اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه واکنش بازار بورس به سود سهام نقدی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۴ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H484

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:  Managerial Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴   صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۲۴۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  واکنش بازار بورس به سود سهام نقدی: شواهدی از بازار سهام نیجریه

عنوان انگلیسی:

Stock market reaction to cash dividends: evidence from the Nigerian stock market

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: با وجود محیط سازمانی منحصر به فرد نیجریه، در مورد تاثیر بیانیه سود سهام بر قیمت های سهام اطلاعات کمی وجود دارد. هدف از این مقاله، ارائه شواهد تجربی در مورد این موضوع با بررسی واکنش قیمت سهام به سود سهام نقدی توسط شرکت های لیست شده در بورس اوراق بهادار نیجریه است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: در این مطالعه روش مطالعه رویدادی استاندارد ، با استفاده از مدل بازار، برای تعیین بازده غیر طبیعی در پیرامون تاریخ بیانیه سود سهام ،استفاده می شود. همچنین بازده غیر طبیعی با استفاده از مدل بازده تعدیل شده بازار به عنوان یک بررسی قوی و برای آزمون حساسیت نتایج به تخمین  β ،محاسبه شده است. نویسندگان همچنین با تخمین مدل رگرسیونی، اثر متقابل بین سود سهام نقدی و درآمد را بررسی می کنند، بیانیه بازده غیر طبیعی تابعی از  تغییر سود سهام و تغییر درآمد مرتبط با قیمت سهام است.

یافته ها: این تحقیق از فرضیه های سیگنالینگ پشتیبانی می کند: افزایش سود سهام با واکنش مثبت قیمت سهام ارتباط دارد، در حالی که کاهش سود سهام با واکنش منفی قیمت سهام مرتبط است. شرکت هایی که سود سهام خود را تغییر نمی دهند، بازده غیر طبیعی مثبت و اندکی را تجربه می کنند.همچنین نتایج نشان می دهد که سود سهام و درآمد حاوی اطلاعات مفیدی هستند، اما سود سهام حاوی اطلاعاتی فراتر از آنچه که در درآمد وجود دارد،می باشد.

محدودیت های تحقیق / مفاهیم: نمونه مورد مطالعه فقط شامل بیانیه های سود سهام نقدی است که بدون وقایع دیگر شرکت ها (مانند سود سهام موقت،تجزیه سهام، سهام صادره بابت سود سهام ، ، ادغام و مالکیت) رخ می دهد. مشاهدات سال شرکت های بازارهای بورس کوچک ممکن است اعتبار این نتیجه گیری را برای تعمیم دادن محدود کند.

مفاهیم عملی: یافته ها برای تصمیم گیری استراتژیک مناسبِ محققان، متخصصین و سرمایه گذارانی که علاقه مند به شرکت های ثبت شده در بازار سهام نیجریه هستند مفید می باشد. به ویژه، نتایج می تواند برای تشویق شفافیت و اقدامات حاکمیتی مناسب در بازار سهام نیجریه، مورد استفاده قرار گیرد.

اصالت / ارزش: این مقاله ادبیات موجود در زمینه ی واکنش بازار سهام به بیانیه های سود سهام نقدی در نیجریه را توسعه می دهد؛ و در نوع خود به دلیل  استفاده از داده های سود سهام نقدی، منحصر به فرد است.

کلمات کلیدی: سود سهام، بازارهای نوظهور، واکنش قیمت، بازار سهام نیجریه، اثرات سیگنالینگ

۱.مقدمه

سیاست تقسیم سود سهام، توجه زیادی را به خود جلب کرده است و همچنان جایگاه ویژه ای در ادبیات امور مالی مدرن دارد. رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام و ارزش شرکت یک مسئله بحث برانگیز از زمان مطرح شدن نظریه بی ارتباطی سود سهام «میلر و مودیگلیانی» (۱۹۶۱)، تبدیل شده است. فرض نظریه عدم ارتباط سود سهام از فرضیه های دیگر که به دنبال تبیین اثر سود سهام بر ارزش شرکت است، الهام گرفته شده است. یکی از بارزترین فرضیه ها، فرضیه سیگنال دهی سود سهام است، که بیان می کند، در یک بازار دارای اطلاعات نامتقارن، شرکت ها سود سهام را پرداخت می کنند تا اطلاعات خصوصی را به عموم مردم سرمایه گذار در مورد چشم اندازهای آینده شرکت، اطلاع دهند (باچارایا، ۱۹۷۹؛ ژان و ویلیامز، ۱۹۸۵؛ میلر و راک، ۱۹۸۵). از آنجا که سود سهام ها، پیش بینی کننده های خوب سودهای آتی می باشند، اعلام افزایش سود سهام به عنوان یک خبر خوب دیده می شود و به این ترتیب، بازار سهام واکنش مطلوبی می دهد و بلعکس (علی و همکاران، ۱۹۹۳)…

۶.نتایج

در این مقاله به بررسی تجربی تأثیر سود سهام نقدی بر قیمت سهام در یک نمونه از شرکتهای لیست شده در بورس نیجریه پرداخته شده است. در حالی که مطالعات تجربی متعددی در مورد واکنش بازار سهام به اعلامیه های سود سهام در ایالات متحده و سایر بازارهای توسعه یافته وجود دارد ، این مقاله یکی از اندک تحقیقات در این زمینه در بازارهای نوظهور است. این اولین مطالعه در مورد واکنش بازار سهام نیجریه به سود سهام نقدی است که بدون رخ دادن وقایع دیگر شرکت ها (مانند سود سهام موقت ، تجزیه سهام ، سهام صادره بابت سود سهام ، ادغام و مالکیت) در دوره مطالعه، انجام می شود. علاوه بر این ، بازار سرمایه نیجریه یک مورد منحصر به فرد در مطالعه سیاست تقسیم سود سهام شرکت ها ارائه می دهد…

Abstract:

Purpose: Very little is known about the effect of dividend announcements on stock prices in Nigeria, despite the country’s unique institutional environment. The purpose of this paper is, therefore, to provide empirical evidence on this issue by investigating the stock price reaction to cash dividends by companies listed on the Nigerian Stock Exchange.

Design/methodology/approach: Standard event study methodology, using the market model, is employed to determine the abnormal returns surrounding the cash dividend announcement date. Abnormal returns are also calculated employing the market-adjusted return model as a robustness check and to test the sensitivity of the results to β estimation. The authors also examine the interaction between cash dividends and earnings by estimating a regression model where announcement abnormal returns are a function of both dividend changes and earnings changes relative to stock price.

Findings: The study find support for the signaling hypothesis: dividend increases are associated with positive stock price reaction, while dividend decreases are associated with negative stock price reaction. Companies that do not change their dividends experience insignificant positive abnormal returns. The results also suggest that both dividends and earnings are informative, but dividends contain information beyond that contained in earnings.

Research limitations/implications: The sample for the study includes only cash dividend announcements occurring without other corporate events (such as interim dividends, stock splits, stock dividends, and mergers and acquisitions) during the event study period. The small firm-year observations may limit the validity of generalizations from these conclusions.

Practical implications: The findings are useful to researchers, practitioners and investors interested in companies listed on the Nigerian stock market for their proper strategic decision making. In particular, the results can be used to encourage transparency and good governance practices in the Nigerian stock market.

Originality/value: This paper adds to the very limited research on the stock market reaction to cash dividend announcements in Nigeria; it is the first of its kind employing a unique cash dividends data.

Keywords: Dividends, Emerging markets, Price reaction, Nigerian stock market, Signalling effects

۱.Introduction

Dividend policy has attracted a great deal of attention and still keeps its prominent place in the modern finance literature. The relationship between dividend policy and firm value has been a controversial issue since Miller and Modigliani’s (1961) dividend irrelevance theory. The assumptions of the dividend irrelevance theory inspired the other hypotheses which seek to explain the effect of dividends on firm value. One of the most prominent hypotheses is the dividend signaling hypothesis, which states that, in an asymmetrically informed market, firms pay dividends to signal private information to the investing public about their future prospects (Bhattacharya, 1979; John and Williams, 1985; Miller and Rock, 1985). Since dividends are good predictors of future earnings, the announcement of dividend increases is viewed as good news and accordingly the stock market reacts favorably and vice versa (Alli et al., 1993)…

۶.Conclusion

This paper empirically investigates the impact of cash dividends on stock prices of a sample of firms listed on the Nigerian stock market. While there is a surfeit of empirical studies on the stock market reaction to dividend announcements in the US and other developed markets, this paper is one of the few investigations of this topic in emerging markets. It is the first study on the Nigerian stock market reaction to cash dividends occurring without other corporate events (such as interim dividends, stock splits, stock dividends, mergers and acquisitions) during the event study period.In addition, the Nigerian capital market presents a unique case in the study of corporate dividend policy. ..

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقالات علوم اقتصادی

مقالات مدیریت مالی

مقالات بازار سهام

مقالات بازارهای نوظهور

مقالات واکنش بازار

مقاله  درباره قیمت سهام