اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، ساختار هیئت مدیره و خطر سقوط قیمت سهام

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده ریسک های مالی

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده ساختار مالکیت

مقالات ترجمه شده مدیریت دارایی

مقالات ترجمه شده درباره هیئت مدیره

مقاله انگلیسی درباره قیمت سهام با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H349

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Global Finance Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۵۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ : ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، ساختار هیئت مدیره و خطر سقوط قیمت سهام: شواهد از چین

عنوان انگلیسی:

Ownership structure, audit quality, board structure, and stock price crash risk: Evidence from China

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که آیا ساختار مالکیت شرکت چینی، کیفیت حسابرسی و ساختار هیئت مدیره با ریسک سقوط قیمت سهام در آینده مرتبط است یا خیر. ما دریافتیم که ساختار مالکیت قوی و کیفیت حسابرسی بالاتر با ریسک سقوط قیمت سهام پایین تر ارتباط دارد و از زمان استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS و اصلاحات سهم تقسیم شده قبل از آنها، این ارتباط قوی تر است. نتایج بین دو روش مختلف اندازه گیری ریسک سقوط و همچنین تست های درونزایی قوی، سازگار هستند. ما همچنین دریافتیم که ساختار هیئت مدیره به طور قابل توجهی با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه ندارد.

کلمات کلیدی: خطر سقوط قیمت سهام آینده، شرکت های ذکر شده چینی،ساختار مالکیت،ساختار هیئت مدیره،کیفیت حسابرسی

۱. معرفی

ریسک سقوط قیمت سهام به طور فزاینده ای برای قانون گذاران، دانشگاهیان و سرمایه گذاران اهمیت دارد. تحقیقات در مورد ریسک سقوط قیمت سهام از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تشدید شده است. تا کنون، بیشتر مطالعات بر روی محیط ایالات متحده تمرکز کرده اند؛ جایی که همبستگی های بالقوه ی مورد بررسی قرار گرفته شامل حاکمیت شرکتی (اندرو، آنتونیو، هورتون، و لوکا، ۲۰۱۶)، کیفیت گزارشگری مالی (فرانسیس، حسن و لی، ۲۰۱۶؛ کیم و ژانگ ۲۰۱۶)، سبک مدیریت و جبران خسارت (کیم، وانگ و ژانگ، ۲۰۱۶) و موسسات غیر رسمی مانند دین (کالن و فنگ، ۲۰۱۵) می شود. تحقیقات در محیط چین بسیار محدودتر است، حتی اگر بازارهای سرمایه چینی رشد کرده و به یکی از بزرگترین کشورهای جهان تبدیل شوند.

رشد سریع بازارهای سهام چینی با مجموعه ای از چالش های نظارتی منحصر به فرد و نوسانات بازار همراه است. با توجه به اینکه بازارهای سهام با حباب ها و شکاف های بزرگ و خطر سقوط روبرو هستند (پیوترسکی و وانگ، ۲۰۱۲)، موسسات رسمی مانند سیستم های حمایت از سرمایه گذاران، حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری همچنان در چین کمتر مورد توجه می باشند (آلن، کیان و کیان، ۲۰۰۵).

این مطالعه به بررسی رابطه بین خطر سقوط در شرکت های ذکر شده در چین و ویژگی های حاکمیت شرکتی می پردازد. به طور خاص، ما به طور مشترک سه بُعد مکانیسم حاکمیت را در نظر می گیریم: ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی که شامل ۱۵ ویژگی فردی می باشد. هر یک از این ویژگی های حاکمیت در نظر دارد به منظور افزایش نظارت بر مدیریت، تصمیم گیری موثر را ترویج کرده و رفتار فرصت طلبانه را محدود کند (آندرو و همکاران، ۲۰۱۶؛ اشباخ-اسکایف، کالینز، و لافوند، ۲۰۰۶). بر این اساس، ما انتظار داریم که هر چه حاکمیت شرکتی شرکت بهتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین سهامداران و مدیریت نیز پایین تر خواهد بود و در نتیجه احتمال سقوط قیمت سهام آینده هم پایین تر است.

به دنبال محققان قبلی (چن، هنگ و استین، ۲۰۰۱؛ هاتون، مارکوس و تهرانیان، ۲۰۰۹؛ جین و مایرز، ۲۰۰۶)، ما با استفاده از دو معیار، یعنی ضریب منفی چولگی و نوسان پذیری پایین به بالا، و نمونه ای از ۱۱۴۲۷ مشاهده ی سالیانه شرکت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، برای خطر سقوط نمایندگی کردیم. ما اثرات ثابت سال شرکت و صنعت (کرونکویست و نیلسون، ۲۰۰۳؛ لینچ، نتر، و یانگ، ۲۰۰۸)، حجم ضریب گزارشگری مالی، اندازه شرکت و سایر عوامل تعیین کننده ریسک سقوط شرکت را کنترل می کنیم. ما همچنین مدل های اصلی خود را با مقادیر مختلف کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت و همچنین با عناصر فردی کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت و کنترل برای درونزایی، تخمین می زنیم.

Abstract

This paper explores whether or not a Chinese firm’s ownership structure, audit quality, and board structure are associated with its future stock price crash risk. We find that stronger ownership structure and higher audit quality are associated with lower stock price crash risk, and the association is stronger since the IFRS and split-share reforms than before them. The results are consistent across two different measures of crash risk, as well as robust to endogeneity tests. We also find that board structure is not significantly associated with stock price crash risk.

Keywords : Future stock price crash risk,Chinese-listed firms,Ownership structure,Board structure,Audit quality

Introduction

Stock price crash risk has become increasingly important to regulators, academics, and investors. Research on stock price crash risk has intensified since the 2008 financial crisis. So far, most of the studies have focused on the U.S. setting, where the potential correlates investigated have included corporate governance (Andreou, Antoniou, Horton, & Louca, 2016), financial reporting quality (Francis, Hasan, & Li, 2016; Kim & Zhang, 2016), management style and compensation (Kim, Wang, & Zhang, 2016), and informal institutions, such as religion (Callen & Fang, 2015).

Research in the Chinese setting is much more limited, even though the Chinese capital markets have grown to become among the largest in the world. The rapid growth of the Chinese equity markets has come with its own set of unique regulatory challenges and market volatility. Formal institutions, such as investor protection systems, corporate governance, and accounting standards are still considered to be less developed in China (Allen, Qian, & Qian, 2005), with stock markets experiencing large bubbles and crashes (Piotroski & Wong, 2012).

This study investigates the relation between crash risk in Chinese-listed firms and corporate governance attributes. Specifically, we jointly consider three dimensions of governance mechanisms: ownership structure, board structure, and audit quality, which comprise 15 individual attributes. Each of these governance attributes is intended to enhance management monitoring, promote effective decision making, and constrain opportunistic behavior (Andreou et al., 2016; Ashbaugh-Skaife, Collins, & LaFond, 2006). Accordingly, we expect that the better a firm’s corporate governance is, the lower will be the information asymmetry between shareholders and management, and thus the lower the likelihood of future stock price crashes. Following previous researchers (Chen, Hong, & Stein, 2001; Hutton, Marcus, & Tehranian, 2009; Jin & Myers, 2006), we proxy for crash risk using two measures, negative coefficient of skewness and down-to-up volatility, and a sample of 11,427 firm-year observations from 2000 to 2014.

We control for firm-year and industry fixed effects (Cronqvist & Nilsson, 2003; Linck, Netter, & Yang, 2008), financial reporting opacity, firm size, and other firmspecific determinants of crash risk. We also estimate our main models with different aggregate measures of audit quality and ownership structure, as well as with the individual elements of audit quality and ownership structure, and control for endogeneity. Our study contributes to the literature in several ways. First, the effects of ownership structure, board structure, and audit quality on crash risk have not been investigated in the Chinese setting, although other investigators have looked at the relationships between crash risk and religion (Li & Cai, 2016), analyst coverage (Xu, Jiang, Chan, & Yi, 2013), excess perks (Xu, Li, Yuan, & Chan, 2014), and management controls (Chen, Chan, Dong, & Zhang, 2017). Most of the early literature in this domain focused on the impact of a single governance characteristic on firm value and performance (Qi, Wu, & Zhang, 2000).