اطلاعیه

مقاله ترجمه شده قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h189

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Accounting in Emerging Economies

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده :  قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و پیش رو

عنوان انگلیسی:

Developing corporate accounting regulation in Libya past and future challenges

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله بررسی قوانین حسابداری شرکتی و توسعه ی آن ها در کشور لیبی می باشد.

طرح/ اصول/ رهیافت: جهت جمع آوری داده از پرسش نامه و مصاحبه های نیمه ساختارمند استفاده شده است.مصاحبه های نیمه ساختارمند با ممیزین حسابداری خارجی، مدیران مالی، اساتید و تنظیم کنندگان قوانین حسابداری انجام شده است.

نتایج: این مقاله دریافت که قوانین حسابداری حاکم بر شرکت های دولتی و بانکها به شدت تحت تأثیر قانون تجاری لیبی[۱]و قانون دریافت مالیات[۲] است. هر چند شرکت های مذکور و بخش بانکداری لیبی باید با استانداردهای بین المللی حسابداری[۳] مطابقت داشته باشند، اما هنوز بر اساس اصول حسابداری عمومی و پذیرفته شده در آمریکا[۴] عمل می کنند. نتیجه ی دیگری که می توان از این مطالعه بدست آورد این است که اجرای استانداردهای بین المللی حسابداری توسط حسابداران، انجمن ممیزان و حسابداران لیبی[۵]، حسابداران محلی و بازار بورس لیبی هنوز به نتیجه ی مطلوب نرسیده است. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد حرفه ی حسابداری در لیبی هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر می برد و دچار کمبودهای مشخصی در راستای انجام عمل حسابداری شرکتی می باشد، آنچه که مسلم است قوانین و ساختارهای مذکور نقش اساسی در حفظ نفوذ خارجی در عمل حسابداری دارند. نتایج تجربی در این تحقیق نشان می دهد بر اساس معیار سالتر و نیزواندر[۶] (۱۹۹۵) (آزمون طولانی مدت و تنظیم کننده به همراه ایده ی ممیزین حسابداری در گزارشات مالی شرکت ها) سطح حرفه ای شغل حسابداری در لیبی از سطح استاندارد آن پایین تر است.

میزان ابتکار/ ارزش: در این مقاله قوانین حسابداری شرکت ها، اجرای قوانین و نقش انجمن ممیزان و حسابداران[۷]در توسعه ی حسابداری شرکتی در لیبی مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله سهیم بودن در مقالات مربوط به بررسی مقررات حسابداری شرکت ها در لیبی و پر نمودن خلأ تحقیق درباره ی حسابداری بین المللی است.

واژگان کلیدی: مشارکت، کشورهای در حال توسعه، قوانین حسابداری، مقررات استانداردهای حسابداری، حسابداری لیبی

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to examine the nature and development of corporate accounting regulation in Libya.

Design/methodology/approach – Questionnaire survey and semi-structured interview methods were used to collect data. Semi-structured interviews were conducted with external auditors, financial managers, accounting academics and regulators.

Findings– This paper found general agreement that the accounting regulation of public corporations and banks is strongly influenced by the Libyan Commercial Code and the Income Tax Law. Although listed companies and the banking sector in Libya are required to comply with International Accounting Standards (IASs), the majority of them still comply with the US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). Moreover, the conclusion that can be drawn from this study is that the enforcement of IASs through the Libyan Accountants and Auditors Association (LAAA), local auditors and the Libyan Stock Market has not achieved its purpose. The results also indicate that the accounting profession in Libya is still in its infancy and still lacks clear structure in order to develop corporate accounting practice and it appears to play only an important role in retaining external influences on the accounting practice. The empirical results of this research show that the Salter and Niswander (1995) criteria (longevity, setting exam and auditors’ opinion on companies’ financial reports) found that the level of professionalism in Libya is below the required standard.

Originality/value: This paper focuses on corporate accounting regulation and practices and the role of the LAAA in the development of corporate accounting in Libya. This paper, therefore, aims to contribute to the literature by examining the corporate accounting regulation in Libya and fills a gap in international accounting research.

Keywords: Participation, Developing countries, Accounting regulation, Accounting standard setting, Libya accounting

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.