مقاله انگلیسی حسابرسی مستمر در بخش دولتی و بانک های مرکزی: چارچوبی برای مقابله با چالش های اجرایی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳ دارای ۲۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H882

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Financial Regulation and Compliance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : حسابرسی مستمر در بخش دولتی و بانک های مرکزی: چارچوبی برای مقابله با چالش های اجرایی

عنوان کامل انگلیسی:

Continuous auditing in public sector and central banks: a framework to tackle implementation challenges

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H882)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف این مطالعه آنالیز چالش‌های اجرایی می باشد که دپارتمان های حسابرسی داخلی در سازمان‌های دولتی و بانک‌های مرکزی هنگام اجرای سیستم‌های حسابرسی مستمر (CA) با آن مواجه هستند. هدف CA نظارت مستمر بر سیستم های کنترل داخلی و کنترل سطوح ریسک به منظور پشتیبانی از فرآیندهای حسابرسی است. این مطالعه چالش های پیاده سازی سیستم های CA را شناسایی کرده و اقدامات مرتبط کافی را پینشهاد می کند.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این مطالعه از تحقیقات مرتبط با سیستم های اطلاعات و روش‌ شناسی فرآیندهای تحقیق علوم طراحی برای اطمینان از دقت آنالیزها استفاده می‌کند. این روش‌های تحقیق برای مقابله با مشکلات سازمانی شناسایی‌شده و پیشنهاد راه‌حل اتخاذ می‌شوند. این رویکردِ روش شناختی شامل مراحل زیر است: شناسایی مشکلات و انگیزه. تعریف اهداف و راه حل؛ طراحی و توسعه تحقیق؛ ارزیابی؛ اطلاع رسانی

یافته‌ها – این مطالعه چندین چالش اجرایی را برای سازمان‌های بخش دولتی و بانک‌های مرکزی شناسایی کرده و راه‌حل‌های مناسبی را مطرح می‌کند. این مطالعه نشان می‌دهد که این چالش‌ها به پیچیدگی سازمان‌ها، ثبات نهادی، تهدیدات بالقوه برای استقلال حسابرسان داخلی و مسئله در نظر گرفتن سیستم CA به‌عنوان مکانیزم «خطاگیری بلادرنگ» مرتبط هستند. راه حل ها شامل توسعه یک رویکرد حسابرسی مبتنی بر فرآیند کسب و کار است تا حسابرسان داخلی را قادر به تجزیه و تحلیل شاخص های CA و استفاده از سیستم های CA برای پشتیبانی از تمامی مراحل فرآیندهای حسابرسی، نماید.

نوآوری/ ارزش – این مطالعه ادبیات اندک موجود در مورد حسابرسی داخلی در بانک های مرکزی را غنی تر می کند. با توجه به تقاضای زیاد برای راهنمایی در مورد حسابرسی داخلی در بخش دولتی و در بانک‌های مرکزی، این مقاله دستورالعمل‌هایی را برای این سازمان‌ها به منظور پیاده‌سازی سیستم‌های CA و مقابله با چالش‌های اجرایی ارائه می‌کند. این تجزیه و تحلیل به دپارتمان های حسابرسی داخلی در بانک های مرکزی اجازه می دهد تا از سازمان های خود در دستیابی به اهداف مهم نظارتی و سیاستی حمایت کنند.

کلیدواژه: حسابرسی مستمر، نظارت مستمر، حسابرسی داخلی، بانک مرکزی، بخش دولتی

Abstract

Purpose – This paper aims to analyse the implementation challenges faced by internal audit departments of public sector organisations and central banks when implementing continuous auditing (CA) systems. CA aims to monitor internal control systems and risk levels on a continuous basis to support the audit process. This study identifies the implementation challenges of CA systems and proposes adequate countermeasures.

Design/methodology/approach – This study employs the design science information system research and the design science research process methodologies to ensure the rigor of this analysis. These research methodologies are adopted to tackle identified organisational problems and propose solutions. This methodological approach consists in the following phases: identification of the problems and motivation; definition of the objectives of the solution; research design and development; evaluation; communication.

Findings – This study detects several implementation challenges for public sector organisations and central banks and proposes adequate solutions. This study finds that these challenges are related to organisations’ complexity, institutional rigidity, potential threats to internal auditors’ independence and the issue of considering CA system as a “real time error correction” mechanism. The solutions involve the development of a business process focussed audit approach to enable internal auditors to analyse CA indicators, and the use of CA systems to support each phase of the audit process.

Originality/value – This study contributes to the scant strand of literature on internal auditing in central banks. Given the exceptional demand for guidance concerning internal auditing in the public sector and in central banks, this paper provides guidelines for these organisations to implement CA systems and to tackle implementation challenges. The analysis allows internal audit departments within central banks to better support their organisations in the achievement of their important regulatory and policy objectives.

Keywords: Continuous auditing, Continuous monitoring, Internal audit, Central banks, Public sector

۱.Introduction

Internal audit departments of public organisations face unique challenges, and therefore it is crucial that their audit activities are configured appropriately to enable the organisation to fulfil its duties in an effective and efficient fashion (MacRae and Van Gils, 2014). This topic has been put under the spotlight at international level by the Institute of Internal Auditors (IIA) because of the exceptional demand for guidance concerning internal auditing in the public sector [Institute of Internal Auditors (IIA), 2012]. The Institute of Internal Auditors (IIA) (2012) remarks that internal audit is an indispensable element of good public sector governance, as it provides objective and unbiased assessment of whether public resources are managed effectively and responsibly. In this perspective, internal audit supports public sector organisations to achieve integrity and accountability and instil confidence among stakeholders…

۵.Conclusions

This paper provides an analysis to identify the implementation challenges of CA systems in public sector organisations and central banks, and to propose suitable solutions, by drawing upon the design science information system research and on the design science research process methodologies (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007). The complexity and possible institutional rigidity of these kind of organisations (International Monetary Fund (IMF), 2015, 2017, 2019) require the solutions of several issues that need to be tackled to enhance the effectiveness and efficiency of internal auditing through the implementation of CA systems…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله حسابداری با ترجمه

مقاله حسابرسی با ترجمه

مقاله مدیریت دولتی با ترجمه

مقاله در مورد بانکداری با ترجمه

مقاله حسابداری دولتی با ترجمه

مقاله جدید با ترجمه