اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در خرابی سپرده های امانی سرخپوستان آمریکا

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h18

قیمت فایل ترجمه شده ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۳۱ صفحه فایل WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اختلافات تطبیق: نقش حسابداری در خرابی سپرده های امانی سرخپوستان آمریکا

عنوان انگلیسی:

Reconciling conflict: The role of accounting in the American Indian Trust Fund debacle

چکیده فارسی:

در ۱۸۸۷، کنگره ایالات متحده آمریکا اراضی قبایل بومی آمریکا را تقسیم کرد که کنترل این تقسیم به نمایندگی از افراد بومی آمریکایی در سپرده های امانی در دست خود دولت بود. در قرن بعد ادعای تقلب، سوءمدیریت و مشکلات حسابداری مکرراً نیاز به اصلاح را مطرح می کردند که هیچکدام چندان موفق نبود. در نتیجه، نه دولت فدرال و نه مالکان امانی هیچکدام نمی دانند که تراز حسابها ۷ دلار یا ۱۰۰ میلیارد دلار در حال حاضر است. در ۱۹۹۴، کنگره دوباره برای تطبیق حسابهای امانی بومیان تلاش کرد. این بار، دعوی قضایی باعث تشدید مسئولیت وزیر کشور (سازمان مسئول حسابهای امانی) برای تکمیل حسابداری تاریخی با استفاده از ترازنامه های معتبر، و تضمین اینکه پرداخت های آتی اصل و سود دقیق و منظم باشد، گردید. بیش از ده سال بعد، وزارت پیشرفتش را در قالب بروشوری ۲۴ صفحه ای منتشر کرد که از تعریف محدود حسابداری تاریخی و تصمیم آن برای محدود کردن تطبیقها با حسابهایی که از ۱۹۹۴ وبعد از آن مفتوح بودند. در بروشور، وزارت بیان کرد که تعریف محدودش از حسابداری تاریخی و نقایص دیگر در تلاشهای وزارت با در نظرگرفتن هزینه یک حسابداری کاملتر قابل قبول است. در نهایت، بروشور بیان می کند که وزارت کشور نقشش را بعنوان امین ایفا کرده و بدین ترتیب گزینه مناسبی برای کنترل این حسابها است. این مالکان سپرده های بومی آمریکایی هستند که بصورت غیرمنطقی مشکل سازی می کنند. در این مقاله، ما بروشور وزارت را بررسی کرده و آن را در روابط متناقض گسترده تر بین بومیان و دولت بررسی می کنیم. ما به دیدگاه محدود وزارت از حسابداری تاریخی و نقشی که این محدودیت می تواند در عمیق کردن یا حل تعارضاتی به طول یک قرن علاقمندیم. ما بیان می کنیم که بروشور مثالی از چگونگی تلاش گروه های درگیر در منابع اقتصادی برای چهارچوب سازی و کنترل روند حسابداری بعنوان روشی برای کنترل این تعارضات و محدود کردن معانی ممکن که می توانند پاسخگوئی را در مجموعه ای از روابط وفق دهند ارائه می دهد. ما با تکیه بر محدودیتهای حسابداری در بازخوانی عادلانه و متعادل روابطی که دسترسی نامتناسب به قدرت را رقم می زنند، و تعارضات برجسته در دعاوی اقتصادی بحث را به پایان می بریم.

بخشی از ترجمه مقاله انگلیسی 

۵-نکات پایانی

در فوریه ۲۰۰۸، اختلاف بر سر سپرده های امانی بومیان آمریکا ادامه یافته و بر صحت روند حسابداری متمرکز می شود. در این دوره، کشمکش به عنوان اختلاف بین وزارت بعنوان یک مرکز اجرایی نماینده دولت و دادگاه فدرال نماینده کوبل و دیگر بومیان آمریکا ادامه می یابد. هم شکل گیری این اختلاف و هم نتیجه نهایی می تواند انعکاسی از منابع نابرابر دو طرف در این اختلاف باشد. براساس منابع، مطلب چیزی بیش از دارایی های اقتصادی و سیاسی است، هرچند این منابع نیز برای بومیان آمریکا که جزء فقیرترین و دارای کمترین حقوق مدنی هستند، مهم است. آنها هزینه یا جمعیت سیاسی اندکی دارند که بتوانند در بسیاری از نقاط بر انتخابات تاثیر بگذارند. و نیز هزینه کسب حمایت کنگره را هم ندارند. در نتیجه مالکان سپرده ها دسترسی کمی به بسیاری از مجاری قدرت در ایالات متحده دارند. در طول زمان، این ناتوانی بومیان، وزارت را قادر ساخته از پاسخگوئی مالی به آنها سرباز زند.

همچنین بومیان آمریکا سرمایه اجتماعی و فرهنگی کمتری دارند که باعث می شود بازیگران اصلی درایالات متحده باشند. اگرچه گاه در متن فرهنگی آمریکا نقش داشته اند ولی اغلب در حاشیه بوده اند. بنابراین، بومیان آمریکا شناخت بیان شده در تحقیقات نانسی فریزر و همکارانش را نداشته اند. شناختی که در صورت وجود می توانست بومیان را به کنگره وارد کند. در تحقیقات ما، نژاد پرستی و استعمارگرایی در پس زمینه این سپرده ها وجود دارد. تا همین اواخر، بسیاری از مدعیان اصلاحات خود اعضای قبایل یا مالکان سپرده ها نبودند. اصلاح طلبان عمدتاً آمریکائیان اروپایی داخل و خارج دولت بودند که به بیعدالتی یا ناتوانی وزارت در مدیریت سپرده ها اعتراض می کردند. تا همین اواخر، بومیان کمی بودند که تحصیلات یا الزامات قانونی لازم را داشته باشند. بنابراین، اندکی از آنها دانش عالی لازم برای درگیر شدن در فرایندهای دولتی را داشتند. مهم آن است که الویس کوبل، عامل اغلب چالشهای دولت فدرال یک حسابدار و مدیر بانک است و او و دیگر شاکیان بعنوان نماینده بومیان اقدام کردند.

مجموعه اهمیت سیاسی محدود، شناخت محدود و سرمایه اجتماعی محدود باعث شده که وزارت به رد کردن ادعاهای مالکان ادامه داده و اغلب مدعی می شد که تعریف مناسبی از حسابداری تاریخی وجود ندارد.

با انتخاب و ارائه یک تعریف حسابداری محور از پاسخگوئی، بروشور و پاسخهای مربوط به آن یک الگوی خاص را دنبال میکنند. الگویی که اغلب در مباحثی که گروه ها به امکان عدم وجود حسابداری صادقانه می پردازند برای حل تعارضات بکار می رود. این مبحث حسابداری مناسب ما را به دستیابی به راه حلهای حسابداری برای تعارضات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی امیدوار می سازد. در این مورد خاص، حسابداری برای عمل کردن در ظرفیت خویش برای حسابداری سپرده های امانی آماده بنظر می رسد و نیازی به بررسی تخصیص های مشکلدار و شناخت موارد نامناسب گزارش نویسی مالی ندارد.

اگرچه وزارت با دقت برای ارائه تعریف فنی از حسابداری تلاش کرده، اما ارائه تعریف خنثی از حسابداری بسرعت کنار زده شد. گروه ها، و بویژه وزارت، قادر به اثبات شیوه حسابداری صادقانه و بیطرف نبودند. در عوض، حسابداری حوزه اعتراض به وزارت بدلیل هدر دادن وقت، انرژی و منابع فراوان برای کنترل مرزها و فرمول بندی های روند حسابداری و برقرار کردن تعریفی از حسابداری تاریخی گشت. بروشور وزارت مثالی کامل از نوسان بین ارائه حسابداری بیطرف و رفع اعتراضات به مرزهای حسابداری است. در این بروشور، وزارت مکررا وجود اسناد را متذکر شده و مدعی می شود که مدارک کمی از خطا و تقلب وجود دارد. این ادعاها برای اثبات اینکه یک حسابداری کافی، مناسب و دقیق می تواند ارائه شود کمک می گیرد. این بروشور روند بکاررفته توسط وزارت برای برقراری مرزهای صحیح و قانونی برای آنچه حسابداری تاریخی محسوب می شود را توجیه می کند.

اگرچه بدون شک نژادپرستی در ادامه این تنظیمات دخیل بوده، اما مهم آن است که دریابیم زمینهای امانی مکررا در معاملات فراوان بوسیله سفیدپوستان قدرتمند جابجا شده است. توان واگذاری این اراضی به مقامات ثروتمند و قوی سفیدپوست باعث کسب سود از سوی نمایندگان و سیاستمداران ایالات متحده شده و مجموعه ای از روابط را رقم زده که زیربنای مدیریت این اراضی است. در واقع در پرونده کوبل، قاضی رابرتسون پیشنهاد زیر را ارائه کرد، «و با کنکاش در پس زمینه این مورد، اگرچه ما فقط بدین مورد خاص نمی پردازیم، نتیجه گرفته می شود که برای کشف نفت و گاز در اراضی بومیان پول کمتری از دیگر زمینها کسب نشده است».

وزارت بر این نکته متمرکز است که حسابداری باعث شده آمریکائیان اروپائی به تعارضات بین امیال فردیشان و دیدگاه ما از کشورمان بعنوان کشوری دموکراتیک و اخلاقگرا بی توجه باشند. تا زمانی که این تعارضات بوضوح بررسی نشده و باعث شکل گیری راه حلی برای مسئله امانات نشود، تطبیقی صورت نمی پذیرد. بدون این تطبیق، برخورد دولت فدرال با این سپرده ها باعث انعکاس شکاف میان آمریکایی که هست و آمریکایی که باید باشد می شود. هیچ سطحی از حسابداری نمی تواند این حالت را تغییر دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.