اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه افشای عمومی حق الزحمه خدمات حسابرسی و قدرت چانه زنی بین مشتری و حسابرس

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابرسی 

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

مقالات ترجمه شده درباره حق الزحمه حسابرسی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H237

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  The International Journal of Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸ صفقحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۰۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۷ :  افشای عمومی حق الزحمه خدمات حسابرسی و قدرت چانه زنی بین مشتری و حسابرس: شواهدی از چین

عنوان انگلیسی:

Public Disclosure of Audit Fees and Bargaining Power between the Client and Auditor: Evidence from China

چکیده فارسی:

قبل از اینکه افشای عمومی حق الزحمه خدمات حسابرسی اجباری شود، بعید بود که مشتریِ حسابرسی, اطلاعات دقیقی درمورد متهم شدن سایر شرکت ها توسط حسابرسان خود داشته باشند. افشای عمومی حق الزحمه هزینه دسترس کارفرمایان به اطلاعات هزینه های حسابرسی برای نمونه کارهای  حسابرسان را کاهش میدهد و به احتمال زیاد قدرت چانه زنی نسبی کارفرما با حسابرسان را زمانی که آنها درمورد هزینه های حسابرسی با هم مذاکره می کنند، افزایش می دهد.

استفاده از هر دو داده های هزینه حسابرسی عمومی و املاک قبل و بعد از افشای عمومی هزینه های در چین اجباری شده بود، ما مدارکی مطابق با مفروضات پیشین ارائه می کنیم. دریافتیم که افشای عمومی هزینه های حسابرسی دامنه هزینه های حسابرسی را که برای مشتریانی که هزینه زیادی را متحمل شده اند تقویت می کند و توانایی حسابرسان را برای افزایش هزینه های حسابرسی برای مشتریانی که هزینه های کمی متحمل شده اند را کاهش می دهد. این یافته ها وجود پیامدهای ناخواسته مقررات افشای عمومی هزینه ها را نشان می دهد، منطق اصلی این امر نگرانی درمورد شیوه های قیمت گذاری حسابرسی بود که می تواند استقلال حسابرس را کاهش دهد.

مقدمه

این مطالعه چگونگی تاثیرگذاری افشای عمومی حق الزحمه های حسابرسی بر قدرت چانه زنی بین صاحبکار و حسابرس را بررسی میکند. بعد از Simunic (1980)، مطالعات متعددی اقتصاد قیمت گذاری حسابرسی را بررسی کرده اند (Hay, Knechel, andWong، ۲۰۰۶). برخی از مطالعات قبلی از داده های اختصاصی و بررسی شده حق الزحمه حسابرسی استفاده میکنند تا تجزیه و تحلیل تجربی را در بازار حسابرسی بدون الزام افشای عمومی حق الزحمه انجام دهند، و سایرین از داده های حق الزحمه حسابرسی در دسترس عموم در یک ساختار افشای عمومی استفاده میکنند. با این حال، تحقیقات کمی برای مقایسه اقتصاد قیمت گذاری حسابرسی بین ساختارهای افشای غیر عمومی و عمومی انجام شده که احتمالا به دلیل فقدان دادهای حق الزحمه حسابرسی اختصاصی و عمومی در یک بازار حسابرسی بوده است.

Abstract

Before the public disclosure of audit fees was mandated, it was unlikely for an audit client to have accurate information about how much other companies were charged by their auditors. Public fee disclosure decreases the cost of auditees’ access to audit fee information for the auditor’s portfolio of clients and is thus likely to increase the relative bargaining power of auditees over auditors when they negotiate audit fees.

Using both proprietary and public audit fee data before and after public fee disclosure was mandated in China, we provide evidence consistent with the preceding conjecture. We find that public fee disclosure reinforces the magnitude of audit fee decreases for overcharged clients and weakens auditors’ ability to raise audit fees for undercharged clients. These findings suggest the existence of unintended consequences of public fee disclosure regulation, the original rationale of which was a concern about audit pricing practices that could undermine auditor independence.