اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی

  این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: h421

سال نشر: ۲۰۱۹

ناشر : الزویر

نام مجله:Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۹ :  دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی

عنوان انگلیسی:

Gross profit manipulation through classification shifting

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

تحقیقات موجود در زمینه تغییر طبقه بندی، به بررسی دستکاری درآمدهای اصلی از طریق تغییر هزینه های اصلی به اقلام ویژه که درآمد GAAP (اصول کلی پذیرفته شده حسابداری) را ثابت نگه داشته است، می پردازند. ما به بررسی دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر در هزینه کالاهای فروش رفته به هزینه های عملیاتی که درآمد اصلی را ثابت نگه می دارد، می پردازیم. ما دریافتیم که مدیران معمولا تغییر طبقه بندی هزینه کالاهای فروخته شده به عنوان هزینه های عملیاتی را فقط برای برآوردن سود ناخالص دوره ی گذشته، انجام می دهند. ما همچنین دریافتیم که مدیران هزینه های کالاهای فروش رفته را به هزینه های فروش، هزینه های عمومی و اداری و هزینه های تحقیق و توسعه تغییر می دهند.با این حال، احتمال این که هزینه کالاهای فروخته شده را به هزینه ی عمومی و اداری  تغییر دهند، بیشتر است.

کلمات کلیدی: سود ناخالص، تغییر طبقه بندی، دستکاری سود، هزینه های عملیاتی، تحقیق و توسعه، SG&A

۱.مقدمه

طبقه بندی نادرست اقلام در صورت سود و زیان با اصطلاح تغییر طبقه بندی  شناخته می شود. مکوی (۲۰۰۶) بیان می کند که مدیران هزینه های اصلی را به عنوان اقلام ویژه به صورت نادرست طبقه بندی می کنند تا درآمد های اصلی را به منظور دست یابی یا غلبه بر پیش بینی ها افزایش دهند. ادبیات متناظر (به طور مثال، فان، باروا، کریدی، و توماس، ۲۰۱۰؛ فان و لیو، ۲۰۱۷؛ ها، هو، و لی، ۲۰۱۱) سایر انگیزه های موجود در پس این حالت از طبقه بندی نادرست و نقش شرکت و حاکمیت کشوری را در جلوگیری از این رفتار مورد ارزیابی قرار دادند. به طور مثال، آبرناتی، بیر، و راپلی (۲۰۱۴)  بیان می کنند که مدیران از تغییر طبقه بندی به عنوان جایگزینی برای مدیریت درآمد های تعهدی و مدیریت درآمد های حقیقی بهره می برند. علاوه بر این، تغییر طبقه بندی در کشورهایی با حراست ضعیف از سرمایه گذاری شایع تر است ( بن، گوتی، هرمان، و کانگ، ۲۰۱۳). با بسط این ادبیات، در عوض تمرکز بر درآمد های اصلی، توجه خود را بر دستکاری سود ناخالص معطوف می نماییم. به خصوص، انجام یا عدم انجام طبقه بندی نادرست بهای کالاهای به فروش رفته (COGS) به عنوان مخارج عملیاتی توسط مدیران به منظور افزایش سود ناخالص را مورد ارزیابی قرار می دهیم…

۷.نتیجه گیری

ادبیات موجود در رابطه با تغییر طبقه بندی تمرکز ویژه ای بر دستکاری درآمد های اصلی داشته اند. در این مطالعه، توجه ما بر دستکاری سودهای ناخالص مستقل از دستکاری درآمد های اصلی معطوف گردیده است. سود ناخالص به عنوان سنجش مهمی از عملکرد به شمار آمده و اثربخشی عملیات های اصلی شرکت را نمایش می دهد. سود ناخالص نه تنها اطلاعات مربوط و متمایزی را برای سرمایه گذاران مهیا می سازد، بلکه به دلیل نزدیکی آن به فروشف از پایداری بیشتری برخوردار است.

یافته های ما نشان می دهد که مدیران به منظور دست کاری سود های ناخالص خود، بهای کالاهای به فروش رفته را به هزینه های عملیاتی تغییر می دهند. علاوه بر این، یافته های ما حاکی از آن است که احتمال تغییر بهای کالاهای به فروش رفته به تحقیق و توسعه نسبت به فروش، عمومی و اداری توسط مدیران بیشتر است. همچنین، به منظور دست یابی به سود های ناخالص سال پیشین، مدیران تغییر بهای کالاهای به فروش رفته به تحقیق و توسعه را به فروش، عمومی و اداری ترجیح می دهند.

مطالعه ی حاضر استفاده ی گسترده از تکنیک دستکاری درآمد ها را برجسته ساخته است که تخطی از GAAP محسوب می گردد. هر دو مکانیسم حاکمیت شرکتی و کشوری بایستی در کنار هم سعی بر برچیدن این رفتار سودجویانه ی مدیران شوند.

Abstract

The existing research on classification shifting has examined the manipulation of core earnings through shifting of core expenses to special items keeping the GAAP earnings constant. We examine the manipulation of gross profits through shifting of costs of goods sold to operating expenses keeping core earnings constant. We find that managers, on average, misclassify costs of goods sold as operating expenses in order to just meet prior period’s gross margin. We also find that managers shift costs of goods sold to both selling, general and administrative expenses and research and development expenses. However, they are more likely to shift costs of goods sold to the latter.

Keywords: Gross profits,Classification shifting,Earnings manipulation,Operating expenses,R&D,SG&A

۱.Introduction

Classification shifting is the misclassification of items in the income statement. McVay (2006) suggests that managers misclassify core expenses as special items in order to inflate core earnings with one of the intentions being to meet or beat analysts’ forecasts. Subsequent literature (e.g., Fan, Barua, Cready, & Thomas, 2010; Fan & Liu, 2017; Haw, Ho, & Li, 2011) has examined other incentives behind this form of misclassification and the role of firm and country level governance in curbing this behaviour. For example, Abernathy, Beyer, and Rapley (2014) suggest that managers use classification shifting as a substitute for both accruals earnings management and real earnings management. In addition, classification shifting is likely to be more prevalent in the countries with weak investor protection (Behn, Gotti, Herrmann, & Kang, 2013). We take this literature forward and focus on the manipulation of gross profits rather than core earnings. Specifically, we examine whether managers misclassify cost of goods sold (COGS) as operating expenses in order to inflate gross profits.

The literature (Giroux, 2004; Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2005) suggests that gross margin is an important performance metric signalling the efficiency of core operations of a firm. Gross margin not only gives relevant and distinct information to investors, but it is also perceived as more sustainable than core earnings due to its closer proximity to sales. Managers can thus have reasonable motivation to manipulate the gross margin figure. Anecdotal examples exist to support this claim. The Securities Exchange Commission has found firms engaging in the manipulation of gross margins. e.g., Fischer Imaging Corporation had allegedly misstated its gross profits in the years 2000 and 2001 in such a manner…

۷.Conclusion

The existing literature on classification shifting has primarily focused on the manipulation of core earnings. We focus on the manipulation of gross profits independent of the manipulation of core earnings. Gross profit is an important performance metric signalling the efficiency of the core operations of a firm. Gross margin not only gives relevant and distinct information to investors, but it is also perceived as more sustainable than core earnings due to its closer proximity to sales.

We find that managers shift COGS to operating expenses in order to manipulate gross profits upwards. We also find that managers are more likely to shift COGS to R&D than to SG&A. Further, managers are more likely to shift COGS to R&D than to SG&A in order to just meet prior year’s gross profits.

Our study highlights the widespread use of a technique to manipulate earnings, which violates GAAP. Both firm and country level governance mechanisms need to jointly curb this opportunistic behaviour of managers.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله حسابداری با ترجمه

مقاله مدیریت مالی با ترجمه

مقالات مدیریت سود و درآمد

مقاله اقتصاد رفتاری با ترجمه

مقاله حسابداری مالی با ترجمه