اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h73

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۲۴

سال نشر:  ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۲۸ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) : تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی در کره ی جنوبی

عنوان انگلیسی:

Beyond Self-Evident: Recognising the Problematic Political Context of Accrual Accounting Adoption in South Korea

چکیده فارسی:

این مقاله, به در خواست های اخیر محققان اینگونه پاسخ می دهد که ما نیاز به پا فراتر گزاشتن هم در زمینه های حمایتی و هم در بحث های فنی مربوط به ارزش حسابداری تعهدی به سمت تعیین و یا تشخیص کامل نیروهای سازمانی,عوامل تغییرات کلیدی و زمینه های سیاسی محلی , داریم .ما عناصر نظریه نهادی و نظریه ی عملی Pierre Bourdieu را به منظور بررسی جنبه های یک «مشکل ساز » نیروهای سازمانی, عوامل تغییرات کلیدی سازمانی و زمینه های سیاسی محلی در ارتباط با تصویب حسابداری تعهدی در بخش دولتی کره جنوبی , برداشت میکنیم . ما دریافتیم که حسابداری تعهدی توسط بسیاری از عوامل از جمله رسوایی های مالی محلی ,حمایت از گروه های جامعه مدنی و جاه طلبی و ایدئولوژی نقش های کلیدی , رانده شده است.این مقاله نشان میدهد که چگونه شیوه های حسابداری نمی تواند از زمینه های سیاسی و شخصی آنها جدا شود .

کلمات کلیدی: حسابداری تعهدی , زمینه های سیاسی,دولت های محلی, کره

ترجمه بخشی از مقاله انگلیسی

نتیجه گیری

ما ,در این مقاله به دعوت lapseley (2009) برای پا فراتر گزاشتن از این تصور که پذیرش حسابداری تعهدی در بخش دولتی “خود پدیدار و بدیهی میباشد , همراه با این ادعای لفظی که معرفی حسابداری تعهدی بهره وری بیشتری در بخش دولتی فراهم میسازد, پاسخ دادیم . اما علی رغم نیاز به اتخاذ رویکردهای نظری متنوع تر , به رسمیت شناختن ارتباط بین نیروهای سازمانی, تغییرات سازمانی و زمینه های سیاسی محلی نیز اهمیت دارد .سوال پژوهشی مطرح شده در این مقاله بر نحوه اعمال حسابداری تعهدی با توجه به حوزه سیاسی تمرکز میکند . ما, سهم هیئت کاری , شکل گرفته توسط نظریه نهادی که بیان کرد به کارگیری شیوه هایی مانند حسابداری تعهدی یک فرایند هم ریختی است که از نیاز برای به دست آوردن مشروعیت , .مشتق شده است را تعیین کردیم .  با این حال,مشخص شده است که ایزومورفیزم(هم ریختی ) توضیحات ضعیفی برای ایجاد تغییر و سازمان ارائه میدهد و در ان نیاز به افزایش تبیین نظریه نهادی با روش های که به طور کامل تاثیر عوامل و آژانس ها رابه رسمیت شناخته اند , وجود دارد . در نگاشت اتخاذ های اولیه حسابداری تعهدی در کره جنوبی,  دو رهبر محلی  شهرهای Bucheon و GANGNAM غالب بودند . از این دو, شهردار Bucheon، آقای ون , با معرفی حسابداری تعهدی در کره جنوبی , اعتبار یافت. با این حال, ما استدلال می کنیم که این تجزیه و تحلیل بیش از حد ساده است. این تغییر در درجه اول از بهره وری , مشتق نمیگردد وادعاهای کلی ایزومورفیزم توضیح کم ومختصری برای تصویب اولیه ی حسابداری تعهدی در شهرهای خاص ارائه میدهد . با این حال، این تغییرات می تواند به عنوان یک محصول هم در زمینه سیاسی و هم فعالیت های  عوامل فردی , بهتر ,درک شود . ما اینگونه استدلال کردیم که انگیزه های سازمانی برای Bucheon به منظوردر دست گرفتن رهبری  از طریق معرفی حسابداری تعهدی , به دنبال رسوایی  مالی بزرگ وجود داشته است , زیرا به آنها گفته شده بود که حسابداری تعهدی شفافیت را افزایش و فسادو تقلب را کاهش میدهد . این تغییر نیز به شدت  توسط گروه های اصلی جامعه مدنی که برای خود نقش بررسی صداقت مالی در Bucheon   را در نظر گرفته بودند, ترویج شد . با این حال منافع سیاسی شخصی برای اقای ون,  گرفتن رهبری در این پروژه  بودکه در نهایت منجربه بازگشت او به مجلس شد. در حالی که شناخت عمومی و پاداش های سیاسی برای سایت های(منطقه های )  ثانویه  GANGNAM,    چندان قابل توجه نبود , انگیزه های مشابه سازمانی و شخصی برای پروژه حسابداری تعهدی وجود داشت .

GANGNAM نقش رهبری سنتی در میان شهرداری های کره ای داشت که در صورتی که در اتخاذهای اولیه ی حسابداری تعهدی , درگیر نمیشدند , مورد تهدید قرار میگرفت. با این حال, پای بندی به حسابداری تعهدی ,بخش مرکزی سیاست انتخاب شهردار GANGNAM , اقای Known  بود و تعهد سیاسی  او را مبنی بر داشتن دولت پاک و کوچک , منعکس میکرد . همچنین وجود یک عنصر از انگیزه های سیاسی شخصی و اجرای موفقیت آمیز حسابداری تعهدی ممکن است جایگاه خود را در حزب سیاسی افزایش دهد و در نتیجه سبب پیشبرد فعالیت های سیاسی  او گردد .بنابراین ما استدلال میکنیم که LApsely  جنبه های مشکل ساز زمینه های سیاسی در ارتباط با اصلاحات بخش عمومی برای شناسایی نیاز به قابل درک بودن هم  دیدگاه نهادی و هم  دیدگاه فردی, را بیان کرده است . این دو به یک دیگر مربوط هستند اما مشابه یک دیگر نمیباشند . خطر این است که تلاش های گروهی و سازمان یافته نهادها به عنوان امری اجتناب ناپذیر در نظر گرفته شده اند و کار آژانس نیاز به ایجاد و حفظ آن نهادها دارد . بنابراین,این پرسش مطرح میشود که چگونه شیوه های حسابداری تعهدی, نیازهایی را برای به رسمیت شناختن هم نفوذهای ساختاری وهم  قدرت نفوذ در در اژانس ها , ارائه میدهد . قدرت و اهمیت کار فردی برای ایجاد ساختار, در کارهای آقای ون برای تبدیل عادت و یا شکل  کارمندان کشوری درانجمن شهر خود و در نظر عموم مردم  نسبت  به حسابداری تعهدی, مشهود است . اقای ون در Bucheon  برای تبدیل نگرش عمومی مردم Bucheon به سوی حسابداری تعهدی کار کرد  و آقای ون  و CCEJ به طور مشترک,برای تغییر افکار عمومی به طوری که زمانی که انتخابات ریاست جمهوری  در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۲ برگزار شد ,  هم محافظه کاران وهم  احزاب مترقی ,حسابداری تعهدی را  به عنوان بخشی از سیستم سیاسی عامل های انتخاباتی خود , انتخاب کردند. ما استدلال می کنیم  که به کارهای بیشتری به منظور پا فرا گزاشتن  از خود پدیداری , نیاز داریم. و اغلب  ادعا های لفظی در مورد مزایای بهره وری اصلاحات حسابداری بخش دولتی را به منظور  تشخیص اینکه این ادعا ها برای تضمین فرضیه هایی که خودشان اجتماعی هستند , گرفته شده است , به کار میبریم , در نتیجه  این اعمال سبب از بین رفتن و یا شکافتن ساختار زیر بنایی رویاهای انگیزشی Hopwood شده است . ما , با بررسی کارهای  مرتبط با ایجاد و حفظ این موقعیت های doxic به درک غنی تر و کامل تری از معنای حسابداری وچگونگی درک و عمل ان دربخش دولتی, دست میابیم .با این حال , برای رسیدن به این مورد نیاز به  دقت های (عدسی ها ) تئوری واری داریم که بتواند اثر بخشی  هم ساختار و هم اژانس را تشخیص دهد .