اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونگی پیاده سازی یک چشم انداز جدید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h205

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Management Accounting Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۱   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۵۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله لاتین ترجمه شده  رشته حسابداری:  مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونگی پیاده سازی یک چشم انداز جدید

عنوان انگلیسی:

Participation, accounting and learning how to implement a new vision

چکیده فارسی:

برای تحقق چشم انداز جدید مدیریت ارشد، مشارکت مدیران و کارگران پایین تر اغلب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد: مدیران و کارگران پایین تر بایستی به توسعه دانش و یاد گیری این که چگونه یک چشم انداز جدید را پیاده سازی کنند بپردازند. با این حال، تاثیرات مثبت مورد انتظار مشارکت اغلب غیر واقعی هستند و ادبیات دانشگاهی در مورد این که کدام نوع از مشارکت موثر می باشد روشن نیست. ادبیات حسابداری هنجاری ابزارهایی را برای مطابقت با چشم انداز مدیریت ارشد و حسابداری اطلاعات فراهم می کند. این مقاله به بررسی اینکه چگونه اطلاعات حسابداری می تواند به عنوان ابزاری برای تسهیل مشارکت استفاده شود که در توسعه دانش و در کمک به مدیران و کارگران پایین تر برای یادگیری چگونگی پیاده سازی چشم انداز جدید مدیریت ارشد موثر می باشند می پردازد. بر اساس یک مطالعه مداخله جویانه، این مقاله سه نوع خاص از مشارکت را پیشنهاد می کند: مشارکت رسمی، مشارکت سلسله مراتبی رسمی و مشارکت از طریق “جامعه سازمانی”. تفاوت بین این نوع از مشارکت به روابط بین اعضای این سازمان، طیفی از افراد درگیر و (حسابداری و دقیق) و تبادل اطلاعات مربوط می شود. تفاوت های بین انواع پیشنهادی مشارکت در تبادل اطلاعات موجود می باشدکه این برای توسعه دانش اعضای سازمان و برای یادگیری اینکه آنها چگونه می توانند به تحقق چشم انداز جدید کمک کنند پیامدهایی به همراه دارد.

کلید واژه ها: اجرای یک چشم انداز جدید، حسابداری و اطلاعات دقیق، مشارکت در یادگیری سازمانی، روابط نهفته و عادی، تحقیقات مداخله جویانه

۱.       مقدمه

مدیران ارشد که می خواهند یک چشم انداز جدید را پیاده سازند نه تنها به تغییر دیدگاه اعضای سازمان که به اهداف، مقاصد و عملکرد آنها مربوط می شود نیاز دارند، بلکه هم چنین آنها نیاز دارند اطمینان حاصل کنند که مدیران و کارگران پایین تر می دانندکه چگونه به تحقق این دیدگاه کمک نمایند. اگر دانش در مورد چگونگی تحقق چشم انداز جدید هنوز در دسترس نباشد، مدیران ارشد، مدیران پایین تر و کارگران مجبور به همکاری در توسعه این دانش خواهند شد. به عبارت دیگر، مدیریت ارشد به مشارکت مدیران و کارگران پایین تر در یادگیری سازمانی در مورد چگونگی پیاده سازی چشم انداز جدید وابسته می باشد. با این حال، میزان شکست برای چنین تغییراتی بالا است (راس ، ۲۰۰۸؛ ص ۲۰۸؛.  ارمناکیس  و همکاران، ۱۹۹۳؛ بای ، ۲۰۰۵، ۲۰۰۷).

برنامه های مشارکت بر مبنای این انتظار می باشند که آنها تاثیرات مثبت قابل توجهی بر نتایج خواهند داشت. انواع مشارکت بسیاری وجود دارد (نگاه کنید به، برای مثال، طبقه بندی موثر توسط داچلر و ویلپرت ، ۱۹۷۸). هم چنین یک ادبیات تجربی گسترده وجود دارد که تاثیرات انواع مختلف مشارکت بر نتایج مختلف سازمانی را، از جمله از کار گریزی، هزینه های اجرا، قصد ترک، گردش مالی، کیفیت زندگی کاری، درک انصاف، انگیزه، وضوح تصمیم گیری و رفاه فردی  کارکنان مورد بررسی قرار می دهد. متاسفانه، این تحقیقات نشان داده است که انتظاراتی که به تاثیرات مثبت مشارکت مربوط می شود اغلب غیر واقعی هستند (برای مثال، بررسی ادبیات توسط داچلر و ویلپر، ۱۹۷۸؛ لاک و سویگر ، ۱۹۷۹؛ کاتن  و همکاران، ۱۹۸۸؛ وودمن ، ۱۹۸۹؛ گلو  و همکاران، ۱۹۹۵). به طور کلی، ادبیات موجود شواهد بی تناقض را ارائه نمی کند که و اگر وجود داشته باشد، چگونه، انواع خاص مشارکت می تواند نتایج خاص را تحت تاثیر قرار دهد. این پرسش پیش می آیدکه چگونه درک ما از روشی که در آن انواع خاص مشارکت در یادگیری سازمانی برای حمایت از اجرای یک چشم انداز جدید می تواند بیشتر اصلاح شود. آرگوت و مایرون- اسپکتور  (۲۰۱۱، ص ۱۱۲۹-۱۱۳۰) استدلال کردند که تاثیر “ابزارها” در ایجاد دانش سازمانها یک حوزه پژوهشی در مراحل ابتدایی آن می باشد و باید بیشتر توسعه یابد. مطالعات کمی وجود دارد این موضوع را که آیا ابزارهایی مانند سیستم های اطلاعات، یادگیری را تسهیل می کنند مورد بررسی قرار می دهد (بلند  و همکاران، ۱۹۹۴؛ اشورث  و همکاران، ۲۰۰۴ و کین و علوی ، ۲۰۰۷). در حسابداری مدیریت، ادبیات نظارتی گسترده ای وجود دارد که استفاده از اطلاعات حسابداری را به عنوان ابزاری برای حمایت از اجرای یک چشم انداز جدید توصیه می کند؛

Abstract

To realize a senior management’s new vision, the participation of lower managers and workers is often of great importance: lower managers and workers have to develop knowledge and learn how to implement a new vision. However, the expected positive effects of participation are often unrealistic and the academic literature is not clear about which forms of participation are effective. The normative accounting literature provides tools to match a senior management’s vision and accounting information. This paper explores how accounting information can be used as a toolto facilitate participation that is effective in the development of knowledge and in helping lower managers and workers to learn how to implement senior management’s new vision. On the basis of an interventionist study, this paper proposes three specific forms of participation: formal participation, informal hierarchical participation and participation through the “organizational community”. The differences between these forms of participation concern the relationships among the organization’s members, the range of people involved and the (accounting and fine-grained) information that is exchanged. The differences between the proposed forms of participation is in the information that is exchanged and this has consequences for the development of the knowledge of the organization’s members and for their learninghow they can contribute to the realization of the new vision.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.