اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه چگونه کمیته حسابرسی قبل از IPO کارایی قیمت گذاری IPO را در اقتصادهایی با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعات کم، بهبود می بخشد؟

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۵۱ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H555

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Banking and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۱  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  چگونه کمیته حسابرسی قبل از IPO کارایی قیمت گذاری IPO را در اقتصادهایی با عدم قطعیت و عدم تقارن اطلاعات کم، بهبود می بخشد؟

عنوان کامل انگلیسی:

How a pre-IPO audit committee improves IPO pricing efficiency in an economy with little value uncertainty and information asymmetry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما تأثیر کمیته حسابرسی قبل از IPO بر قیمت گذاری IPO را از دیدگاه عدم تقارن اطلاعات و مسائل نمایندگی بررسی می کنیم. ما فرضیه قدرت چانه زنی را پیشنهاد می کنیم تا تبیین عدم تقارن اطلاعات (کیفیت گزارشگری مالی) را از تبیین مسائل نمایندگی (قدرت چانه زنی کارگزار) در قیمت گذاری IPO تفکیک کنیم. ارزان فروشی IPO (قیمت گذاری کمتر از ارزش واقعی) با افزایش کیفیت گزارشگری مالی تحت عدم تقارن اطلاعات و/ یا با کاهش قدرت چانه زنی کار گزار تحت مسائل نمایندگی ،کاهش می یابد. کمیته حسابرسی می تواند کیفیت گزارشگری مالی را بهبود بخشیده و از قدرت چانه زنی کارگذاران بکاهد. به دلیل وجود بازار پیش از IPO ، بازارهای IPO در تایوان عدم تقارن اطلاعات کمی دارند ، بنابراین کاهش عدم تقارن اطلاعات اهمیت زیادی نخواهد داشت. ما نشان می دهیم که در تایوان تشکیل کمیته حسابرسی قبل از IPO کارایی قیمت گذاری IPO را از طریق کاهش قدرت چانه زنی کارگزاران نسبت به افزایش کیفیت گزارشگری مالی بیشتر بهبود می بخشد.

واژه‌های کلیدی: کمیته حسابرسی ، کیفیت گزارشگری مالی ، عرضه عمومی اولیه ، تخفیف قیمت ، قیمت گذاری کمتر از ارزش واقعی (ارزان فروشی) ، قدرت چانه زنی کارگزاران(پذیره نویس)

۱.مقدمه

عرضه اولیه عمومی (IPO) فرایند ارائه سهام شرکت، با فروش سهام به تعداد زیادی از سرمایه گذاران متنوع است که در حال تبدیل از وضعیت خصوصی به عمومی هستند. اگرچه اطلاعات در اطلاعیه IPO افشاء می شوند ، اما ارزشگذاری IPO هنوز دشوار است  زیرا هیچ سوابق قیمتی از شرکت ها قبل از عرضه عمومی در دسترس نیست. به دلیل عدم قطعیت ارزشگذاری شرکتهای IPO ، سرمایه گذاران نمی توانند IPO های با ارزش بالا را از IPO های کم ارزش تشخیص دهند.

لیلند و پیل (۱۹۷۷) بیان می کنند که سرمایه گذاران با آگاهی از اطلاعات واقعی صادرکنندگان سود می برند. با این حال ، ریسک اخلاقی مانع از انتشار صادقانه اطلاعات از صادرکنندگان به سرمایه گذاران می شود. صادرکنندگان با اغراق در مورد اطلاعات مثبت ، پاداش قابل توجهی بدست می آورند. برای جلوگیری از ایجاد عدم تقارن اطلاعات اساسی بین آنها و سرمایه گذاران ، صادرکنندگان باید اطلاعات و سیگنال های معتبر را به بازار ارائه کنند …

۷.نتیجه گیری

  تشکیل کمیته حسابرسی با ارائه گزارش های مالی منصفانه و آگاهی دهنده ، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعات می شود. علاوه بر این ، در صورت تشکیل کمیته حسابرسی افزایش سرمایه باید توسط این کمیته تأیید شود. بنابراین ، تشکیل کمیته حسابرسی ، قدرت چانه زنی کارگزار را در صدور IPO کاهش می دهد. حضور کمیته حسابرسی قبل از IPO نیز ممکن است تأثیر یکسانی(اثر جانشینی) داشته باشد. شرکت های IPO که قبل از عرضه سهام یک کمیته حسابرسی را بکار می گیرند ، به احتمال زیاد کارگزارانی که دارای اعتبار ،سابقه و سهم بازار کمتر هستند ،استخدام می کنند…

Abstract

We examine the effect of a pre-IPO audit committee on IPO pricing from the perspectives of information asymmetry and agency problems. We propose a bargaining power hypothesis to disentangle the infor- mation asymmetry explanation (financial reporting quality) from the agency problems explanation (un- derwriter bargaining power) on IPO pricing. IPO underpricing can be reduced by increasing the financial reporting quality under information asymmetry and/or by decreasing the underwriter bargaining power under agency problems. An audit committee can raise the quality of financial reporting and reduce the bargaining power of underwriters. With a pre-IPO market, the IPO markets in Taiwan have little informa- tion asymmetry, thus leading to the weak importance of reducing information asymmetry. We show that the establishment of a pre-IPO audit committee improves IPO pricing efficiency by reducing underwriter bargaining power rather than by raising the quality of financial reporting in Taiwan.

Keywords: Audit committee, Financial reporting quality, Initial public offerings, Price discount ,Underpricing, Underwriter bargaining power

۱.Introduction

 An initial public offering (IPO) is the process of offering shares of a firm that is transitioning from private to public status by sell- ing stocks to a large number of diversified investors. Although in- formation is disclosed in the IPO prospectus, it is still difficult to value an IPO because no price history is available for firms be- fore going public. Because of the value uncertainty of IPO firms, investors cannot fully identify high-value IPOs from low-value IPOs.

Leland and Pyle (1977) argue that investors benefit from know- ing the true information of the issuers. However, moral hazard hampers the truthful release of information from issuers to in- vestors. Issuers gain substantial rewards by exaggerating positive information. To overcome the existence of substantial information asymmetry between them and investors, issuers must reveal infor- mation and credible signals to the market…

۷.Conclusion

 The establishment of an audit committee reduces information asymmetry by providing fair and informative financial reports. Moreover, increasing capital must be approved by an audit com- mittee, if it is established. The establishment of an audit commit- tee, therefore, reduces the bargaining power of the underwriter in IPO issuance. The presence of a pre-IPO audit committee may also have a substitution effect. IPO firms hiring an audit committee be- fore issuance are more likely to hire less prestigious underwriters, with inferior track records and market share…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده درباره کمیته حسابرسی

مقالات انگلیسی مدیریت سرمایه گذاری با ترجمه

مقاله انگلیسی درباره  سهام با ترجمه

مقالات ترجمه شده عدم تقارن اطلاعاتی

مقالات ترجمه شده حسابداری مالی

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابداری

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی

مقالات ترجمه شده قیمت گذاری

مقاله انگلیسی درباره قیمت سهام با ترجمه