اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه دیدگاه تئوری ساختاری در تعامل بین استراتژی و حسابداری : باز شدن پیوستگی اجتماعی و تحول

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۵ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۰ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H365

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Critical Perspectives on Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴۰ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۵۷۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰  : دیدگاه تئوری ساختاری در تعامل بین استراتژی و حسابداری: باز شدن پیوستگی اجتماعی و تحول

عنوان کامل انگلیسی:

A structuration theory perspective on the interplay between strategy and accounting: Unpacking social continuity and transformation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

آنتونی گیدنز به طور کلی به عنوان یکی از برجسته ترین جامعه شناسان عصر جدید شناخته می شود. در این مقاله ، ما با استفاده از یک مطالعه موردی ریز-فرایند بررسی می کنیم که چگونه می توان از تئوری ساختاری (ST) وی برای تجزیه و تحلیل تعامل بین استراتژی و حسابداری در زندگی روزمره سازمانی استفاده کرد. به طور خلاصه ، دریافتیم که استراتژی سازی و حسابداری نباید به عنوان دو رویکرد جداگانه ، بلکه به عنوان دو جنبه از یک رویکرد یکسان مورد بررسی قرار گیرند ، که با گذشت زمان یکدیگر را با روشی تکرارشونده(بازگشتی) شکل می دهند و کامل می کنند. بر اساس این یافته ها ، ما همچنین در مورد چگونگی بکارگیری مفید ST برای درک تداوم و تحول شیوه های استراتژیک به طور کلی توضیح می دهیم. یک نتیجه گیری کلی این است که ST نه تنها یک چارچوب آنتولوژی(هستی شناختی) قوی و سازگار برای نظریه پردازی در مورد این روش ها فراهم می کند ، بلکه یک جعبه ابزار مفهومی غنی را ارائه می دهد که می تواند با بکارگیری مفید آن برای درک بهتر چگونگی و چرایی تداوم ساختاری و تغییر در زندگی روزمره سازمانی با هم ترکیب شده و در کنار هم قرار بگیرند.

کلمات کلیدی: گیدنز ، نظریه ساختاری ، حسابداری ، استراتژی ، تداوم ، تحول

۱.مقدمه

مطالعات آنتونی گیدنز به عنوان یکی از برجسته ترین جامعه شناسان دوران مدرن (به عنوان مثال کاسل ، ۱۹۹۳) ، تعداد زیادی از مباحث فکری را شامل می شود ، از انتقادات اولیه و تفسیرهای جدید از کلاسیک های جامعه شناسی گرفته تا نوشته های بعدی در مورد مدرنیته ، جهانی سازی و خط مشی های راه سوم. شاید مشهورترین آنها نوشته های او در مورد نظریه ساختاری (ST) باشد ، که در آنها دیدگاهی از جامعه را در و از طریق ساختارهای اجتماعی ارائه می دهد. علاوه بر این ، هدف دیدگاه او این بود که تعدادی از دوگانه گرایی های متعارف را در نظریه اجتماعی (مانند فرد / جامعه ، فاعل / مفعول ، خودآگاه / ناخودآگاه) در راستای یک رویکرد تکرارشونده “وابستگی متقابل [در میان سایر موارد] به ساختار و نمایندگی” قرار دهد  (گیدنز ، ۱۹۷۹ ؛ ص ۶۹)…

۵.جمع بندی، مشارکت و تحقیقات آتی

به طور کلی ، مطالعه ما در مورد چگونگی بکارگیری دیدگاه گیدنز به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل اقدامات  و تعاملات انجام شده در جلسات مدیریت ، تا حد زیادی موید یافته های مهم در S-A-Pliterature می باشد. (جارزابوسکی و پل اسپی،  ۲۰۰۹؛ وارا و ویتینگتون، ۲۰۱۲). به عنوان مثال ، این دیدگاه نشان می دهد که تغییر جهت گیری استراتژیک نسبتاً چشمگیری که در شرکت مورد مطالعه مشاهده شده است ، نه تنها به صورت ذاتی ظهور کرده است (جارزابوسکی ،  ۲۰۰۴) ، بلکه عمدتا ناخواسته است. بنابراین ، به همین دلیل ، پیش فرضهای فردگرایی روش شناختی ، مدیران قهرمان و استراتژی ، همانطور که طرحی است که رویکردهای سنتی تر را در تحقیقات استراتژی مشخص می کند ، بیشتر مورد تردید قرار می دهد (ویتینگتون ، ۱۹۹۶). این پیش فرض که از منظر نظری و کاربردی ، مانند دیدگاه ST  گیدنز، بیان می کند استراتژی به عملی تبدیل می شود که یک شرکت انجام می دهد و به نوعی به رویه اجتماعی تبدیل می شود (کارتو همکاران،۲۰۰۸a ، b ؛ جارزابکوفسکی ، ۲۰۰۴)…

Abstract

Anthony Giddens is generally considered one of the most prominent sociologists of modern time. In this paper, we draw upon a micro-process case study to explore how his theory of structuration (ST) can be used to analyze the interplay between strategy and accounting in day-to-day-organizational life. In short, we find that strategizing and accounting should not be viewed as two separate practices, but rather as two aspects of one and the same practice, which form and feed each other in a recursive manner over time. Based on these findings, we also elaborate on how ST may be usefully applied to understand continuity and transformation of strategizing practices more generally. An overall conclusion is that ST not only provides a strong and consistent ontological framework for theorizing about these practices, but also offers a rich conceptual toolbox which can be usefully applied to better understand how and why structural continuity and change may coexist and intermingle in daily organizational life.

Keywords Giddens, Structuration theory, Accounting, Strategy, Continuity, Transformation

۱.Introduction

As one of the most prominent sociologists of modern time (e.g. Cassell, 1993), Anthony Giddens’ writings cover a large number of intellectual endeavours, ranging from the early critiques and reinterpretations of sociological classics to later writings on modernity, globalization and the thirdway politics. Perhaps most known though are his writings on the theory of structuration (ST), in which he suggested a view of society as constituted in and through social practices. Moreover, his view aimed to abandon a number of conventional dualisms in social theory (such as individual/society, subject/object, conscious/ unconscious) in favour of a recursive approach which emphasized “the mutual dependence of [among other things] structure and agency” (Giddens, 1979; p. 69). ..

۵.Conclusions, contributions and the future

Overall, our study of how Giddens may be usefully mobilized as a means for analyzing (inter-)actions taking place in management meetings largely corroborates important findings in the S-A-P literature (Jarzabkowski & Paul Spee, [3TD$DIF]2009; Vaara & Whittington, 2012). For example, it shows that the rather remarkable strategic reorientation observed in the case company was not only emergent in nature (Jarzabkowski, [4TD$DIF]2004), but also largely unintended. And, as such, it thus casts further doubt on presumptions of methodological individualism, heroic managers, and strategy as plans which characterize more traditional approaches in strategy research (Whittington, 1996). The premise is that from a practice-theoretical perspective, such as Giddens’ ST, strategy becomes something a firm does rather than something it has; it becomes a form of social practice (Carter et al., 2008a,b; Jarzabkowski, 2004)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده مدیریت تحول

مقالات ترجمه شده تئوری ساختاری