمایش ها مربوط به آزمایشات هورمونی (۲۳.۰۳٪) و شیمی بالینی (۲۰.۸۴٪) بود. کل هزینه ، درآمد و سود خالص آزمایشگاه مورد بررسی به ترتیب ۶۴۱.۶۴۵    ،   ۱.۳۹۰.۹۴۲   و ۷۴۹.۲۹۷ دلار بود. پس از انجام تجزیه و تحلیل حساسیت (۵۰٪ افزایش در فراوانی آزمایش ها) ، مقادیر زیر بدست آمد: به ترتیب ۹۸۷.۰۷۱      ، ۲.۰۸۶.۴۱۳    و ۱.۰۹۹.۳۴۲.

نتیجه گیری: برخی از گروه های آزمایشی در آزمایشگاه مورد مطالعه سودآوری نداشتند و این به دلیل هزینه بالای این آزمایشات و تعرفه های غیرمنطقی بود. یکی از راه های غلبه بر این مشکل افزایش تعداد آزمایش ها است.

واژه های کلیدی: قیمت تمام شده ، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ، سود خالص ، آزمایشگاه های بالینی ، تعرفه ها

مقدمه

آزمایشات بالینی بخش های حیاتی بوده که به ارائه دهندگان مراقبت از سلامت در تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ها، به ویژه در پزشکی مدرن کمک می کنند (۳-۱)، چون دو سوم تصمیمات مهم پزشکی از طریق نتایج آزمایش آزمایشگاهی گرفته می شود (۴، ۵۹. امروزه، تعداد آزمایشات آزمایشگاهی و درخواست برای آن ها افزایش یافته است. دلایل این مساله توسعه تجهیزات جدید آزمایشگاهی و فرصت های ارائه شده برای پزشکان در تشخیص مناسب است (۳، ۶). این عوامل منجر به افزایش هزینه های آزمایشگاه نیز شده است (۱)…

بحث

بر اساس یافته های این مطالعه، پی برده شد که هزینه های مستقیم ۲۸/۷۸ درصد و هزینه های غیرمستقیم ۷۲/۲۱ درصد کل هزینه ها را به خود اختصاص دادند. هزینه های بالای کالاهای مصرفی (۲۶/۴۷ درصد) و منابع انسانی (۳۱/۴۶ درصد)، هزینه های مستقیم را افزایش داد. در مطالعه مهروالحسنی و همکارانش، سهم هزینه های مستقیم آزمایشگاهی ۹/۹۴ درصد بود و در مقایسه با این مطالعه، بزرگترین سهم این هزینه ها مربوط به منابع انسانی بود (۸). منابع انسانی در همه بخش های یک بیمارستان هزینه بر بوده و این مساله توسط آزمایش موسلی و همکارانش نیز مورد تاکید قرار گرفت، این محققان پی بردند که پرستاران ۳۶ درصد هزینه های یک بیمارستان را به خود اختصاص می دهند (۲۰). در آزمایشگاه مورد مطالعه، هزینه بالای کالاهای مصرفی به دلیل تعداد زیاد مشتریان و استفاده بیش از حد از این کالاها قابل توجیه است. با این حال، به دلیل واردات بسیاری از کالاهای مصرفی، نوسانات نرخ ارز بر میزان این هزینه ها تاثیرگذار است. ..

Abstract

Background: Clinical laboratories need to manage resources properly and scientifically to survive in today’s highly competitive environment. In this context, scientific-economic principles should be considered to determine the profitability or loss of laboratories. Thus, in this study, the net profit of laboratory services was measured based on scientific-economic principles. 

Methods: This was an applied research with descriptive-retrospective approach. A laboratory was selected from 61 laboratories of Kerman, Iran, which performed the highest number of tests among the laboratories of this city. In addition, due to easy access, it was the most visited laboratory by patients. The present study had 2 main phases: (1) measuring the price of services and (2) calculating the net profit of the studied laboratory. Data analysis was performed using activity- based costing (ABC) as an econometric model and Excel software. 

Results: The highest charges were related to direct costs (78.28%); consumable goods (47.26%) and professional and logistic human resources (46.31%) had the highest share of these costs. In the test groups, the most expensive tests belonged to the hormones (23.03%) and clinical chemistry (20.84%). Total cost, revenue, and the net profit of the studied laboratory were 641 645, 1 390 942, and 749 297 USD, respectively. After doing sensitivity analysis (50% increase in the frequency of tests), the following values were obtained: 987 071, 2 086 413, and 1 099 342, respectively. 

Conclusion: Some test groups in the studied laboratory were not profitable, and this was due to the high cost of these tests and illogical tariffs. One way to overcome this problem is to increase the frequency of laboratory tests.

KeywordsClinical laboratories; Cost price; Direct and indirect costs; Net profit; Tariffs.

Introduction

 Clinical laboratories are vital departments that assist health care providers in diagnosis, treatment, and prevention of diseases, especially in modern medicine (1-3) because two thirds of important medical decisions are made through the laboratory tests results (4,5). Nowadays, the number of laboratory tests and their requests have increased. The reasons are development of new laboratory equipment and the opportunity provided to physicians in making an appropriate diagnosis (3,6). These factors have led to an increase in laboratory costs (1)…

Discussion

 Based on the findings of this study, it was found that direct costs accounted for 78.28% and indirect costs for 21.72% of the total costs. The high costs of consumable goods (47.26%) and human resources (46.31%) increased the direct costs. in the study of Mehrolhassani et al., the share of direct laboratory costs was 94.9%, and compared to the present study, the largest share of these costs was related to human resources (8). Human resources are costly in all parts of a hospital, and this is emphasized by the study of Mouseli et al. that found nurses accounted for 36% of hospital costs (20). In the studied laboratory, the high cost of consumable goods was justifiable due to the large number of clients and excessive use of these goods. However, the exchange rate fluctuations affected the amount of these costs due to the import of many consumable goods…

مقالات مرتبط با این موضوع

ترجمه تخصصی حسابداری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد قیمت تمام شده

دانلود رایگان مفاله انگلیسی حسابداری مالی

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت بهداشت و درمان با ترجمه فارسی