مقاله انگلیسی نظریه انتشار ، فساد ملی و پذیرش IFRS در سراسر جهان

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H577

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  نظریه انتشار ، فساد ملی و پذیرش IFRS در سراسر جهان

عنوان کامل انگلیسی:

Diffusion theory, national corruption and IFRS adoption around the world

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H577)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به طور گسترده ای در سراسر جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. در حالی که شواهد زیادی در مورد پیامدهای اقتصادی پذیرش IFRS، به ویژه در سطح شرکت وجود دارد (به عنوان مثال سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ؛ توسعه بازارهای مالی ؛ کیفیت حسابداری مالی ؛ دسترسی به سرمایه و نقدینگی بازار سهام) ، با این حال مطالعات اندکی به بررسی عوامل ملی تسهیل کننده یا مشکل آفرین در  پذیرش IFRS در سطح کشور پرداخته اند. در این مقاله ،  با بررسی تأثیر فساد ملی بر (i) سرعت و (ii) میزان پذیرش IFRS در سراسر جهان، دو بخش جدید در ادبیات حسابداری بین المللی موجود ،ایجاد شده است. این مطالعه بر اساس نظریه راجرز (۱۹۶۲) در مورد انتشار نوآوری (به عنوان مثال ، پذیرندگان آغازین ، اکثریت پیشگام ، اکثریت پیرو و دیر پذیران) ، از داده های مربوط به ۸۹ کشور غیر اتحادیه اروپایی در دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ استفاده می کند. فرضیات ما مبتنی بر شواهد نظری و تجربی است که نشان می دهد تصمیمات مرتبط با پذیرش IFRS در سطح کشور تابعی از فضای نهادی یک کشور از جمله میزان فساد است. یافته ها نشان می دهد که سطح (کنترل) فساد به طور منفی (مثبت) با (i) سرعت و (ii) میزان پذیرش IFRS در یک کشور مرتبط است.

 واژه‌های کلیدی: IFRS ، فساد ملی ، نظریه انتشار نوآوری ، عوامل کلان اقتصادی ، منشأ حقوقی

۱.مقدمه

اتخاذ استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در سراسر جهان غالباً ناشی از مزایای احتمالی این استانداردها در تسهیل مقایسه صورت های مالی ، حمایت از سرمایه گذاران از طریق افزایش شفافیت و افشاء حسابداری ، نقدینگی بالاتر بازار سرمایه و پیامدهای مثبت همراه آن برای رشد و توسعه اقتصادی جهانی می باشد (د جورج، خی، و شیواکومار، ۲۰۱۶؛ سودراستورم و سان، ۲۰۰۷). دستورالعمل ۲۰۰۵ اتحادیه اروپا (EU) که IFRS را برای همه شرکت های پذیرش شده در هر ۲۸ بورس اوراق بهادار اتحادیه اروپا اجباری کرده است ، به عنوان مهمترین لحظه برای پروژه IFRS توصیف شده است (بال ، ۲۰۱۶). در نتیجه از سال ۲۰۰۵  ، تعداد کشورهایی که IFRS را پذیرفته اند به طرز چشمگیری افزایش یافته است ، و در حال حاضر IFRS یک نهاد شناخته شده در سطح جهانی در زمینه استانداردهای حسابداری است (د جورج و همکاران،۲۰۱۶)…

۸.جمع بندی

IFRS به طور گسترده در سراسر جهان اتخاذ شده است. ، در حالی که شواهد زیادی در مورد پیامدهای اقتصادی پذیرش IFRS ، به خصوص در سطح شرکت وجود دارد ، با این حال مطالعات اندکی عوامل ملی تسهیل کننده یا مشکل آفرین در پذیرش IFRS در سطح کشور را بررسی کرده اند. این مطالعه به طور متمایز بر اساس نظریه راجرز (۱۹۶۲) در مورد انتشار نوآوری (به عنوان مثال ، پذیرندگان آغازین ، اکثریت پیشگام ، اکثریت پیرو و دیر پذیران)، به بررسی تأثیر فساد ملی بر سرعت و میزان پذیرش IFRS در سراسر جهان پرداخته است …

Abstract

International financial reporting standards (IFRS) have been widely adopted around the world. However, while there is a lot of evidence on the economic consequences of IFRS adoption (e.g. foreign direct investments; development of financial markets; financial accounting quality; access to capital; and stock market liquidity), especially at the firm-level, few studies examine the national factors that may impede or facilitate the adoption of IFRS at the country-level. This paper seeks to make two new contributions to the extant international accounting literature by examining the influence of national corruption on the (i) speed and (ii) extent of IFRS adoption around the world. Relying on Rogers’s (1962) theory on diffusions of innovation (i.e. Early Adopters, Early Majority, Late Majority, and Laggards), this study uses data relating to 89 non-European Union countries over the 2003–۲۰۱۴ period. Our proposition is based on theoretical and empirical evidence that suggests that country-level IFRS adoption decisions are a function of a country’s institutional environment, including the level of corruption. The findings show that the level (control) of corruption is negatively (positively) associated with a country’s (i) speed and (ii) extent of IFRS adoption.

Keywords: IFRS, National corruption, Diffusion of innovations theory, Macroeconomic factors, Legal origin

۱.Introduction

The adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) around the world has often been driven by the articulated potential benefits of these standards in facilitating financial statement comparability, investor protection through increased accounting transparency and disclosure, higher capital market liquidity, and the concomitant positive implications for global economic growth and development (De George, Xi, & Shivakumar, 2016; Soderstrom & Sun, 2007).

The European Union’s (EU) 2005 directive that mandated IFRS for all listed companies in all 28 EU stock exchanges has been described as the single most important moment for the IFRS project (Ball, 2016). Consequently, the number of countries adopting IFRS has noticeably increased since 2005, and IFRS is currently a globally recognized body of accounting standards (De George et al., 2016)…

۸.Conclusion

IFRS have been adopted widely around the world. However, while there is a lot of evidence on the economic consequences of IFRS adoption, especially at the firm-level, few studies examine the national factors that may impede or facilitate the adoption of IFRS at the country-level. Therefore, distinctively relying on Rogers’ (۱۹۶۲) theory of diffusions of innovation(i.e. Early Adopters, Early Majority, Late Majority, and Laggards), this paper examined the influence of national corruption on the speed and extent of IFRS adoption around the world… 

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات ۲۰۲۰ حسابداری با ترجمه

دانلود مقالات ۲۰۲۰ رشته اقتصاد با ترجمه

دانلود مقالات ۲۰۲۰ حسابداری مالی با ترجمه

دانلود مقالات ۲۰۲۰ مدیریت مالی با ترجمه

دانلود مقالات ۲۰۲۰ درباره گزارشگری مالی بین المللی با ترجمه

دانلود مقالات ۲۰۲۰ درباره فساد مالی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ درباره استانداردهای حسابداری با ترجمه