اطلاعیه

مقاله ترجمه شده حقایق در مورد گسب

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h30

قیمت فایل ترجمه شده ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۷

سال نشر: ۲۰۰۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حقایق در مورد گسب

عنوان انگلیسی:

facts_about_gasb

چکیده فارسی:

در سال ۱۹۸۴ هیئت استانداردهای سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشکیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می کنند. شالوده ، برای انتخایب اعضای گسب و هیئت مشاور مسئول است. و برای فالیتهای آنها و تمرین و توجه کلی آنها به استثنای قطعنامه مسائل فنی گسب تأمین بودجه می کند. وظیفه گسب مهم است زیرا گزارش ظاهری مالی میتواند مسئولیت مالی را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمایه گذاری ، اعتبار و بسیاری از قانونگذاران و تصمیمات منظم و با قاعده می باشد.

 مأموریت هیأت استاندارد های سود دولت

مأموریت هیئت استانداردهای سود دولت این است که استانداردهای سود دولت محلی و کشوری و گزارشات مالی را کخ بصورت زیر خواهد بود ، تأیید و اصلاح کند.

ـ اطلاعات سودمند را برای استفاده کنندگان گزارشات مالی باعث می‌شود.

ـ عموم را راهنمایی و تعلیم و تربیت می‌کند که این شامل تولید کنندگان، حسابرسان و استفاده کنندگان گزارشات مالی می‌باشد کاربردها و استفاده کنندگان سود دولتی و گزارش مالی

استانداردهای مالی و سود برای عملکرد موثر و قابل اجرای سیستم دموکراتیک دولت ضروری هستند.

ـ گزارش مالی یک نقش مهم را در انجام وظیفه دولت ایفا می‌کند تا آشکارا پاسخگو باشد.

ـ گزارش مالی دولتهای محلی و کشوری عادتا مسئولیت را ارزیابی می‌کنند و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اتخاذ می‌کنند.

گزارشات مالی اولین استفاده کنندگان دولت محلی و کشوری موارد زیر می‌باشد.

ـ دولت ابتدا در مقابل شهروندان خود مسئول است.

ـ بطور مستقیم نماینده شهروندان، قانونگذار و هیئت مراقب می‌باشد و

ـ بودجه دولت را تهیه می‌کند یا در فرآیندهای دارایی، مالیات دهندگان، دولتهای دیگر، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان، دادن تعهدات مالی و متخصص تجزیه شرکت و دخالت می‌کند.

همچنین مدیران استفاده کنندگان گزارشات مالی هستند، آیا آنها استفاده کنندگان اول را که وابسته هستند مورد بررسی قرار می‌دهند یا آیا آنها آماده‌اند که به اطلاعات درونی دسترسی یابند.

ترجمه بخش پایانی مقاله انگلیسی

محاکمه عمومی

یک محاکمه عمومی بر پا می‌شود تا یک فرصت برای هیئت و کارمندان ایجاد کند تا سئوالاتی در مورد اطلاعات و نقطه نظرات ارائه شده توسط پاسخگر بپرسند. گسب محاکمه عمومی را برگزار می‌کند مگر در داوری‌اش براساس آمار موجود که آن می‌تواند یک تصمیم شکل یافته را بدون دخالت کسی اتخاذ کند. هیئت قصدش را اعلام می‌دارد تا بطور کلی ۶۰ روز یا بیشتر قبل از اولین تاریخ محاکمه، محاکمه عمومی را برگزار کند.

هر شخص یا هر سازمان شاید درخواست کنند که در محاکمه عمومی شنونده باشند و گسب تلاش می‌کند تا همه چنین درخواستهایی را برآورده سازد. محاکمه توسط هیئت به اضافه رئیس کارمندان پروژه و دیگر کارمندانی که برای پروژه در نظر گرفته شده‌اند هدایت می‌شود. مشاهده کنندگان عمومی هم خوش آمد گفته می‌شوند.

اغلب زمان نمود شفاهی برای سئوالات از هیئت و اعضای کارمندان رزرو می‌شود. سئوالت بر پایه نظرات نوشته شده قبل از محاکمه و نظرات شفاهی است. رونویسی محاکمه و نظریات نوشته شده بخشی از ثبت عمومی می‌شوند.

تجزیه نظریات شفاهی و کتبی

کارمندان یک تجزیه کامل از همه نظریات چه شفاهی و چه کتبی می‌سازند. این یک تحقیق برای اطلاعات و ترغیب بحث‌ها با توجه به مباحثات می‌باشد. آن تمایل ندارد که یک رای مشهور از مقدار حمایت یا مزیتی باشد که به یک نقطه نظر داده می‌شود علاوه بر مطالعه این آنالیز، اعضاء هیئت نامه‌های نظریه را می‌خوانند تا به آنها در رسیدن به نتایج کمک کننده بعد از اینکه داده‌های موجود تجزیه شد، کندی اداری هیئت شروع می‌شود.

جلسات هیئت

هیئت در هر زمان و هر چقدر که نیاز باشد برای حل مباحث تشکیل جلسه می‌دهد. همه جلسات بجز جلسه ماهیت مدیریت برای عموم مشاهده کنندگان آزاد است، اگرچه که مشاهده کنندگان در این مباحث شرکتی ندارند. صورتجلسه هر ملاقات و دیدار از قبل اعلام می‌شود.

کارمندان احتیاج دارند که موارد نوشته شده را نشان دهند که شامل تجزیه‌ها و توصیه‌ها به اعضای هیئت از قبل به عنوان پایه و اساس بحث در جلسه هیئت می‌باشد. شکل جلسه مستلزم نمود شفاهی خلاصه مطالب نوشته شده توسط کارمندان می‌باشد و توسط بحث هیئت از هر فرضیه‌ای که نشان داده می‌شود دنبال می‌شود و در مورد نکات ارائه شده از کارمندان سئوال می‌شود.

 ش کوتاه و رسمی دریافت می‌شوند باید توسط هیئت در جلسه عمومی قبل از مباحثه گزارش فنی کوتاه و رسمی آخر مورد بحث قرار گیرند. اگر که اکثریت اعضای هیئت بر علیه راهنما در آن یا بر علیه انتقالی باشد که توسط معانی گزارش کوتاه و رسمی فنی راهنمایی می‌شود شاید یک گزارش رسمی و کوتاه مورد بحث و بررسی قرار نگیرد.

گزارشات خاص پرسش و پاسخ

از زمانی به زمان دیگر، کسب گزارشات خاص را منتشر خواهد کرد که شامل راهنمایی تکه ملی برای استانداردهای آن است.

گزارشها در قالب پرسش و پاسخ هستند و توسط اعضای گسب نوشته می‌شوند. اعضای هیئت پرسش‌ها و پاسخ‌ها را مرور کرده‌اند و اکثریت برخلاف راهنمایی عمل نمی‌کنند. راهنمایی که در گزارشات خاص وجود دارد با قدرت در سلسله مراتب اصول سود که بطور عمومی قابل قبولند و تمرین آن رایج است مطابقت می‌کند.

ثبت دولتی

رونوشت‌های محاکمه عمومی، نامه‌های نظریه و موقعیت روزنامه‌ها، گزارشات تحقیق و دیگر موضوعات مربوطه به پروژه‌ها به سوی اعلام رسمی مباحثه راهنما است و بخشی از ثبت عمومی هیئت می‌شود. ثبت‌های عمومی در همه پروژه‌ها برای بازرسان در اتاق مرجع عمومی در ستاد گسب در نوروالک، کانکتیکات قابل دسترس است. همچنین شاید کپی‌های ثبت‌های عمومی به قیمت‌‌هایی خریداری شوند که بنابر حجم مطالبی که کپی شده است متغیر هستند.

نشریات موجود

برای اینکه نظر عمومی را تشویق کنیم، بحث نامه‌های غیر رسمی و طرح‌های افشاء شده از میان نقشه‌های مشترک و تاسیس شده گسب پخش می‌شوند. کپی‌های تک قابل دسترس می‌باشند بدون اینکه در طول دوره نظر برای همه کسانی که آنها را درخواست کرده‌اند، ثبت شود. اظهارات استانداردها، اظهارات مفاهیم و تفاسیر همچنین زمانی پخش می‌شوند که در میان طرح‌های مشترک گسب منتشر شوند و شاید بطور مجزا بوسیله جا دادن یک دستور در وب سایت گسب www.gasb.org یا بوسیله ارتباط بخش دستوری گسب در ۰۶۵۹-۷۴۸-۸۰۰ خریداری شوند.

گسب سعی و تلاش می‌کند تا اطلاع عموم را از توسعه‌های پروژه‌هایش در میان خبرنامه ماهانه نگه دارد (گزارش گسب).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.