اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ملاحظات در مورد حسابرسی عمومی خارجی وجوه بازپرداختی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h181

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۵۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ISI   حسابداری با ترجمه فارسی :  ملاحظات در مورد حسابرسی عمومی خارجی وجوه بازپرداختی

عنوان انگلیسی:

Considerations regarding the external public audit of reimbursable funds

چکیده فارسی:

با توجه به این واقعیت که شیوه ی کسب، یادگیری و انتشار دانش، فعالیت پژوهش علمی می باشد، ما پژوهشی و مطالعه ای را در چارچوب زمینه ای پیشنهاد می دهیم که در آن فعالیت های حسابرسی دولتی خارجی ، به خصوص حسابرسی عملیاتی وجوه غیر قابل پرداختی خارجی به دست می اید.

به طور مشابه می توان گفت که حسابرسی نقشی اجتماعی دارد، استدلال به شرح زیر است: هدف از حسابرسی صورتهای مالی قادر ساختن حسابرس به اظهار نظر در مورد صورتهای مالی به شرطی کهجمع آوری شده باشند، در تمام جنبه های قابل توجه مطابق با چارچوب گزارشگری مالی و قابل اجرا می باشد. نظرات حسابرس به کاربران کمک می کند تا اهمین اطلاعات بیان شده در بیانیه های مالی را درک کنند که بر مبنای آنها تصمیماتی اخذ می کنند که ارزش اقتصادی چیزها، گروه ها و افراد اجتماعی را تغییر دهند درک کنند.

کلمات کلیدی: حسابرسی عملیاتی؛ کنترل. وجوه ساختاری، استانداردهای حسابرسی، موسسات حسابرسی برتر

مقدمه

ما به دنبال این هستیم تا در این مطالعه مواردی که در بالا مطرح شد را از دیدگاه معرفت شناختی نیز بررسی کنیم و فقط به دنبال گسترش نظریه ها و کاربستها نیستیم.

در این پژوهش، علاوه بر تحلیل نظری، ما به دنبال نگرش انتقادی درباره ی پژوهش های قبلی و تعریف و گسترش ایده های نوآورانه ی مرتبط با موضوع پیشنهاد شده می باشیم.

ممکن است بگوییم که به منظور تدوین قوانین فعالیت خوب،مطالعه ی کار نظریه پردازان که به اخبار مرتبط هستند،  یک موضوع مهم معرفت شناسی می باشد.

از نقطه نظر معرفت شناسی ، در حسابرسی، ما با قضاوت های ارزشمند کار می کنیم، یعنی ارزیابی ها یا برآورد های عملی از پدیده ای که کار ما می تواند با اتخاذ یک نگرش موافق یا مخالفت تحت تاثیر قرار دهد.قضاوت های ارزشمند، محصولات ذهن افراد هستند و در زمینه پژوهش ما ، آنها نشان دهنده قضاوت حرفه ای حسابرس در ارزیابی نتایج حسابرسی می باشند که پایه ای برای نظر حسابرسی در صورتهای مالی تشکیل می دهند.

برای حمایت از مفاهیم بررسی شده و به منظور درک و مورد تاکید قرار دادن واقعیت برای استخراج نتایج و راه حل ها، اساسا من به  این رجوع خواهم کرد: مطالعه منابع کتابشناختی شناسایی شده در ادبیات حرفه ای برای شناخت خطوط جدید پژوهش، تجربه عملی که من در موسسه عالی حسابرسی (SAI) به دست آوردم؛پژوهش مستند علمی در مورد وضعیت فعلی این سازمان و عملکرد حسابرسی عمومی در رومانی و راه هایی بهبود آن ؛ پژوهش مستند در مورد انواع حسابرسی خارجی توسط موسسات عالی حسابرسی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، مطالعات موردی مربوط به فعالیت های حسابرسی خارجی، مطالعات موردی در مورد قانونی بودن قابلیت استفاده ی ذینفعان از وجوه،پژوهش های انتخابی علمی برای افراد حرفه ای و خبره در این حوزه.

در حال حاضر انطباق و هماهنگی با مجموعه ای از اصول کلی ، اهداف اصلی قانون گذاران و نهادهای حرفه ای در این زمینه می باشد، که هر SAI تحت آن، استانداردهای متاثر  از زمینه فرهنگی که در آن فعالیت می کنند توسعه می بخشد، در زمانی که جهانی شدن و اثرات آن، حضور خود را در سطح بین المللی و ملی در تمام زمینه های جامعه و بنابراین در منطقه اقتصادی نیز احساس می کند.
انجمن بین المللی حسابرسی و استانداردهای بیمه (IAASB) فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، سازمان بین المللی استانداردسازی در زمینه حسابرسی است.

به نظر ما، نظریه ها، روش ها و استانداردهای صادر شده توسط سازمان ذکر شده، هنوز هم پارادایم های با بیشترین تاثیر قابل توجه بر قوانین و فعالیت های حسابرسی می باشد.

 ۲.حسابرسی و کنترل – جنبه های سیستم مدیریت مالی

روش موضوع ذکر شده ، یک رویکرد طبیعی اما پیچیده است   با توجه به این واقعیت که در ادبیات حرفه ای نمی توانیم یک روش کامل و دقیق برای این مسائل پیدا کنیم. حسابداری به عنوان یک گفتمان علمی از پارادایم های متعدد، به این منظور طراحی شده تا توضیحاتی را درباره ی تولید و نشر اطلاعات در تصمیم گیری در سازمانها ارائه کند

به عنوان یک روش و فعالیت علمی ، حسابداری  توسط بافت فرهنگی که در آن فعالیت می کند تحت تاثیر قرار می گیرد ، مفهوم میراث در حسابداری به عنوان دنباله  ارزش  معرفت شناسی در تاریخ نظم اجتماعی ناشی از نیازهای عملی ظاهر می شود.

حسابداری به عنوان یک رشته علمی، تشکیل شده از تئوری های زیادی یک پایه نظری دارد ، زیرا هیچ نظریه ای نمی تواند به تمام سوالات پاسخ دهد.

حسابداری به عنوان یک فعالیت عملی، نمونه متعارف یک سازمان، نمونه فکری ساخته شده تحت شرایط کم و بیش کنترل شده می باشد ، اما حسابداری بسته به چهار چوبیی که در آن فعالیت می کند اهداف مختلفی دارد.
اولین چارچوب مفهومی در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ توسط حرفه حسابداری آمریکا توسعه داده شد. در سال۱۹۷۳ نهاد مستقل از هر دو حرفه حسابداری و قدرت عمومی FASB-،هیئت استانداردهای حسابداری مالی با نقش نظارتی حسابداری، که به توسعه یک چارچوب حسابداری مفهومی پرداخته است ایجاد شد.

چندین کشور بوسیله آن برای توسعه چارچوب حسابداری مفهومی خود و بهبود اساس مفهومی متعارف بودن حسابداری الهام گرفته اند (انگلستان و المان ). چارچوب مفهومی حسابداری توسط هیئت بین المللی استانداردهای حسابداری (IASB) در سال ۱۹۸۹ یک رویکرد اقتصادی برای اطلاعات حسابداری ارائه می کند به دلیل اینکه مشخص می کند که اطلاعات حسابداری تنها اگر در تصمیم گیری مفید باشندبوجود می آیند. هدف صورتهای مالی در ارائه اطلاعات،تضمین بازدهی بازار و تخصیص بهینه منابع اقتصادی می باشد. حسابداری توسط برخی از نظریه پردازان به عنوان یک علم اجتماعی و کاربردی تعریف شده است و حسابداری به عنوان یک “بازی اجتماعی” که قوانین، بازیگران (بازیکنان) و سهام دارد تعریف می شود. اگر حسابداری به عنوان “بازی اجتماعی” در نظر گرفته شود شرکت کنندگان آن عبارتند از:

Abstract

Starting from the fact that a way to obtain, learn and disseminate knowledge is the activity of scientific research, we propose a study and a research of the contextual frame in which the activity of public external audit is achieved, especially the operational audit of foreign non-reimbursable funds.

 Similarly we can say that the audit has a social role, the arguments are the following: The objective of an audit of financial statements is to enable the auditor to express an opinion on the financial statements if they have been compiled, in all significant aspects in accordance with the applicable financial reporting framework.

 The opinions issued by the auditor helps users understand the significance of the information contained in the financial statements on which they make decisions that alter the economic value of the entities, social groups / individuals.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.