اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h10

قیمت فایل ترجمه شده ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۹

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی

عنوان انگلیسی:

Absorptive capacity, innovation, and financial performance

چکیده فارسی:

این تحقیق در اینجا به آزمودن نقش ظرفیت جذب به عنوان مکانیزمی برای مشخص کردن و ترجمه جریانات دانش خارجی به منافع ملموس، و همچنین دست یافتن به نوآوری برتر و عملکردهای مالی با تاخیر زمانی می پردازد. با استفاده از آنالیز مسیر در یک نمونه ی ۴۶۱تایی از سرمایه گذاران یونانی شرکت کننده در سومین همایش بررسی نوآوری، این تحقیق اثبات می کند که جریانات دانش خارجی به طور مستقیم به ظرفیت جنب و به طور غیر مستقیم به نوآوری مربوط است. ظرفیت جذب به طور مستقیم و غیر مستقیم با نوآوری و عملکرد مالی در ارتباط است اما در محدوده های زمانی متفاوت. بنابراین، این تحقیق با فهم عوامل زمینه ساز و فواید حاصل از ظرفیت جذب و با فراهم آوردن شواهد تجربی از فرم های وابسته به موقعیت جغرافیایی یک تحقیق مهم و همراه دلایل عملی را ارائه می کند.

واژگان کلیدی : ظرفیت جذب، نوآوری، عملکرد مالی، ورود دانش خارجی، میزان تأخیرات

ترجمه بخشی از مقاله

۵- نتیجه گیری:

از زمانیکه کار اولیه levinth &Cohen، یک نمونه ابتدایی از منابعی که به تحقیق اهمیت توانایی یک شرکت در جمع آوری، همانندسازی و تولید محصولات قابل دادوستد از دانش جدید خارجی، که عبارتند از:توسعه ظرفیت جذب شرکت. به رغم افزایش شمار تحقیقات، هرچند، تحقیقاتش به شکل کار جامع عملی بر حسب عبارات تئوریک کلیدی بر شرایط زمینه ساز ACAP انجام نشده است، از قبیل جریانات دانش، ومحصولات خروجی، ازقبیل نوآوری و عملکرد مالی. کار در دست انجام این کمبودها را با فراهم آوردن شواهد قوی از ظرفیت جذب بعنوان یک ابزار برای تشخیص و تبدیل جریانات دانش خارجی به سوی سود قابل لمس، بعلاوه ی وسیله هایی برای کسب نوآوری بیشتر ونتایج مالی در طول زمان جبران می کند. برای انجام چنین کاری، این تحقیق در مشارکت با منابع مرتبط است و نکاتی برای کاربران ارائه می کند.

اول، یافته های تحقیق نشان می دهند که درگیری شرکت در همکاری نواورانه با گروههای دیگر(مثلاً تولیدکنندگان، مشتریان، رقبا و موسسات تحقیقاتی) باعث تقویت پایگاه دانش شرکت و گسترش توانایی جهت همانند سازی و استخراج دانش خارجی(مرتبط و متفاوت)می شود. این تحقیق بر اهمیت ارتباط شرکت با دانش مکمل خارجی تاکید دارد، که تحقیق اخیر یک سری اطلاعات کلیدی برای تقویت ACAP یک شرکت را پیشنهاد میکند. دسترسی به دانش مکمل به شرکت اجازه میدهد که بطور مستقل از دو فرصت یادگیری بحرانی استفاده کند. دسترسی یافتن به یک مقدار از دانش جدید ومهارتهای جدید و گسترش توانایی برای تفسیر و اجرای این ورودی ها (اطلاعات) گوناگون از طریق تشخیص شباهتها و هم پوشانی ها با دانش موجوداست. تحقیقات بیشتری باید با جزئیات بیشتری به بررسی نوع دانشی که هر شریک خارجی با آن مشارکت دارد و مکانیزم خاصی که یک شرکت شباهتها را تشخیص میدهد و روشهای ادراکی را جهت همانندسازی و اجرای این دانش توسعه می دهد.

مهمتر از این، و در ارتباط با نکات قبلی، این تحقیق اولین شواهد عملی که نقش واسطه ای ظرفیت جذب را در ارتباط بین جریانات دانش خارجی و نوآوری اثبات می کند. نتایج آنالیز مسیر به وضوح پیشنهاد می کند که جریانات دانش خارجی باعث افزایش عملکرد نوآوری خصوصاً از طریق ACAP می شود(مثلاً واسطه گری کامل). این یافته ها تحقیقات قبلی را پالایش می کند و شواهد عملی برای یکی از فرض های نظری کلیدی تئوری ACAP فراهم می آورد. شرکتها باید سودهای نوآورانه را از دانش خارجی استخراج کنند مثلاً اگر آنها ارزش این دانش را درک کنند، آنرا درونی سازی کند و از آن استخراج کند. در غیر اینصورت سرمایه گذاران ممکن است در تله های رقابتی بیفتند، سرمایه گذاران را به سوی سوق میدهد که به کاهش چشم انداز انها یا از دست دادن توانایی شان برای قاپیدن فرصتهایی که دانش خارجی جدید ایفا میکند بیانجامد. (مثلاً محصولات رقابتی جدید، تکنولوژی های ریشه ای که می تواند یک شرکت را متحول کند). با ادامه ی کار براساس این دیدگاه، نتایج تحقیق همچنین به تعمق در فهم نا برابری در بین شرکتها در سود گرفتن از جریانات دانش خارجی رسیدیم ؛ ظرفیت جذب می تواند یک قسمت اصلی برای تشریح این تفاوتها باشد.

بعلاوه، کار حاضر یک سری آزمایشها از محصولات خروجی ACAP از نوآوری به اضافه ی عملکردمالی ارائه می دهد که در قالب یک طرح تحقیقاتی وابسته به موقعیت جغرافیایی است. با توجه به گفته های اخیر ذکر شده در منابع، کار حاضر اثبات می کند که ACAP بطور مستقیم در مشارکت با نوآوری و به طور غیر مستقیم با عملکرد مالی است (مثلاً از طریق نوآوری). این نتایج تائید کننده ی این باور عمومی است که ACAP منجر می شود به نوآوری، اما مهمتر از آن، این را مطرح می کند که ظرفیت جذب می تواند یک منبع مزیت مالی (سودآوری مالی) از طریق برانگیختن فواید نواورانه درازمدت است. با استفاده از شاخصهای زمان بندی شده ی مالی، این تحقیق یافته هایی را تائید میکند که نشان می دهند ACAP می تواند جنبه های مختلف عملکرد شرکت را دربازه های متفاوت زمانی تقویت کنند. آزمونهای بیشتری در طول تحلیل داده ها انجام شدند و به وضوح نشان دادند که اگر این تحقیق به شاخص های زمانبندی شده ی عملکرد مالی مجهز نبود. (مثلاً اندازه گیری عملکرد مالی با شاخصهای مربوط(۳-CIS) به در دوره ی ۲۰۰۰-۱۹۹۸). آنگاه ACAP و نواوری هیچ تاثیر واضحی بر عملکردمالی مشاهده نمی شد. این آنالیزها با کمک جانشینی در مدل تحلیل مسیر اصلی که شامل اندازه گیری زمان بندی شده ی عملکردمالی بود (مثلاً برای دوره۲۰۰۲-۲۰۰۰) با اندازه گیری های مالی برای دوره۲۰۰۰-۱۹۹۸ انجام شدند. (یعنی در مدل آنالیز مسیر اصلی، اندازه گیری های مربوط به عملکردمالی ۲۰۰۲-۲۰۰۰ را جانشین اندازه گیری های مالی ۲۰۰۰-۱۹۹۸ کردند). اندازه گیری های مالی مربوط به دوره ی ۲۰۰۰-۱۹۹۸ به اضافه ی متغییرهای کنترل وارد مدل آنالیز مسیر اصلی شدند، و تاثیر واضحی نشان ندادند. بنابراین، محصولات ظرفیت جذب نه تنها بصورت بهبود در پیشروی به سوی نوآوری بلکه همچنین بنظر میرسد که به سمت توزیع و گسترش در یک منبع با ارزش از مزیت های اقتصادی در طول زمان خود را ظاهر می سازد. بعلاوه، این یافته ها در مشارکت با بحث های مداوم راجع به رابطه ی بین نوآوری و عملکرد است، نشان می دهند که نوآوری یک پروسه ی دانش بنیان پیچیده است که می تواند ابتداً تاثیری بر عملکرد شرکت نداشته باشد (یا حتی تاثیر منفی داشته باشد) اما در طول زمان آثارش منجر به تقویت نتایج مالی میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.