خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی ترجمه شده دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی

مقاله انگلیسی ترجمه شده دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت سود و درآمد

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h421

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۹ :  دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی

عنوان انگلیسی:

Gross profit manipulation through classification shifting

چکیده فارسی:

تحقیقات موجود در زمینه تغییر طبقه بندی، به بررسی دستکاری درآمدهای اصلی از طریق تغییر هزینه های اصلی به اقلام ویژه که درآمد GAAP (اصول کلی پذیرفته شده حسابداری) را ثابت نگه داشته است، می پردازند. ما به بررسی دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر در هزینه کالاهای فروش رفته به هزینه های عملیاتی که درآمد اصلی را ثابت نگه می دارد، می پردازیم. ما دریافتیم که مدیران معمولا تغییر طبقه بندی هزینه کالاهای فروخته شده به عنوان هزینه های عملیاتی را فقط برای برآوردن سود ناخالص دوره ی گذشته، انجام می دهند. ما همچنین دریافتیم که مدیران هزینه های کالاهای فروش رفته را به هزینه های فروش، هزینه های عمومی و اداری و هزینه های تحقیق و توسعه تغییر می دهند.با این حال، احتمال این که هزینه کالاهای فروخته شده را به هزینه ی عمومی و اداری  تغییر دهند، بیشتر است.

کلمات کلیدی: سود ناخالص، تغییر طبقه بندی، دستکاری سود، هزینه های عملیاتی، تحقیق و توسعه، SG&A

مقدمه

طبقه بندی نادرست اقلام در صورت سود و زیان با اصطلاح تغییر طبقه بندی  شناخته می شود. مکوی (۲۰۰۶) بیان می کند که مدیران هزینه های اصلی را به عنوان اقلام ویژه به صورت نادرست طبقه بندی می کنند تا درآمد های اصلی را به منظور دست یابی یا غلبه بر پیش بینی ها افزایش دهند. ادبیات متناظر (به طور مثال، فان، باروا، کریدی، و توماس، ۲۰۱۰؛ فان و لیو، ۲۰۱۷؛ ها، هو، و لی، ۲۰۱۱) سایر انگیزه های موجود در پس این حالت از طبقه بندی نادرست و نقش شرکت و حاکمیت کشوری را در جلوگیری از این رفتار مورد ارزیابی قرار دادند. به طور مثال، آبرناتی، بیر، و راپلی (۲۰۱۴)  بیان می کنند که مدیران از تغییر طبقه بندی به عنوان جایگزینی برای مدیریت درآمد های تعهدی و مدیریت درآمد های حقیقی بهره می برند. علاوه بر این، تغییر طبقه بندی در کشورهایی با حراست ضعیف از سرمایه گذاری شایع تر است ( بن، گوتی، هرمان، و کانگ، ۲۰۱۳). با بسط این ادبیات، در عوض تمرکز بر درآمد های اصلی، توجه خود را بر دستکاری سود ناخالص معطوف می نماییم. به خصوص، انجام یا عدم انجام طبقه بندی نادرست بهای کالاهای به فروش رفته (COGS) به عنوان مخارج عملیاتی توسط مدیران به منظور افزایش سود ناخالص را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

Abstract

The existing research on classification shifting has examined the manipulation of core earnings through shifting of core expenses to special items keeping the GAAP earnings constant. We examine the manipulation of gross profits through shifting of costs of goods sold to operating expenses keeping core earnings constant. We find that managers, on average, misclassify costs of goods sold as operating expenses in order to just meet prior period’s gross margin. We also find that managers shift costs of goods sold to both selling, general and administrative expenses and research and development expenses. However, they are more likely to shift costs of goods sold to the latter.

Keywords: Gross profits,Classification shifting,Earnings manipulation,Operating expenses,R&D,SG&A

Introduction

Classification shifting is the misclassification of items in the income statement. McVay (2006) suggests that managers misclassify core expenses as special items in order to inflate core earnings with one of the intentions being to meet or beat analysts’ forecasts. Subsequent literature (e.g., Fan, Barua, Cready, & Thomas, 2010; Fan & Liu, 2017; Haw, Ho, & Li, 2011) has examined other incentives behind this form of misclassification and the role of firm and country level governance in curbing this behaviour. For example, Abernathy, Beyer, and Rapley (2014) suggest that managers use classification shifting as a substitute for both accruals earnings management and real earnings management. In addition, classification shifting is likely to be more prevalent in the countries with weak investor protection (Behn, Gotti, Herrmann, & Kang, 2013). We take this literature forward and focus on the manipulation of gross profits rather than core earnings. Specifically, we examine whether managers misclassify cost of goods sold (COGS) as operating expenses in order to inflate gross profits.

The literature (Giroux, 2004; Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2005) suggests that gross margin is an important performance metric signalling the efficiency of core operations of a firm. Gross margin not only gives relevant and distinct information to investors, but it is also perceived as more sustainable than core earnings due to its closer proximity to sales. Managers can thus have reasonable motivation to manipulate the gross margin figure. Anecdotal examples exist to support this claim. The Securities Exchange Commission has found firms engaging in the manipulation of gross margins. e.g., Fischer Imaging Corporation had allegedly misstated its gross profits in the years 2000 and 2001 in such a manner.